header

Clădirea Muzeului

Data publicare: 1 aprilie 2024

Muzeul a fost înfiinţat din iniţiativa Primăriei oraşului Caransebeş şi la sugestia academicianului Constantin Daicoviciu, în 1952, cu denumirea Muzeul Orăşenesc. În 1973 a devenit muzeu de rang judeţean. Titulatura actuală o are din anul 1991. Clădirea impozantă este monument istoric şi de arhitectură în stil baroc provincial austriac, construită în 1753, în timpul împărătesei Mariei Tereza, cu destinaţia de cazarmă pentru grăniceri. Muzeul are ca obiect de activitate istoria, etnografia şi arheologia. Patrimoniul instituţiei este alcătuit din următoarele colecţii: arheologie (microlite de silex din paleolitic, topoare de piatră, ceramică din neolitic, bunuri culturale mobile de epocă romană, medievală), numismatică, istorie (obiecte farmaceutice, carte veche, arme albe şi de foc), artă, etnografie (unelte agricole, de pescuit, pentru ţesut, port popular, ţesături, icoane pe sticlă şi lemn, podoabe). În curtea interioară a muzeului se află casa pădurarului Mihai Mărgan, construită la 1854 şi care este reprezentativă pentru arhitectura Banatului de Munte, a Regimentului de Graniţă Româno-Bănăţean nr. 13 – zona Caransebeş. La construcţia acesteia au fost folosite lemnul şi piatra. Are două încăperi: cuina (bucătăria) şi soba (camera) de la drum. Cuina are podea lutuită, iar camera are podea de lemn. Interiorul este mobilat cu obiecte specifice Banatului de Munte.