header

Eftimie Murgu,un portret pentru eternitate

Data publicare: 27 septembrie 2021

Eftimie Murgu, a fost una dintre personalitățile bănățene ale Revoluției de la 1848. Născut la Rudăria, localitate ce astăzi îi poartă numele, la 1805, a fost avocat, deputat în Dieta de la Debrecen. La Marea Adunare Națională de la Lugoj din 15 iunie 1848 este ales președinte, solicitând drepturi pentru populația de etnie română, majoritară în prima jumătate a secolului XIX în Banat.

Ca semn de recunoștință, în comuna Bozovici a fost ridicat o statuie ce reprezintă bustul lui Eftimie Murgu. Inițiativa pentru ridicarea acestei statui aparține Reuniunii Culturale „Traian Doda” din Bozovici (înfiinţată în 1927). Prin apelurile unor personalități precum Vasile Goldiș și Iancu Conciatu s-a reușit ca la 28 aprilie 1929 să fie dezvelit bustul lui Eftimie Murgu în localitatea Bozovici. La eveniment au luat parte: gen. Bucică, reprezentantul Înaltei Regenţe, A. Bojincă — prefectul Carașului. prof. universitar Gh. Bogdan-Duică. A avut loc și un serviciu dumnezeiesc săvârşit prin protoprezbiterul P. On. D. Mihail Costescu cu asistenţa preoţilor N. Bihoi din Bozovici şi Gh. Tătucu din Iablaniţa.

În anul 1970, numele localității Rudăria se schimbă în Eftimie Murgu, la un secol de la trecerea în neființă a marelui erou bănățean.

Bibliografie

Gheorghe Jurma, Eftimie Murgu, un portret pentru eternitate, editura Tim Reșița. Reșița, 2009.

Foaia Diecezană, anul XLIV, nr.18 / 5 mai 1929.