header

PERSONAL

Data publicare: 11 februarie 2015

Conducere

dr. Dacian Rancu – manager

SERVICIUL EVIDENŢĂ, CONSERVARE, CERCETARE, VALORIFICARE

Bogdana Negrei – șef serviciu

dr. Adrian Ardeț – cercetător științific

Carmen Neumann – muzeograf

Dimitrie Negrei – arheolog

Ana Șoșoi – muzeograf

Florina Fara – muzeograf

Iulian Leonti – muzeograf

Nicoleta Matei – conservator

Natalia Boncia – restaurator

Lucian Ionescu – fotograf

SERVICIUL FINANCIAR- CONTABIL, RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV ȘI RELAŢII CU PUBLICUL

Dorina Dragomir – șef serviciu

Diana Olteanu – referent de specialitate

Ninetta Ardelean – referent resurse umane

Dorina Grecu – bibliotecar

Georgel Gâlcă – referent

Nicolae Ștefănigă – șofer

Petru Ișfan – muncitor

Florin Luca – muncitor

Simona Luca – îngrijitor