header

L E G E pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

http://www.cdep.ro/proiecte/2005/600/00/5/leg_pl605_05.pdf

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019privind Codul administrativ

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215925

LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*)privind transparenţa decizională în administraţia publică

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571

LEGE nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=30060

LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011Legea educaţiei naţionale

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2017/legislatie%20MEN/Legea%20nr.%201_2011_actualizata2018.pdf

ORDONANȚA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817

Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003

https://lege5.ro/Gratuit/gq2tmobu/legea-muzeelor-si-a-colectiilor-publice-nr-311-2003