header

L E G E pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

Data publicare: 12 martie 2020

http://www.cdep.ro/proiecte/2005/600/00/5/leg_pl605_05.pdf


ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019privind Codul administrativ

Data publicare:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215925


LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*)privind transparenţa decizională în administraţia publică

Data publicare:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571


LEGE nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Data publicare:

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=30060


LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011Legea educaţiei naţionale

Data publicare:

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2017/legislatie%20MEN/Legea%20nr.%201_2011_actualizata2018.pdf


ORDONANȚA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor

Data publicare:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817


Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003

Data publicare:

https://lege5.ro/Gratuit/gq2tmobu/legea-muzeelor-si-a-colectiilor-publice-nr-311-2003