header

Acreditarea muzeelor

Data publicare: 7 februarie 2022

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81294


Acte normative noi

Data publicare: 5 mai 2021

(mai mult…)


Monumente istorice

Data publicare: 12 martie 2020

http://cimec.ro/Legislatie/Legislatie-culturala.html#Monumenteistorice


Acte normative privind patrimoniul cultural

Data publicare:

http://cimec.ro/Legislatie/Legislatie-culturala.html


L E G E pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

Data publicare:

http://www.cdep.ro/proiecte/2005/600/00/5/leg_pl605_05.pdf


ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019privind Codul administrativ

Data publicare:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215925


LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*)privind transparenţa decizională în administraţia publică

Data publicare:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571


LEGE nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Data publicare:

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=30060


LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011Legea educaţiei naţionale

Data publicare:

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2017/legislatie%20MEN/Legea%20nr.%201_2011_actualizata2018.pdf


Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei

Data publicare:

1 2