header

LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*)privind transparenţa decizională în administraţia publică

Data publicare: 12 martie 2020

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571