header

Projects

Data publicare: 16 februarie 2015

Raport de activitate

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Consiliul Judeţean Caraş – Severin, denumit în continuare autoritatea, pentru Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş aflat în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, precum şi cu cele ale Regulamentului de evaluare.

Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului se fac în baza următoarelor criterii de evaluare:

 1. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăsoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent;
 2. Îmbunătăţirea activităţii instituţiei;
 3. Organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei;
 4. Situaţia economico-financiară a instituţiei;
 5. Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate;
 6. Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate.

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 01.01.2012 la 31.12.2012, reprezentând a doua evaluare.

Activitatea Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş în cursul anului 2012 s-a desfăşurat pe coordonatele stabilite de Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003, modificată şi completată de Legea nr.12/2006 şi pe baza obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă pe anul 2012.

Structura raportului de activitate

Partea I.

a)··························· Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent:

a.1. Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi -tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfăşurate împreună cu acestea;

a.1.1. Muzeul Banatului Timişoara (MBT)

a.1.2. Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei – Cluj Napoca (MNIT)

a.1.3. Muzeul de Istorie,Etnografie şi Artă Plastică – Lugoj (MIEAPL)

a.1.4. Teatrul Naţional Mihai Eminescu – Timişoara (TNMET)

a.1.5. Teatrul de Vest – Reşiţa (TVR)

a.1.6. Universitatea de Vest Timişoara (UVT)

a.1.7. Muzeul Graniceresc Năsăud (MGN)

a.1.8. Primăria comunei Orlat (PCO).

a. 1.9. Casa de Cultură „George Suru” Caransebeş (CCC)

a.1.10. Episcopia Ortodoxă a Caransebeşului (EOC)

a.1.11. Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Caraş-Severin (DJANCJ)

a.1.12. Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin (CJCPCTCJ)

a.1.13. Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural (ANTREC)

a.1.14. Camera Agricolă Caraş – Severin (CACS)

a.1.15. Liceul Teoretic Traian Doda – Caransebeş

a.1.16. Liceul C.D.Loga – Caransebeş

a.1.17. Grup Şcolar Forestier – Caransebeş

a.1.18. Grup Şcolar Auto- Caransebeş

a.1.19. Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini – Caransebeş

a.1.20. Liceul Bănăţean Oţelu Roşu

a.2. Participare în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, invitat, participant etc.) la programe/proiecte europene/internaţionale.

a.2.1. Programul GRAMPUS: „Heritage and Training Limited”

Proiect:

Graduate European Archaeology Skills Eschange – 2012 (Absolvent European de Arheologie Schimb Abilitati – 2012).

Proiect: Erasmus adaptat pentru participarea studenţilor şi cadrelor didactice din Marea Britanie la cercetările arheologice de la Zăvoi

Programul de învăţare continuă 2007-2013. Programul de învăţare continuă (LLP) este un program de finanţare europeană care sprijină educaţia şi formarea profesională în Europa. LLP oferă finanţare pentru toate etapele învăţării de-a lungul vieţii; pentru activităţile de la şcoală, la colegiu, la universitate, la locul de muncă şi în comunitate. LLP este alcătuită din mai multe programe diferite, oferind o varietate de oportunităţi: Erasmus – sprijină mobilitatea studenţilor şi a personalului ES întreaga Europă, atât pentru angajare în muncă şi în scopuri de studiu.

Cunoaşterea reciprocaă a studenţilor şi participarea la săpăturile din România. Cunoaşterea potenţialului turistic al României de către studenţii englezi.

a.2.2. Programul: IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia pentru perioada 2012 – 2013.

Proiect:

„Research, Preservation and Presentation of the Banat· Heritage: Current State and Long Term Strategy”,Vârşet 2011 – 2012, ( Cercetare, Conservare şi Prezentarea Patrimoniului din Banat: Starea actuală şi strategie pe termen lung „).

Acest proiect a reunit muzeele din Banatul istoric în vederea conlucrării şi organizării de expoziţii şi punerea în valoare a patrimoniului existent.

Colaborarea muzeelor din spaţiul Bănăţean (Muzeul Banatului Montan Reşiţa, Muzeul Banatului Timişoara şi Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş din România şi Muzeul Vârşeţ, Muzeul Panciova, Muzeul Biserica Albă, Muzeul Kikinda, Muzeul Zrenjanin, Muzeul Naţional Beograd şi Institutul de Arheologie Beograd di Serbia) în cunoaşterea mai bună a trecutului pe aceste locuri.

Punerea în valoare a monumentelor existente în Banat.

a.3. Acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei;

Activităţile culturale ale MJERG Caransebeş sunt promovate prin diverse mijloace (afişe, pliante, fluturaşi, comunicate de presă, articole în presa locală şi centrală, zilua muzeelor etc., reportaje radiu şi TV, afişarea evenimentelor pe internet; circulare şi afişe trimise la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş – Severin şi la toate şcolile din municipiul Caransebeş şi din jurul Caransebeşului).

a.3.1. Afişe: 260

a.3.2. Comunicate de presă: 16

a.3.3. Articole în presa locală şi, după caz, în presa centrală: 47

a.3.4. Reportaje radio: 19

a.3.5. Reportaje TV: TVR 1, 2, Bucureşti, Banat TV şi TVR Timişoara: 8

a.3.6. Afişare pe pagina de internet a MJERG Caransebeş – www.muzeul-caransebes.ro

a.3.7. Afişarea evenimentelor în reţeaua muzeală prin CIMEC

a.3.8. Apariţii pe internet: 98 – inclusiv toate apariţiile din presa scrisă care sunt postate şi pe site-urile ziarelor respective

a.3.9. Circulare şi afişe trimise la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş – Severin şi la toate şcolile din municipiul Caransebeş.

a.4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi PR/strategii media;

a.4.1. Programe pedagogice şi de educaţie muzeală

a.4.1.1. „Noaptea muzeelor”. În anul 2012, pe data de 19 mai Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş s-a înscris în programul cultural european „Noaptea muzeelor” prin manifestări dedicate publicului: vizitarea gratuită a muzeului, inclusiv a TEZAUR-ului cu un program prelungit şi în cursul nopţii. Programul a fost divers, tema propusă a fost legată de un obiect de patrimoniu care are o poveste. În acest sens în colecţiile muzeului din Caransebeş a fost prezentată o sabie cruciată de secolul al XI-lea.

Deschiderea programului

Prezentarea Spadei Cruciate

Nobilul UBUL, castelan al Cetăţii Caransebeşului participă alături de alţi 2000 de cavaleri trimişi de regele Bela al III-lea (1172 – 1196) să se alăture împăratului Frederic Barbarossa care împreună cu regele Franţei Filip al II-lea şi cel al Angliei Richard I Inimă de Leu, conduce a III-a cruciadă (1189 – 1192).

Deschiderea complexului arheologic roman în aer liber de la Tibiscum

Porta Principalis de Sinistra

Crosul „CAVALERILOR” pe traseul: Centrul cartierului Jupa – Rezervaţia arheologică

Spectacol de teatru pentru copii.

Teatrului de Vest din Reşiţa

Prezintă: LUMEA MEDIEVALĂ A POVEŞTILOR

Deschiderea expoziţiilor:

1.····· „Granita Banateana in imagini”

2.····· „Meşteşuguri tradiţionale din Banat”

3.····· „Arta religioasă şi laică în Caraş – Severin”

4.····· „Statuia Împărătesei Sissi”

5.····· „Casa din Lemn” a pădurarului de la Marga

Dansuri tradiţionale din Banat

Participă ansamblurile folclorice din: Armeniş, Bolvaşniţa, Bocşa şi Vermeş.

Spectacol de Teatru

Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara

Prezintă piesa: VREAU SĂ FIU PROST

Vizionarea Finalei Ligii Campionilor

BAYERN MUNCHEN vs CHELSEA LONDON

Expoziţie de artă plastică contemporană Ion Sălişteanu

vernisarea expoziţiei Arta religioasă şi laică în Caraş – Severin, Deschiderea complexului arheologic roman în aer liber de la Tibiscum şi organiyarea Târgului Meşterilor populari.

Crearea unei atmosfere atrăgătoare prin iluminarea a curţii interioare a muzeului în cursul nopţii (14-15 mai) şi prezentarea de către Teatrul de Vest din Reşiţa a piesei „Mica Sirenă” iar în Avla Musei Caransebesiensis a avut loc spectacolul organizat de Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara.

Toate acestea au determinat ca 2300 de vizitatori să participe la

programul oferit de muzeu. În cadrul acestui program de anvergură prilejuit de Ziua Internaţională a Muzeelor (18 mai) participă anual peste 2.000 de muzee cu profile diverse, de rang naţional din întreaga Europă.

a.4.1.2. „Muzeul Viu”. Program de educaţie muzeală, interactivă şi interdisciplinară, dedicat preşcolarilor, ciclului gimnazial şi liceal. Acest program de educaţie muzeală doreşte să stimuleze inovaţia la nivelul educaţiei permanente, să angajeze o audienţă majoră în acest program, să realizeze „un potenţial” şi „o alternativă” educaţională care să schimbe vieţile tinerilor, chiar să dezvolte comunitatea.

Obiectivul principal al acestui proiect este ca muzeul să ofere prin acest program educaţional, celor care doresc mai mult, o plajă mai largă de activităţi. Muzeul va putea astfel să valorifice colecţiile sale într-un sens mult mai larg, iar şcolile vor avea prin acest program un support educaţional pentru înţelegerea mai bună a unor teme propuse în curricula naţională şcolară, pe diversele paliere ale materiilor studiate în şcoli.

Vizita activă tematică se desfăşoară într-una din sălile de expoziţie ale Muzeului de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş şi propune o abordare interdisciplinară şi interactivă a temei alese, utilizând principiile pedagogiei active.

În cadrul workshop-urilor se vor pune în practică diverse modalităţi tehnico-practice de a folosi noţiunile legate de patrimoniul muzeal într-un cadru interdisciplinar (vezi – colaj, desen, tempera, acuarelă, modelaj – pentru cei mici).

Temele propuse, structurate în cicluri de 4-5 lecţii, au fost alese în funcţie de diversele

discipline de învăţământ, dar şi de lucrările din patrimoniul muzeului. Aceste teme sunt valabile pentru toate ciclurile şcolare, abordarea fiind diferenţiată în funcţie de vârsta şi pregătirea.

Temele vizitelor active:

 1. „Oraşul meu, ieri şi azi. Locul în care trăiesc şi învăţ”.

2.”De la Roma la Tibiscum” Din istoria unui oraş antic..

3.”Ceasul şi timpul”.

 1. „Evenimente istorice în Ţările Române” (24 ianuarie, 1 decembrie).
 2. „Case şi aşezări de demult” (neolitic, epocă romană şi ev mediu).
 3. „Dacii şi romanii”.
 4. „Legende, mituri şi istorie”.
 5. „La pas, agale, prin muzeu”.
 6. „Personalităţi locale”

a.4.2. Activităţi de promovare

a.4.2.1. Conferinţe de presă

Conferinţele de presă au fost organizate pentru a oferi informaţii suplimentare privind activităţile ştiinţifice şi culturale organizate de muzeu sau găzduite de acesta:

-16 ianuarie 2012 – conferinţă de presă privind organizarea Zilei naţionale a Culturii şi Zilei Unirii

-28 februarie 2012 – conferinţă de presă privind organizarea Târgului de Mărţişor şi Simpozionului Naţional „In memoriam Constantini Daicoviciu”

-15 mai 2012 – conferinţă de presă privind organizarea Nopţii Muzeelor.

-19 iunie 2012 – conferinţă de presă privind organizarea spectacolului susţinut de Maia Morgenstern

-18 septembrie 2012 – conferinţă de presăî privind rezultatele cercetărilor arheologice de la Caransebeş „Balta Sărată”, Tibiscum – Jupa şi Zăvoi.

-11 octombrie 2011 – conferinţă de presă privind organizarea „Târgului Mare” de la Caransebeş, în colaborare cu Camera Agricolă Caraş – Severin.

a.4.2.2. Comunicate de presă

În cursul anului 2012 au fost redactate 7 comunicate de presă distribuite mijloacelor specifice de informare (16 ianuarie, 28 februarie, 15 mai, 19 iunie, 11 septembrie, 18 septembrie şi 11 octombrie).

a.4.2.3. Parteneriate media

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş a întreţinut relaţii constante de colaborare cu mass-media locală (tv, radio, presă scrisă), ceea ce a contribuit la crearea şi menţinerea unei imagini pozitive asupra activităţilor instituţiei.

În perioada anului 2012, partenerii media ai muzeului au fost: Radio Reşiţa, TV Banat, TVR Timişoara, Radio Timişoara şi Jurnalul de Caraş – Severin, 7 Zile, Adevărul, Ziua, Redeşteptarea etc.

a.4.2.4. Site-ul web al muzeului·: Site-ul web al muzeului (www muzeul-caransebes.ro) a fost elaborat. Regândirea site-ului muzeului şi demararea lucrărilor de reînnoire a acestuia. Încheierea unor parteneriate cu instituţii/organizaţii culturale din judeţ

Încheierea unor parteneriate cu instituţii/organizaţii culturale din judeţ

Înscrierea MJERG Caransebeş pe site-uri turistice, culturale (în urma protocolului încheiat cu ANTREC)

Lansarea unor noi proiecte adresate publicului larg: Noaptea Muzeelor şi Târgul cel mare de la Caransebeş

Monitorizarea presei

Monitorizarea site-urilor unde apare menţionat MJERG Caransebeş şi corectarea informaţiilor eronate care apar pe acestea

Reorganizarea „Rezervaţiei arheologice Tibiscum” şi redeschiderea ei pentru publicul larg.

a.4.2.5. Stand cu publicaţii de specialitate şi materiale de promovare (anuare, cataloage, pliante de expoziţii, ilustrate).

Pe data de 19 mai a fost deschis Magazinul Muzeului „MUSEUM” Tourist Shop

Confecţionarea şi montarea panourilor informative în „Rezervaţia arheologică Tibiscum”.

Confecţionarea şi montarea panourilor de semnalizare a „Rezervaţiei arheologice Tibiscum”, pe marginea şoşelei E70.

Confecţionarea şi montarea panourilor de semnalizare a „Clădirii publice (Domus) de la Zăvoi”, pe marginea şoşelei D.N.68.

Organizarea unor lecţii deschise pe diverse teme (Arheologie, Istorie), pentru publicul larg.

Organizarea Zilelor Porţilor Deschise în Rezervaţia arheologică Tibiscum

Organizarea Conferinţelor de presă

a.5. Apariţii în presa de specialitate – dosar de presă aferent perioadei de raportare (Anexa 1)

a.5.1. Mediatizare :

Evenimentele şi activităţile specifice, ştiinţifice şi culturale, desfăşurate sub egida Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş au fost mediatizate prin intermediul serviciilor specializate de transmitere a comunicatelor de presă.

Evenimentele cu cel mai mare impact în mass-media locală au fost vernisajele de expoziţii, cercetările arheologice sistematice şi de suprafaţă, implementarea proiectelor de importanţă locală şi regională, work-shop-urile pe diferite teme din cadrul programului „Muzeul Viu”. De interes mediatic au fost şi bunurile culturale de excepţie din patrimoniul muzeului, precum cele clasate în categoria juridică Fond şi Tezaur.

a.5.2. Articole publicate de angajaţii muzeului în reviste şi volume de specialitate din ţară şi străinătate:

Studii:

1.····· Adrian Ardeţ, Dimitrie Negrei, Caransebeş – Balta Sărată. Studiu monografic asupra cercetărilor arheologice preventive, Timişoara, 2012

 1. Adrian Ardeţ, Radu Ardevan, Tibiscum. Monedele romane. Cluj – Napoca, 2012.

Articole:

1······· Adrian Ardeţ – Roman Banat at the end of the First Century AD

and Early second Century AD Research, în Preservation and Presentation of Banat Heritage: Current State and Long Term Strategy, Vrsac, 2012, p. 27-35

2 Adrian Ardeţ, Lucia Carmen Ardeţ, Ana Hamat – Cercetările arheologice de la Tibiscum – Jupa, în Cronica Cercetărilor arheologice din România, Bucuresti 2012,· pct. 35

3 Adrian Ardeţ, Lucia Carmen Ardeţ, Dimitrie Negrei – Cercetările arheologice de la Zăvoi, Jud. Caraş – Severin, în Cronica Cercetărilor arheologice din România, Bucureşti 2012, pct. 93

4 Adrian Ardeţ – Eros de la Tibiscum, în ActaMC/Tibiscum, S.N. 2/2012

5 Adrian Ardeţ, Dimitrie Negrei – Cercetările arheologice preventive de la Caransebeş – Balta Sărată. Raport preliminar în ActaMC/Tibiscum, serie nouă 2/2012.

6 Bogdana Branca – Liceul de Fete Reșița în prima jumătate a secolului XX, în Studii și cercetări bănățene, Reșița, 2012

7 Bogdana Branca – Societatea Femeilor Creştin Ortodoxe din Caransebeş, în ActaMC/Tibiscum, , nr. 2/2012, S. N, Caransebeş, 2012, sub tipar

8 Bogdana Branca, Recenzie: Ovidiu Roşu, Pavel Jumanca – Amintiri. Anii tinereţii, Editura David Press Print, Timişoara 2011, în ActaMC/Tibiscum, SN, Nr. 2/2012

9 Bogdana Branca – School and Education in Montainous Banat, în Research, Preservation and Presentation of Banat Heritage:Current State and Long Term Strategy, Vârsac, Serbia, 2012

10··· Ana Hamat, Recenzie – G. Bounegru, R. Ciobanu, R. Ota, D. Anghel- Lux, util şi estetic la Apulum. Podoabe şi accesorii vestimentare. Catalog de expoziţie în BHAUT XIII, Timişoara 2012, p. 203- 206.

11··· Ana Hamat, Influenţe elenistice în arta podoabelor din Dacia Romană. Motivul „ Nodul lui Hercule”, în BHAUT XIII, Timişoara, 2012, p. 57- 75.

12··· Ana Hamat, Podoabe feminine descoperite pe teritoriul Drobetei antice, I, Podoabe pentru împodobirea mâinilor, ActaMC/Tibiscum S.N. 2, Caransebeş 2012, sub tipar.

13··· Ana Hamat, Podoabe feminine descoperite pe teritoriul Drobetei antice. Podoabe pentru împodobirea capului şi a gâtului, Drobeta XXII, Drobeta Turnu- Severin 2012, sub tipar.

14··· Ana Hamat, Roman lamps from south- west of Dacia, sub tipar

15··· Carmen Neumann, Obiceiuri de primăvară cu măşti. Alaiul berbecilor din Slatina Timiş, în ActaMC/Tibiscum, S:N. 2/2012 sub tipar

16··· Neluţu Rada, Arhitectura caselor ţărăneşti din Banatul de munte. Studiu de caz: satul Rugi, în ActaMC/Tibiscum, S.N., 2/2012.

17

a.6. Profilul beneficiarului actual:

În cursul anului 2012, Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, respectiv expoziţiile de la sediul instituţiei din Caransebeş şi muzeele din judeţ (Rezervaţia Arheologică Tibiscum – Jupa şi Villa Romana de la Zăvoi, au fost vizitate de 10.000 de vizitatori din care 5.000 plătitori. La aceştia trebuie adăugaţi cei 10.000 de vizitatori care au participat la Târgurile şi expoziţiile organizate atât la sediu cât şi la Rezervaţia arheologică de la Tibiscum.

Pe categorii de vârstă, pentru vizitatorii cu plată, situaţia statistică este următoarea: străini -600; adulţi – 1.500; copii, elevi şi pensionari – 2.900. În categoria vizitatorilor fără plată includem publicul prezent la vernisaje, la diferite manifestări culturale, delegaţii oficiale, preşcolari, şcolari şi elevi care beneficiază de o intrare gratuită în cadrul programului de educaţie muzeală

Cel mai numeros public al MJERG Caransebeş este, în momentul actual, alcătuit din elevii din ciclurile primare, gimnaziale şi liceale din judeţul Caraş-Severin, cu precădere din municipiul Caransebeş

Prietenii Muzeului – o categorie generic denumită astfel, fiind alcătuită din adulţi şi adolescenţi care sunt fie colaboratori voluntari apropiaţi ai MJERG, fie prieteni direcţi ai angajaţilor, fie membri ai familiilor acestora, fie persoane care sunt prezente la toate evenimentele organizate de muzeu – vizitatori loiali, un grup de cca. 50 de persoane.

a. 6.1 Estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari

 1. studenţi
 2. activi social – angajaţi
 3. inacitivi social – şomeri
 1. adulţii activi social – cei care sunt angajaţi
 2. adulţii inactivi social – şomerii, adulţii aflaţi în concediu de boală, în concediu de creştere a copilului etc.
 1. turiştii români
 2. turiştii străini

a.7. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiar – măsurători cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată;

Deşi ştim care sunt categoriile de public care beneficiază direct sau indirect de serviciile muzeului, nu cunoaştem foarte bine necesităţile acestora. Astfel, este necesară efectuarea unor studii specializate în vederea obţinerii acestor informaţii. Momentan MJERG Caransebeş nu are specialişti în acest domeniu, dar pe viitor această activitate poate fi realizată fie prin angajarea de specialişti fie prin încheierea de contracte cu specialişti din alte muzee sau instituţii de profil.

a.8. Analiza utilizării spaţiilor instituţiei:

 1. spaţii destinate publicului:

a. spaţii de primire

Rezervaţia arheologică Tibiscum: este prevăzută cu un spaţiu, în care vizitatorii îşi pot lăsa bagajele şi hainele. Nu există un spaţiu special destinat garderobei. Există un punct sanitar amenajat în clădirea rezervaţiei.

b. spaţii de prezentare

spaţiile expoziţionale: la sediul MJERG din Caransebeş spaţiile expoziţionale ocupă o suprafaţă de cca. 200 m2 (9 săli), holul, de cca. 30 m2, este destinat în prezent Expoziţiei de fotografie „Obiectivele turistice din judeţul Caraş – Severin”

2.spaţii de producţie

 1. spaţii administrative:
 1. alte spaţii folosite de instituţie

a.9. Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după caz:

a.9.1. Clădirea – sediul muzeului·:

Extinderea şi reparaţia sălilor de expoziţie

Extinderea şi reparaţia pavilionului administrativ

Repararea interioarelor muzeului

a.9.2. Clădire – Rezervaţie arheologică Tibiscum Jupa

Extinderea spaţiului prin construirea unei terase exterioare

Repararea acoperişului

Reabilitarea sistemului de încălzire şi apă calcă curentă

Reamenajarea spaţiilor clădirii

a.9.3 Rezervaţia arheologică Tibiscum Jupa

Amplasarea de panouri semnalizatoare pe drumul european

Refacerea împrejurimi din jurul rezervaţiei

Refacerea unui tronson al drumului roman

Refacerea căii de acces în rezervaţie

a.9.4. Site-ul arheologic de la Zăvoi

Amplasarea de panouri semnalizatoare

Reamenajarea sitului

b) Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei;

b.1. Proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei;

b.1.1. Vernisaje ale următoarelor expoziții:

1.····· 01.03.2012. Numitorul comun: Moartea (Expozitia a fost realizată de Centrul de Investigare a Crimelor Comunismului din România (CICCR) şi Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj cu sprijinul Fundaţiei Konrad Adenauer,). Coordonator: Bogdana Branca

2.····· 11.04.2012 „Granița Bănățeană în imagini” (Expoziţia a fost realizată ca urmare a donaţiei făcute muzeului de către Domnul Colonel Liviu Groza). Coordonator: Ana Hamat

3.····· 23.04.2012. „Meșteșuguri tradiționale din Banat” (Expoziţie de etnografie realizată împreună cu Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă Plastică – Lugoj. Coordonator: Carmen Neumann

4.····· 21.06.2012. „Bărbați în arta textilă românească” (Expoziţie realizată împreună cu Uniunea Artiştilor Plastici din România, Filiala Arte Decorative Bucureşti). Coordonator : Carmen Neumann

5.····· 13.09.2012. „Grup 4+4″ (Expoziţie de artă plastică contemporană realizată împreună cu Uniunea Artiştilor Plastici din România, Filiala Arte Decorative Bucureşti). Coordonator: Bogdana Branca şi Dimitrie Negrei

6.····· 05.10.2012. Arme din colectia muzeului caransebesan. Coordonator: George Gâlcă

7.····· 12.10.2012. „Arta fotografică și turismul în Banatul de munte” (Expoziţia reprezintă o donaţie de fotografii inedite din Munţii Banatului, donaţie făcută de către Domnul prof. Cornel Hamat). Coordonator: Lucian Ionescu

8.····· 13.11.2012. Cartea veche si tiparul la Caransebes. Coordonator: Dorina Grecu

9.····· 29.11.2012. „Caransebeșul și Marea Unire” (Expoziţie realizată împreună cu Domnul Col(r). Liviu Groza). Coordonator: Ana Hamat

b.1.2. Manifestări cu caracter de masă:

16.04.2012 Parada Portului Popular. Rerprezintă o acţiune realizată împreună cu Episcopia Ortodoxă a Caransebeşului. Parada portului popular s-a desfăşurat pe traseul Catedrala Învierii Domnului – Parcul General Ioan Drăgălina. Coordonator: Carmen Neumann

19.05.2012. „Noaptea Muzeelor”. Coordonator: Adrian Ardeţ şi Bogdana Branca

Manifestare complexă care a inclus pe lângă deschiderea expoziţiilor şi organizarea de spectacole şi activităţi sportive. În acest sens la sediul Muzeului din Caransebeş s-au deschis manifestările după următorul program:

Program Noaptea Muzeelor 19 mai 2012

Nr.

Ora

Locul desfăşurării

Tema

Participanţi

1.

10.00

Muzeul Caransebeş

Scena din curte

Deschiderea programului

Prezentarea Spadei Cruciate

Nobilul UBUL, castelan al Cetăţii Caransebeşului participă alături de alţi 2000 de cavaleri trimişi de regele Bela al III-lea (1172 – 1196) să se alăture împăratului Frederic Barbarossa care împreună cu regele Franţei Filip al II-lea şi cel al Angliei Richard I Inimă de Leu, conduce a III-a cruciadă (1189 – 1192).

Membrii colectivului Muzeului din Caransebeş îmbrăcaţi în costume de epocă

Castelanul Caransebeşului – Nobilul Ubul

Împăratul Germaniei – Frederic I Barbarossa

Soţia Gertruda de Sulzbach

Regele Ungariei Bela al III-lea

Agnès de Châtillon soţia lui Bela al III-lea

Prinţesa Maria

Prinţesa Ileana

Cavalerul Ştefan

Cavalerul Petru

2.

11.00

Muzeul de Arheologie Jupa

Deschiderea complexului arheologic roman în aer liber de la Tibiscum

Porta Principalis de Sinistra

Oficialităţi ale Judeţului Caraş – Severin

3.

12.00

Muzeul de Arheologie Jupa

Crosul „CAVALERILOR” pe traseul: Centrul cartierului Jupa – Rezervaţia arheologică

Clubului Sportiv Şcolar din Caransebeş,

secţia atletism

.

4.

13.00

Muzeul de Arheologie Jupa

Scena de la

Porta Principalis de Sinistra

. Spectacol de teatru pentru copii.

Teatrului de Vest din Reşiţa

Prezintă: LUMEA MEDIEVALĂ A POVEŞTILOR

5.

14.00

Muzeul Caransebeş

Scena din Curte

Deschiderea expoziţiilor:

6.······ „Granita Banateana in imagini”

7.······ „Meşteşuguri tradiţionale din Banat”

8.······ „Arta religioasă şi laică în Caraş – Severin”

9.······ „Statuia Împărătesei Sissi”

10.··· „Casa din Lemn” a pădurarului de la Marga

11.··· Expoziţie de artă plastică contemporană Ion Sălişteanu

În curtea muzeului vor fi prezente două restaurante amenajate de-o parte şi de alta a curţii.

Pictori şi artişti plastici îşi vor expune tablourile.

Fachiri şi artişti ai circului vor încălzi atmosfera.

6.

16.00

Muzeul Caransebeş

Dansuri tradiţionale din Banat

Participă ansamblurile folclorice din:

Armeniş, Bolvaşniţa, Bocşa şi Vermeş.

7.

18.00

Muzeul Caransebes

Scena din Curte

Recital de muzică populară în aer liber.

Susţinut de solista:

STANA STEPANESCU

8.

19.00

Muzeul Caransebes

Sala de spectacole

Spectacol de Teatru

Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara

Prezintă piesa:

VREAU SĂ FIU PROST

9.

20.30

Muzeul Caransebes

Scena din Curte

Recital de muzică folk

Cu participarea solistului

MIRCEA BANICIU

10.

21.45

Muzeul Caransebes

Scena din Curte

Vizionarea Finalei Ligii Campionilor

BAYERN MUNCHEN vs CHELSEA LONDON

11.

24.00

Întoarcerea nobilului Ubul din cruciadă şi depunerea spadei.

Spectacol de muzică ţi lumini

„Caransebeş Party”

Membrii colectivului Muzeului din Caransebeş îmbrăcaţi în costume de epocă

Prezintă – DJ Darius

b.1.3. Spectacole de teatru

24 iunie 2012. Teatru Evreiesc de Stat Bucureşti. O femeie singură, interpretat de celebra actriță Maia Morgenstern

b.1.4. Târguri şi manifestări pentru toate categoriile de public.

27 februarie – 02. Târgul Mărţişorului, Ediţia a II-a, responsabil Dorina Grecu.

12-14 octombrie 2012, Târgurile de Toamnă ale Muzeului, Ediția a-II-a, a Târgului Mare de Sfânta Paraschiva.

06 – 21 decembrie 2012. „Târgul de Crăciun”. Coordonator: Dorina Agrosoaiei.

20 decembrie 2012. Concert de colinde „Asta-i Sara !”, în colaborare cu Episcopia Caransebeşului. Coordonator: Bogdana Branca

b.1.5. Simpozioane, conferinţe, mese rotunde.

15.01.2012 Ziua Nationala a Culturii Romane (masă rotundă). Coordonator Dorina Grecu.

23.01.2012 Constantin Galescu si Romeo Dunca la Polul Sud (Conferinţă). Coordonator: Lucian Ionescu

24.01.2012 Dezbatere / Concurs interliceal „Cuza Vodă şi Unirea” : Coordonator: Georgel Galca

24.01.2012 Şedinţa Societăţii de Istorie şi Arheologie din Caransebeş. Coordonator: Bogdana Branca

29 februarie – 03 martie 2012. Simpozionul Internaţional „Constantini Daicoviciu”

Coordonatori: Adrian Ardet, Dorina Dragomir, Dimitrie Negrei, Nicoleta Matei şi Bogdana Branca

Cel de-al XXXVIII-lea simpozion memorial organizat la Caransebeş, şi-a propus omagierea istoricului col(r) Liviu Groza, fondator al muzeului, ajuns la frumoasa vârsta de 80 de ani.

Liviu Groza (n. 10 iulie 1932, Caransebeş este un istoric român specializat în istorie militară, în special cea a Banatului. Tot anul acesta dedicăm lucrările simpozionului istoricului Valeriu Leu, care adacă ar fi trăit ar fi împlinit 60 de ani.

Valeriu Leu este un nume de rezonanţă în ceea ce priveşte istoria modernă a Banatului, specialist expert în Comisiile de doctorat de la Universitatea „Babeş – Bolyai” şi secretar executiv al Asociaţiei Istoricilor din Transilvania şi Banat.

Autor a mai multor volume şi articole ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate, premiat pentu activitatea sa în anul 1996 de către Academia Română, Valeriu Leu rămâne, aşa cum spunea cineva, „un lord al cercetării istorice bănăţene”, un om care a lăsat Banatului Montan o moştenire valoroasă, un om care şi-a închinat viaţa vremurilor de după el.

Simpozionul ştiinţific organizat de Muzeul din Caransebeş se adresează de-o potrivă arheologilor (preistoricieni, romanişti şi medievişti), dar şi istoricilor care studiază perioadele modernă şi contemporană.

Lucrările s-au desfăşurat pe secţiuni după cum urmează:

Secţiunea 1: Rapoarte arheologice şi arheologie

.·········· Secţiunea 2: Arheologie clasică romană

Secţiunea 3: Istorie şi civilizaţie

Program

Miercuri, 29 Februarie, 2012 – după-amiază –

Sosirea participanţilor şi oaspeţilor la simpozion la Hotel I GeAS ** din Caransebeş.

Joi, 1 Martie, 2012 – dimineaţă

11.00 – 12.00

Primirea şi înregistrarea participanţilor la simpozion

(Secretariatul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, P-ţa Gen. I. Dragalina, nr. 2).

12.00 – 12.30

Ceremonia de deschidere a Simpozionului Internaţional.

Salutul din partea Preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş – Severin.

Prezentarea Revistei Acta Musei Caransebesiensis – Tibiscum, Serie nouă, 1/2011

Comunicări în plen

12.30 – 12.45

Col. (r.) Liviu Groza (Caransebeş) – Apărarea Banatului în perioada militar – grănicerească

12.45 – 13.00

Prof. Univ. Dr. Vesna Girardi Jurkić (University of Zagreb, Croatian Studies, Department of Latinity, Zagreb – Croatia), Mirko Jurkić (Juraj Dobrila University, Pula – Croatia) – Roman Pola, the exile of roxolanes king P. Aelius Rasparaganum and his son P. Aelius Peregrinus

13.00 – 13.30

Prof. Univ. Dr. Ioan Piso (Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj – Napoca) – Der Jupiterkult in Dakien und in Pannonien

13.30 – 14.00

Vernisajul expoziţiei:

Numitorul comun: Moartea

Expoziţie realizată de Centrul de Investigare a Crimelor Comunismului din România (CICCR) şi Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj cu sprijinul Fundaţiei Konrad Adenauer

14.00 – 16.00

Masa de prânz la Restaurantul „Ge A.S.” din Caransebeş.

16.00

Comunicări pe secţiuni

Secţiunea I

Rapoarte arheologice

Sala „Hadrian Daicoviciu”

Moderatori:

Prof. Univ. Dr. Florin Draşoveanu

Secretar: Andrei Bălărie

Secţiunea II

Arheologie clasică

„Aula Musei Caransebesiensis”

Moderatori:

Prof. Univ.Dr. Ioan Piso

Secrear: Ana – Cristina Hamat

Secţiunea III

Istorie

Sala „Iancu de Hunedoara”

Moderatori:

Prof.Univ. Dr. Dumitru Jompan

Secretar: Daciana Vuia

16.00 – 16.15

 1. Alexandru Szentmiklosi, Bernhard Heeb, Andrei Bălărie (Muzeul Banatului Timişoara) – Cercetările arheologice de la Corneşti-Iarcuri. Campania 2011
 2. Cristina Džin (Centre for Archaeological Research, IRCA, Institute of Social Sciences, Pula – Croatia) – Istrian Setidii and Dacia
 3. Ioan Haţegan (Institutul de Ştiinţe Socio – Umane „Titu Maiorescu”, Timişoara) – Districtul medieval Caran – Sebeş

16.15 – 16.30

 1. Alexandru Szentmiklosi, Mircea Mare, Andrei Bălărie (Muzeul Banatului, Timişoara) – Cercetări arheologice de salvare din Piaţa 700. Cartierul medieval Palanca Mare
 2. Adrian Ardeţ (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş) – Masclianae. O aşezare romană dispărută în deşertul Africii la mijlocul secolului I d. Chr şi apărută în Dacia
 3. Ligia Boldea (Muzeul Banatului Montan, Reşiţa) – Asupra unor controverse fiscale în Caransebeşul primei jumătăţi a secolului al XVII- lea

16.30 – 16.45

 1. Cristian Floca, Alexandru Szentmiklosi (Muzeul Banatului, Timişoara) – Cercetările perieghetice sistematice din hotarul localităţii Liebling (jud. Timiş)
 2. Doina Benea (CSIATIM Timişoara) – Sistemul defensiv în sud- vestul Daciei (III). Cursul Mureşului Inferior
 3. Costin Feneşan (Bucureşti) –

„Rânduiala” din 1833 a breslei reunite a meşteşugarilor din Caransebeş şi de pe teritoriul Regimentului de Graniţă nr. 13 româno- ilir

16.45 – 17.00

 1. Ioan Bejinariu (Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău) – Descoperiri recente, semnificative pentru cunoaşterea perioadei târzii şi finale a primei epoci a fierului din nord – vestul României
 2. Felix Marcu, George Cupcea (Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei, Cluj- Napoca) – Cadastrul arheologic
 3. Vasile Zaberca (Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa) – Primăria comunei urbane Reşiţa. Organizare şi funcţionare, potrivit legii administrative din iunie 1925

17.00 – 17.15

 1. Flavius Bozu (Muzeul Banatului Montan, Reşiţa) – Descoperiri arheologice şi monetare din hotarul comunei Vărădia, consemnate de către Bódog Milleker
 2. Ovidiu Ţentea (Muzeul Naţional de Istorie a României Bucureşti) – Despre rolul primelor fortificaţii romane din sud-estul Daciei
 3. Constantin Brătescu (Caransebeş) – O personalitate marcantă a Mehedinţului: prof. I. Şt. Paulian, legături de suflet cu Banatul în prima jumătate a sec. XX

17.15 – 17.30

 1. Gabriel Crăciunescu (Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu – Severin) – Noi descoperiri la Drobeta romană
 2. Călin Timoc (Universitatea de Vest, Timişoara) – Despre arhitectura castrului mare de la Tibiscum
 3. Radu Păiuşan (Universitatea de Vest, Timişoara) – Din istoricul Partidului Naţional Popular în a doua jumătate a anului 1946

17.30 – 17.45

 1. Ovidiu Ţentea, Alexandru Raţiu (Muzeul Naţional de Istorie a Romîniei Bucureşti), Cercetări arheologice în castrul de la Mălăieşti (Jud. Prahova)
 2. Radu Ota (Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia) – Câteva consideraţii cu privire la adorarea cultului lui Liber Pater-Dionysos la Apulum
 3. Eusebiu Narai (Universitatea de Vest, Timişoara) – Aspecte privind activitatea partidului comunist din judeţul Severin în perioada

1944- 1946

17.45 – 18.00

 1. Adrian Ardeţ, Dimitrie Negrei (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş), Sote Angeleski (Cluj – Napoca) – Zăvoi. Cercetări arheologice din anul 2011
 2. Mariana Crînguş- Balaci (Universitatea de Vest, Timişoara) – Stelele aniconice din sud- vestul Daciei Romane. Tipologie şi influenţe interprovinciale
 3. Carmen Albert (Muzeul Banatului Montan, Reşiţa) – Biografia unei scriitoare – Maria Dogaru

18.00 – 18.30

Pauză de cafea

Comunicări:

Moderatori:

Prof. Univ. Dr. Adrian Bejan

Secretar: Andrei Stavilă

Comunicări:

Moderatori:

Conf.Univ.Dr. Liviu Petculescu

Secretar: Flavius Bozu

Comunicări:

Moderatori:

Prof.Univ.Dr. Vasile Zaberca

Secretar: Carmen Maria Neumann

18.30 – 18.45

 1. Adrian Ardeţ, Lucia C. Ardeţ, Ana C. Hamat (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş) – Tibiscum. Cercetările arheologice din oraşul roman. Campania 2011
 2. Atalia Ştefănescu Oniţiu (Universitatea de Vest, Timişoara) – Femeia, trup şi reprezentare, în antichitatea romană
 3. Dana A. Bălănescu(Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Caraş-Severin, Reşiţa), Constantin Z. Stoicoviciu (Reşiţa) – Edificii din Banatul de munte, proiectate de renumiţi arhitecţi străini şi români (sec. XIX- XX)

18.45 – 19.00

 1. Lavinia Grumeza (Alba – Iulia) – Necropola sarmatică de pe tronsonul autostrăzii Arad – Timişoara (Giarmata, situl nr. 10)
 2. Radu Ardevan (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj- Napoca) – Câteva observaţii de epigrafie numismatică

10 Maria Poneţchi (Caransebeş) – Portret Gheorghe Dobreanu

19.00 – 19.15

 1. Dumitru Ţeicu (Muzeul Banatului Montan, Reşiţa) – Cercetări de arheologie preventivă în Munţii Cernei
 2. Cosmin Matei (Universitatea de Vest, Timişoara) – Un mic depozit monetar roman, de bronz, descoperit în clădirea a XI -a vicusului de la Tibiscum (Jupa), jud. Caraş- Severin
 3. Dumitru Jompan (Caransebeş) – Compozitorul bănăţean Timotei Cipariu şi ASTRA sibiană

19.15 – 19.30

 1. Mircea Mare, Alexandru Szentmiklosi, Andrei Bălărie (Muzeul Banatului, Timişoara) – Fortificaţia bastionară de sec. XVIII din Piaţa 700. Cercetarile arheologice preventive de la cladirea City Business Center
 2. Viorica Rusu Bolindeţ (Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei, Cluj- Napoca) – Aprovizionarea şi consumul de ceramică terra sigillata în Dacia romană în epoca Severilor
 3. Cătălin Balaci (Muzeul Satului Bănăţean,Timişoara) – Gospodăria tradiţională bănăţeană de câmpie, în secolele XIX- XX. Studiu de caz: Becicherecu Mic

19.30 – 19.45

 1. Doru Marta, Gruia Fazekaş (Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea) – O descoperire medievală timpurie de la Oradea – Salca
 2. Simona Regep (Universitatea de Vest, Timişoara) – Observaţii asupra unui tip de opaiţ
 3. Daciana Vuia (Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă Plastică, Lugoj) – Imaginea naşterii în sensibilitatea tradiţională bănăţeană

19.45 – 20.00

 1. Bogdan Ciupercă, Alin Anton (Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti) – Cercetări arheologice la biserica mânăstirii Suzana, jud. Prahova
 2. Liana Oţa (Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, Bucureşti) – Vasele de metal ca inventar funerar în Moesia Inferior (sec. I – III)
 3. Maria Mândroane (Muzeul Satului Bănăţean,Timișoara) – Caransebeş: şcoală veche, carte veche. Profil C-tin Diaconovici Loga

20.00

Cina la Restaurantul „Ge A.S.” din Caransebeş

Vineri, 2 Martie, 2012

Zi de excursie pe traseul Oraviţa – Anina – Caransebeş

8.30

Plecarea spre Oraviţa

10.00

Sosirea în oraşul Oraviţa

10.00 – 10.15

Vizitarea oraşului Oraviţa

10.15 – 10.30

Cuvântul de salut din partea primarului oraşului Oraviţa

10.30 – 11.30

Vizitarea primului teatru din România, construit în anul 1817 după proiectul arhitectului John Malosse, decorurile interioare realizate de Francis Knee după proiectele Platzgher sunt o copie a teatrului din Viena

11.30 – 12.00

Vizitarea celei mai vechi farmacii montanistice din România, fondată în anul 1763 de către Edward Wint

12.00 – 12.30

Vizitarea Prefecturii Judeţului Caraş, a Bisericii Romano – Catolice şi a monumentului închinat împărătesei Sissi.

12.30 – 14.30

Masa de prânz la Restaurantul „Casablanca”din centrul oraşului Oraviţa

14.40

Sosirea în gara din Oraviţa, construită în anul 1849, prima gară din România

14.45

Plecarea cu trenul spre Anina (Steierdorf)

14.45 – 16.36

Călătorie cu trenul de epocă. Traseul este supranumit „Semeringul Banatean”, construită intre anii 1845-1854. Linia· are o lungime totala de 34 km pe o diferenta de nivel de 340 m, străbătând 14 tunele.

16.36

Sosirea în gara Anina (Steierdorf)

16.36 – 17.15

Vizitarea oraşului Anina

17.15

Plecarea cu autobuzul spre Caransebeş

20.00

Dineu oferit de către organizatori în incinta Muzeului, în sala „Iancu de Hunedoara”.

Sâmbătă, 3 Martie, 2012

9.00

Comunicări pe secţiuni:

Secţiunea I

Arheologie

„Aula Musei Caransebesiensis”

Moderatori:

Conf.Univ.Dr. Dumitru Ţeicu

Secretar: Lavinia Grumeza

Secţiunea II

Arheologie Clasică

„Sala Hadrian Daicoviciu”

Moderatori:

Prof.Univ.Dr. Doina Benea

Secretar: George Bounegru

Secţiunea III

Istorie

„Sala Iancu de Hunedoara”

Moderatori:

Dr. Carmen Albert

Secretar: Bogdana Branca

9.00 – 9.15

 1. Dimitrie Negrei (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş) – Piese neolitice inedite din colecţia Muzeului Caransebeşean
 2. Carmen Ciongradi (Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei, Cluj – Napoca) – Monumente romane de piatră din Napoca
 3. Adrian Magina (Muzeul Banatului Montan, Reşiţa) – Limbă, etnie şi cultură scrisă în Caransebeşul secolelor XVI – XVII

9.15 – 9.30

 1. Ovidiu Rogozea (Timişoara), Analiza ceramicii Culturii Banatului din nivelul 5c de la Sanandrei (jud. Timis)
 2. Sanja Shao (Muzeul Oraşului Vârşet, Serbia) – Roman culture in South Banat
 3. Livia Magina (Muzeul Banatului Montan, Reşiţa) – Topografia urbană a Caransebeşului medieval

9.30 – 9.45

 1. Florin Draşovean (Muzeul Banatului, Timişoara) – Începuturile eneoliticului în România
 2. Emilian Bota (Cluj- Napoca) – Elemente arhitectonice din Colonia Dacica Sarmizegetusa
 3. Mihai Deheleanu (Timişoara), Mentalităţi medievale în spaţiul românesc

9.45 – 10.00

 1. Alexandru Hegy (Muzeul Banatului, Timişoara) – Un ciocan de minerit preistoric descoperit la Zadareni (jud. Arad)
 2. Gică Băeştean (Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva) – O reconsiderare a planului Coloniei Dacica Sarmizegetusa
 3. Cristina Feneşan (Institutul de Studii Orientale „Sergiu Al. George” Bucureşti), Un registru de Kadiu din anii 1673 – 1675 despre satele din sangjakul de Caransebeş şi Lugoj

10.00 – 10.15

 1. Andrei Stavilă (Muzeul Banatului, Timişoara) – Analiza materialului ceramic din aşezarea de epoca bronzului de la Timişoara – „Fratelia”
 2. Dorel Bondoc (Muzeul Olteniei, Craiova) – Amforele romane de la Cioroiul Nou
 3. Carina Babeu (Direcţia Judeţeană Caraş- Severin a Arhivelor Naţionale, Caransebeş) – Acordarea medaliei de onoare protopopului de Caransebeş – Ioan Tomici- de către împăratul Austriei, Francisc (5 octombrie 1834)

10.15 – 10.30

 1. Caius Sacarin (Muzeul Banatului Montan, Reşiţa) – Consideraţii privind Cultura Vatina în Clisura Dunării
 2. Liviu Petculescu (Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti) , Mitar Cristina (Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva) – Podoabe descoperite recent în aşezarea civilă de la Micia
 3. Lavinia Micu (Direcţia Judeţeană Caraş – Severin a Arhivelor Naţionale, Caransebeş) – Înfiinţarea Reuniunii de economie rurală din Caransebeş în condiţiile specifice ale practicării agriculturii şi ramurilor acesteia în graniţa militară bănăţeană

10.30 – 10.45

 1. Aurel Rustoiu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj – Napoca) – Mariana Egri (Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj – Napoca) – Grupul Padea – Panagjurski Kolonii in Transilvania
 2. George Bounegru (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia) – Instrumente antice de scris, aflate în colecţia vechea a MNUAI
 3. Ovidiu Roşu (Direcţia Judeţeană· Caraş – Severin a Arhivelor Naţionale, Caransebeş) – Memoriile învăţătorului Pavel Jumanca referitoare la alegerea învăţătorului confesional din Caransebeş în anul 1907

10.45 – 11.00

 1. Andrei Georgescu (Muzeul Banatului, Timişoara) – Un idol dacic din lut descoperit la Pecica-Şanţul Mare
 2. Ana – Cristina Hamat (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş) – Podoabe în Dacia Superior. Inele şi pietre de inel asociate cu logodna în lumea romană
 3. Bogdana Branca (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş) – I. Bibel – om de cultură

11.00 – 11.15

 1. Răzvan Pinca (Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă Plastică, Lugoj) – Consideraţii cu privire la geografia istorică a Banatului de răsărit în evul mediu. Căile de comunicaţie
 2. Adrian Bejan (Universitatea de Vest, Timişoara) – Banatul în secolele V – VI. Relaţiile acestui teritoriu cu hunii şi gepizii
 3. Vasile Râmneanţu (Universitatea de Vest, Timişoara) – Receptarea invadării Cehoslovaciei din august 1968 în judeţul Timiş

11.15 – 11.30

 1. Silviu Oţa (Muzeul Naţional de Istorie al României, Bucureşti) – Despre brăţările turnate (sec. X – XIII)
 2. Alexandru Popa (Muzeul Naţional al Carpaţiilor Răsăriteni, Sf. Gheorghe) – Paradigma romanizării şi importurile romane în Barbaricum?
 3. Carmen Neumann (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş) – Furca de tors, între utilitate şi simbolistică

11.30 – 11.45

 1. Ovidiu Bozu (Muzeul Banatului Montan Reşiţa) – Un cuptor de ars oale descoperit la Pojejena, jud.Caraş-Severin (sec. ·XVII.-XVIII)
 2. Bogdan Ciupercă (Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti) – Piese de armament descoperite între Carpaţi şi Dunăre, secolele VIII – X
 3. Maria Hadiji, Ioana Popiţiu (Muzeul Satului Bănăţean, Timişoara) – Podoabe festive de argint prezente în colecţia Muzeului Satului Bănăţean
 4. Răzvan Găvan (Muzeul Banatului, Timişoara) – Restaurarea mozaicului pavimentar de la mănăstirea Bizerea

12.00 – 12.30

Pauză de cafea

12.30 – 13.00

Discuţii

Discursul final şi închiderea Simpozionului Internaţional

13.00 – 16.00

Banchetul la finalul Simpozionului la Restaurantul „Armando” din Caransebeş.

16.00

Plecarea participanţilor din Caransebeş

15.06.2012. Şedinţa Societăţii de Istorie şi Arheologie din Caransebeş. Coordonator: Carmen Neumann

13 septembrie 2012, Conferința Națională a Regimentelor Românești de Graniță,, Coordonator: Bogdana Branca

28 septembrie 2012. Şedinţa Societăţii de Istorie şi Arheologie din Caransebeş. Coordonator: Nicoleta Matei

12 octombrie 2012, Conferința Națională de Etnografie: „Banatul alpin și zonele învecinate”. Coordonator: Carmen Neumann

23 noiembrie 2012 Conferinta regionala: Preistoria Banatului. Coordonator: Dimitrie Negrei

b.1.6. Proiecte culturale şi educaţionale

b.1.6.1. Proiectul de cercetare arheologică: Programul „Dacia romană” 2012 – 2015

Proiect:

Cercetarea şi valorificarea teritoriu municipiului antic Tibiscum (Jupa, jud. Caraş-Severin).

În colaborare cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectiv Comisia naţională de arheologie.

Program iniţiat de Ministerul Culturii privind cercetarea arheologică în siturile aparţinătoare de Muzeul din Caransebeş (Tibiscum, Teregova şi Zăvoi). Acest proiect a fost iniţiat de Ministerul Culturii şi se derulează până în anul 2015. În cadrul acestui proiect este prevăzut a se realiza următoarele obiective:

Conservarea, cercetarea şi reabilitarea Rezervaţiei Arheologice de la Tibiscum

În cadrul rezervaţiei arheologice de la Tibiscum, în suprafaţă de 17 ha, vor fi continuate lucrările de conservare primară la clădirile I şi II din oraşul antic. Tot în această perioadă este prevăzută şi restaurarea porţii principalis de sinistra şi a porţii praetoria, care vor fi integrate în circuitul de vizitare· în aer liber a monumentelor existente la Tibiscum. Spaţiul expoziţional reprezentat de o sală de 200 mp va include expoziţia de arheologie (Preistorie, epocă romană şi medievală).

Conservarea, cercetarea şi punerea în valoare a Clădirii publice (Domus) de la Zăvoi, jud. Caraş – Severin.

Obiectivul prioritar este achiziţionarea casei şi a terenului în suprafaţă de 1.000 mp, pe care se află obiectivul arheologic şi transformarea acestora în spaţii expoziţionale în aer liber şi amenajarea unui muzeu.

Conservarea, cercetarea şi punerea în valoare a Castrului militar auxiliar de la Teregova, jud. Caraş – Severin.

Organizarea unui punct muzeistic în colaborare cu Liceul şi Primăria comunei Teregova

Conservarea şi extinderea cercetărilor la Villa Rustica de la Bucoşniţa, jud. Caraş – Severin.

Extinderea cercetărilor la Villa Rustica şi deschiderea unui punct muzeistic în incinta acesteia.

b.1.6.2. Proiect de conservare şi valorificare a patrimoniului:

Programul „Cultura 2007 – 2013″

Proiect:

Lindenfeldt – „istoria recuperată”

În colaborare cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

Achiziţionarea şi restaurarea ruinelor „Căminului Cultural” din Lindenfeldt.

Căminul Cultural din localitatea Lindenfeld se află într-o stare de ruină. El aparţine statului român fiind administrat de primăria Comunei Buchin.

Organizarea „Muzeului minorităţii peme” din Munţii Banatului.

În anii 1827-1828, Camera aulică a Imperiului austriac a colonizat în munţii Semenic, în general la altitudini de 800-1.000 m, câteva sute de ţărani germani care proveneau din zona Klattau din Pădurea Boemiei. Datorită locului de provenienţă, ei au fost denumiţi „pemi” (Deutschböhmen), diferenţiindu-se astfel de celelalte ramuri ale germanilor din Banat, precum şvabii sau […]A treia ramură, cea a pemilor (germani provenind din Boemia), trăieşte, în măsura în care a mai rămas, în partea muntoasă a Banatului (masivul Semenicului), în localităţile Gărâna, Brebu Nou şi Lindenfeld, precum şi în Sadova Veche şi Caransebeşu Nou din valea Timişului.

Reconstituirea arcului istoric intre Boemia si Banat.

Punerea în valoare atât documentară cât şi turistică a zonei în care s-au instalat aceşti colonişti.

b.1.6.3. Proiect educaţional privind conservarea obiceiurilor tradiţionale „Carnavalul copiilor”, 24 februarie 2012, Bal mascat la intrarea în post, organizat împreună cu Şcoala Generală Petroşniţa. Coordonator: Ana Hamat

b.1.6.4. Proiect educaţional „Școala altfel” 2-6 Aprilie 2012. În colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş – Severin. Coordonator: Carmen Neumann

b.1.6.5. Proiect educaţional „Arheologia-o poartă către trecut”, 5 septembrie – 15 octombrie 2012. În colaborare cu Episcopia Ortodoxă a Caransebeşului şi Societatea Femeilor Ortodoxe Caransebeş. Coordonator: Ana Hamat

b.1.7. Cercetarea patrimoniului:

b.1.7.1. Valorificarea patrimoniului prin publicaţii:

b.1.7.1.1. Buletinul Stiintific: Acta Musei Caransebesiensis – Tibiscum, Serie Nouă. nr. 2/2012, coordonator Bogdana Branca

b.1.7.1.2. Adrian Ardeţ, Dimitrie Negrei, Caransebeş – Balta Sărată. Studiu monografic asupra cercetărilor arheologice preventive, Timişoara, 2012

b.1.7.1.3. Adrian Ardeţ, Radu Ardevan, Tibiscum. Monedele romane. Cluj – Napoca, 2012.

b.1.7.1.4. Buletinul Stiintific al Societatii de Istorie si Arheologie Caransebes. Coordonator: Nicoleta Matei

b.1.7.2.Completarea patrimoniului muzeal prin donaţii de obiecte şi artă.

b.1.7.2.1. Aciziţionarea a 24 de picturi reprezentând operele maestrului Ion Sălişteanu

b.1.7.2.2. Achiziţionarea prin donaţie a unei părţi din coleţia Domnului Col(r). Liviu Groza, reprezentând piese şi documente ce au aparţinut unor generali din Regimentul Nr. 13 Româno – Bănăţean.

b.1.7.3. Programul de educaţie muzeală interactivă şi interdisciplinară

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş oferă o

largă diversitate de activităţi şi valorifică patrimoniul său cultural mult mai atractiv, şcolile având prin acest program un suport educaţional pentru înţelegerea mai bună a unor teme propuse în curricula naţională şcolară, pe diversele paliere ale materiilor studiate în şcoli. O serie de bunuri culturale mobile din colecţiile muzeale au fost şi sunt altfel valorificate în cadrul atelierelor programului dezvoltând creativitatea prezentului, proiecţia creativităţii din trecut, încorporată în conceptul de „patrimoniu cultural” şi dreptul fundamental al accesului la ele prin circulaţie, diseminare, cooperare.

b.1.7.3.1. Parteneriat cu Cercul de arheologie „Constantin Daicoviciu” de la Liceul Teoretic „Traian Doda” din Caransebeş.

În cadrul şedinţelor lunare elevii sunt familiarizaţi cu obiectele aflate în patrimoniul muzeului.

b.1.7.3.2. Parteneriat cu cercul de Etnografie al Elevilor ce fiinţează la Liceul Pedagogic C.D. Loga din Caransebeş.

La sfârşitul fiecărei lunii elevii sunt prezenţi în muzeu unde în funcţie de preocupări însuşesc tehnica ţesutului, a broderiei s-au a torsului.

b.1.7.4. Cercetarea interdisciplinară de teren etnografică şi arheologică.

Din punct de vedere etnografic, obiectivul principal al programului este valorizarea secvenţială a celui mai vechi meşteşug practicat în Caransebeş şi împrejurimi, creşterea animalelor, prin expunere permanentă, editarea unui volum cu studii şi articole de specialitate şi al unui catalog-album de expoziţie. Pe lângă zona Caransebeşului a fost abordată şi zona Văii Almăjului.

Cercetarea arheologică de teren este indispensabilă în vederea efectuării de noi cercetări arheologice.

b.1.7.5. Temele de cercetare abordate de specialiştii Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş în anul 2012

b.1.7.5.1. Viata spirituală în neoliticul dezvoltat din Banat. Reprezintă lucrarea de doctorat a muzeografului Dimitrie Negrei

b.1.7.5.2. Multiculturalitatea Banatului în perioada interbelică. Reprezintă tema pentru doctorat a muzeografe Bogdana Branca.

b.1.7.5.3. Podoabe şi piese vestimentare din Banatul antic. Teza de doctorat susţinută în anul 2011 de către muzeografa Ana Hamat.

b.1.7.5.4. Tradiţii şi meşteşuguri în Banatul de Munte. Muzeograf Carmen Neumann.

b.1.7.5.5. Arhitectura populară în satele Banatului Montan. Muzeograf Neluţu Rada.

b.1.8. Restaurare, conservare:

b.1.8.1. Restaurare

Menţionăm faptul că Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş nu dispune în schema sa de un restaurator.

Activitatea de restaurare-conservare s-a desfăşurat în cadrul Laboratului de restaurare ceramică şi metal din incinta instituţiei (cu sprijinul Muzeului Banatului din Timişoara) fiind restaurate obiecte provenite din săpături arheologice şi bunuri

culturale mobile din patrimoniul muzeului. Totodată, s-au efectuat investigaţii şi activităţi specific în cadrul mai multor proiecte de cercetare.

b.1.8.1. Conservare:

În perioada de referinţă s-a desfăşurat activitatea permanentă de conservare preventivă (aerisire, desprăfuire, întreţinerea curăţeniei), în conformitate cu normele legale în vigoare, atât în spaţiile de depozitare, cât şi în spaţiile de expunere. Folosind aparatura specifică (termohigrometru şi dezumidificator) au fost monitorizaţi factorii de microclimat din spaţiile sus-menţionate. Pentru expoziţiile temporare planificate, în paralel cu măsurătorile preventive de conservare, au fost pregătite pentru expunere 100 de volume carte veche românească şi străină. A fost demarată operaţiunea de reaşezare, după principiul tipodimensionării, a bunurilor culturale mobile într-un sistem de protecţie reînnoit – cutii şi mape de carton cu PH neutru, conform normelor de conservare.

S-a verificat starea de conservare a pieselor din patrimoniul muzeal

S-a continuat consemnarea informaţiilor despre obiectele din colecţii în registrul de evidenţă.

S-a efectuat dezinfecţia şi dezinsecţia spaţiilor de depozitare şi expunere, a patrimoniului istoric, arheologic şi etnografic ( ţesături, port popular, ceramică, lemn).

S-au curăţat şi aerisit bunurile de natură organică (textile), în acelaşi timp cu curăţarea şi dezinfectarea spaţiilor din cadrul Secţiei de Etnografie.

S-a verificat starea de conservare a bunurilor culturale şi muzeistice din depozite.

S-au continuat operaţiile de îndepărtare· a depunerilor de diferite naturi, de pe stratul pictural al icoanelor.

Au fost efectuate operaţii de conservare şi restaurare la obiectele metalice de patrimoniu prin: desprăfuire, degresare, tratarea părţii din lemn şi aplicarea stratului protector atât partea lemnoasă cât şi partea metalică.

b.1.9. Evidenţa şi clasarea patrimoniului:

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş dispune de un expert atestat (1 specialist – arheologie, 1 debutant – arheologie, 1 specialist – istorie, 1 specialist etnografie şi 1 debutant etnografie).

În cadrul procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile aflate în administrarea muzeului, în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost finalizate 20 dosare cu propuneri de clasare a bunurilor culturale mobile din colecţiile de arheologie.

Au fost redactate 60 Fişe Analitice de Evidenţă pentru piese din colecţiile de istorie modernă, fondul documentar de carte şi monumentele istorice memoriale.

Este în derulare activitatea de evidenţă computerizată a inventarului ştiinţific pentru colecţiile din fondul tezaur şi este actualizată evidenţa digitală la colecţiile de arheologie.

Registrele de inventar, patrimoniu istoric, au fost completate cu bunurile culturale noi intrate: 800 obiecte în anul 2012 provenite din cercetarea preventivă efectuată la şoseaua de centură a Municipiului Caransebeş.

La Departamentul Arheologie au fost inventariate în sistemul clasic (registrul de inventar) 206 de artefacte descoperite la Tibiscum, Balta Sărată şi Zăvoi, format electronic 2500 poziţii din registrele de inventariere clasice.

b.1.10. Achiziţii şi donaţii:

În cadrul programului de dezvoltare a colecţiilor existente, în cursul anului 2012 au intrat în patrimoniul muzeal 60 obiecte în valoare de 50.000 lei, obiecte provenite din cercetare de teren etnografică şi donaţii, iar în biblioteca muzeului au intrat, prin schimburi, achiziţii şi donaţii, 50 volume.

b.2. Proiectele proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în proximitate: judeţ, judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări, etc.);

b.2.1. Proiectul de cercetare interdisciplinară Histria – Banat, între Centru de Cercetări arheologice de la Pola (Croaţia) şi Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş.

b.2.2. Proiectul: Conferinţa Naţională a Regimentelor Romîneşti de Graniţă din Transilvania şi Banat, realizat împreună cu Primăria Comunei Oralat (jud. Sibiu) şi Muzeul Grăniceresc din Năsăud (Jud. Bistriţa Năsăud).

b.2.3. Amenajarea şi conservarea castrului roman de la Teregova, în colaborare cu Centru de Studii Romane din Cluj – Napoca şi Primăria comunei Teregova. Colectiv: prof. Univ. Dr. Ioan Piso responsabi, dr. Adrian Ardeţ, Lucia Carmen Ardeţ şi Felix Marcu

b.2.4. Conservarea şi amenajarea fortificaţiei de pământ de la Zăvoi, în colaborare cu Primăria comunei Zăvoi. Colectiv: Adrian Ardeţ responsabi, Lucia Carmen Ardeţ, Dimitrie Negrei, Ana Hamat membrii

b.2.5. Şantierul arheologic „Autostrada Lugoj – Deva” ( jud. Timiş). Cercetări arheologice preventive desfăşurat în perioada 1 aprilie – 30 iulie 2012, în colaborare cu Muzeul Banatului din Timişoara. Au participat: Dimitrie Negrei şi Ana Hamat

b.2.6. Şantierul arheologic Tincova – Sacu. Cercetare arheologică preventivă

b.2.7. Şantierul arheologic Tibiscum – Jupa balastieră. Cercetare arheologică preventivă

b.2.8. Şantierul arheologic Tibiscum – Jupa (Cosmote). Cercetare arheologică preventivă

b.2.9. Şantierul arheologic Caransebeş – Şeşul Roşu. Cercetare arheologică preventivă

b.2.10. Şantierul arheologic Iaz, Cercetare arheologică preventivă

b.2.11. Şantierul arheologic Sălbăgelul Nou, Cercetare arheologică preventivă

b.2.12. Protejarea ansamblului roman (villa rustica) de la Bucoşniţa, în colaborare cu Primăria Comunei Bucoşniţa.

b.2.13. Protejarea ansamblului roman (villa rustica) de la Petroşniţa, în colaborare cu Primăria Comunei Bucoşniţa.

b.2.14. Protejarea ansamblului roman (villa rustica) de la Valea Timişului (Cârpa), în colaborare cu Primăria Comunei Buchin.

b.3. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel naţional/internaţional, în UE, după caz, alte state).

b.3.1. IVth International Congress of International Lychnological Association, Ptuj (Slovenia), 15- 19 mai 2012, Comunicarea: Ana Hamat, Roman lamps from south- west of Dacia.

b.3.2. 28th Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores, From Broken Pottery to lost identity in Roman Times , Catania (Italia), 23 – 30 Septembrie 2012, Comunicarea: Adrian Ardeţ, North African Amphorae found in Roman Dacia.

b.3.3. Archaeological Heritage – its Role in Education, Presentation and Popularization of Science, Viminacium (Serbia), 5 – 8 Octombrie 2012, Comunicarea: Adrian Ardeţ., Roman road between Moesia Superior and Dacia, a possible Via Traiana Nova.

b.3.4. International Archaeological Symposium „Public and private games from prehistory to the Middle ages”. Pula – Medulin – Rovinj (Croaţia), 21 – 24 Noiembrie 2012, Comunicarea: Adrian Ardeţ, Anfiteatro construito dai Romani in Dacia.

b.3.5. Al 38-lea Simpozion International „Constantini Daicoviciu”, Caransebeş, 1 -3 martie 2012,

Adrian Ardeţ, Masclianae. O aşezare romană dispărută în deşertul Africii la mijlocul secolului I d. Chr. şi apărută în Dacia.

Adrian Ardeţ, Dimitrie Negrei (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş), Sote Angeleski (Cluj – Napoca) – Zăvoi. Cercetări arheologice din anul 2011

Adrian Ardeţ, Lucia C. Ardeţ, Ana C. Hamat (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş) – Tibiscum. Cercetările arheologice din oraşul roman. Campania 2011

Dimitrie Negrei (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş) – Piese neolitice inedite din colecţia Muzeului Caransebeşean

Bogdana Branca (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş) – I. Bibel – om de cultură

Ana – Cristina Hamat (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş) – Podoabe în Dacia Superior. Inele şi pietre de inel asociate cu logodna în lumea romană

Carmen Neumann (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş) – Furca de tors, între utilitate şi simbolistică

b.3.6. A XXI-a Ediţie a manifestărilor cultural dedicate „Zilelor Crainei Bănăţene”, Petnic, 24 martie 2012.

Adrian Ardeţ, Rolul muzeului din Caransebeş în punerea în valoare a personalităţilor Văii Almăjului

Carmen Neumann, „ Evoluţie şi permenenţa în meşteşugul ţesutului şi arta decorării interiorelor ţăraneşti

b.3.7. Simpozionul Internaţional „Taină şi comuniune”, ediţia a VI-a., Caransebeş, 24 aprilie 2012.

Adrian Ardeţ, Bogdana Branca, Filaret Musta, Elena Biju – făuritori de destine româneşti

b.3.8. Simpozionul Internaţional „Oameni de seamă ai Banatului”, Şopotul Nou, 5 mai 2012.

Adrian Ardeţ, Rolul Muzeului de Graniţă din Caransebeş în punerea în valoare a patrimoniului Văii Almăjului

Bogdana Branca, Învăţământul românesc din Valea Almăjului

b.3.9. Simpozionul Naţional de Etnografie, organizat de Muzeul Regiunii Portilor de Fier, Drobeta Turnu – Severin, 11 -12 mai, 2012.

Carmen Neumann, Caraşovenii

b.3.10. Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice, Ediţia XLVI, Tg. Mureş, 23 – 26 mai 2012

Adrian Ardeţ, Lucia Carmen Ardeţ, Dimitrie Negrei, Ana Hamat, Cercetările arheologice de la Tibiscum din campania 2011

Adrian Ardeţ, Lucia Carmen Ardeţ, Dimitrie Negrei, Cercetările arheologice de la Zăvoi – Cimitirul Ortodox, din Campania 2011.

b.3.11. Sesiunea Internaţională de comunicări ştiinţifice „Arheologia mileniului I p. Chr. „ Ediţia a XI-a, Ploieşti, 23 – 26 august, 2012.

Adrian Ardeţ, Vilele romane din Dacia în secolele II – IV d. Chr.

b.3.12. Conferinţa Naţională a Regimentelor de Graniţă, Caransebeş, 13 septembrie 2012,

Adrian Ardeţ, Graniţa Bănăţeană şi românii

Bogdana Branca, Rolul învăţământului de limbă română în Imperiul habsburgic

b. 3.13. Simpozion: ,,Meserii tradiţionale ale satului bănăţean”, Festivalul Satului Bănăţean, Şopotu Vechi, 28 – 29 septembrie, 2012.

Carmen Neumann, Taranul meşter de pasiune şi necesitate

Neluţu Rada, Aspecte legate de practicarea cojocăritului din satele de pe Valea Timişului

b.3.14. Colocviile CNCPCT, Băile Herculane, 3 – 6 octombrie 2012., ediţia a XIX-a.

Adrian Ardeţ, Situri arheologice de epoca romană în Banatul Montan. Studiu de caz: Tibiscum

Bogdana Branca, Cazarma grănicerilor din Caransebeş

b.3.15. Simpozionul Internaţional „Oltenia interferenţe culturale”, Craiova, 5 – 7 octombrie 2012.

Dimitrie Negrei, Tipologia figurinelor antropomorfe din Banat

b.3.16. Simpozionul Naţional „Monumente sculpturale din Dacia şi provinciile limitrofe” – Între artă şi meşteşug, Alba – Iulia, 18 – 20 octombrie 2012,

Ana Hamat Reprezentările de bijuterii în portretistica funerară feminină din Dacia Superior

b.3.17. Simpozionul naţional Arheologia în Oltenia, Drobeta Turnu – Severin, ediţia a XIV-a,1 – 2 noiembrie 2012.

Ana Hamat, Arta prelucrării bijuteriilor pe teritoriul Drobetei

b. 3.18. Festivalul Almăjului. Simpozionul „ Despre almajeni si faptele lor”, Dalboşeţ, ·3 -4 noiembrie, 2012.

Carmenn Neumann, Neluţu Rada, Viaţa şi activitatea generalului Traian Doda

b.3.19. Seminarul Naţional de educaţie muzeală „Produse şi producţii culturale muzeale”, Ediţia a VII-a, Bucureşti, 15 noiembrie 2012.

Adrian Ardeţ, Bogdana Branca, Situl arheologic Tibiscum redeschis publicului

b.3.20. Conferinţa Internaţională„ Mobilitatea colecţiilor muzeale”, Bucureşti, noiembrie 2012. Carmen Neumann, Nicoleta Matei, Conservarea patrimoniului la Muzeul din Caransebeş.

b.3.21. Colocviu Vasile Pârvan 130 de ani de la naştere, Universitatea Bucureşti, Departamentul de Istorie antică, Arheologie şi Istoria Artei, Bucureşti 14 decembrie 2012.

Adrian Ardeţ, Activitatea lui Vasile Pârvan şi rolul acestuia în cadrul organizării Comisiei Naţionale a monumentelor, filiala Banat

b.4. Proiecte şi programe în care Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş a participat în calitate de coorganizator/partener:

b.4.1. Expoziţia „Meşteşuguri tradiţionale din Banat” organizată în parteneriat cu Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă Plastică – Lugoj la sediul Muzeului din Caransebeş (25 aprilie 2012). Organizatori Carmen Neumann şi Neluţu Rada

b.4.2. Proiectul naţional Arheologia- o poartă către trecut, organizat în parteneriat cu Episcopia Caransebeşului şi Societatea Femeilor Ortodoxe din Caransebeş.

Proiectul s+a desfăşurat în incinta complexului arheologic de la Tibiscum (15 septembrie – 15 octombrie 2012). Ana Hamat, Marian Gavrilă şi Dimitrie Negrei.

b. 4.3. Festivalul „Gugulan cu car cu mere”, organizat de Grădiniţa cu program prelungit nr. 4 Caransebeş.

c) Organizarea/sistemul al instituţiei;

c.1. Măsuri de reglementare internă: nu au fost modificate prevederile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, respectiv Regulamentul de Ordine Interioară;

c.1.1. Modificarea Regulamentului Intern:

Optimizarea reglementărilor cu privire la obligaţiile personalului legate de accesul în spaţiile muzeului, măsurile PSI şi conservare.

c.2. Propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în perioada raportată, după caz;

c.3. Delegarea responsabilităţilor: activitatea consiliilor de conducere, după caz, ale celorlalte organe colegiale, modificarea limitelor de competenţe în cadrul conducerii pe perioada evaluată etc.

c.3.1. Şedinţe ale Consiliului de Administraţie: 4

Întrunit în şedinţa din 10.01.2011

Ordinea de zi:

Proiectul de buget pe anul 2011

Întrunit în şedinţa din 08.02.2011

Ordinea de zi:

Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi ale Statelor de funcţii ale Muzeului judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, ca urmare a reîncadrării personalului potrivit prevederilor Legii-Cadru nr.284/2010.

Întrunit în şedinţa din 17.03.2011

Ordinea de zi:

Raportul de activitate pe anul 2010

Diverse

Întrunit în şedinţa din 08.11.2011

Ordinea de zi:

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV,

Raportul de inventariere a patrimoniului Muzeului Judeţean Caransebeş pe anul 2011;

Calendarul de activităţi pe luna Decembrie;

Proiect privind atribuirea unor săli după numele personalităţilor care şi-au adus o contribuţie la dezvoltarea Muzeului Judeţean Caransebeş.

c.3.2. Şedinţe operative:

Săptămânal s-au desfăşurat şedinţe operative cu participarea directorului, şefilor departamentelor Arheologie şi Istorie, şefului Serviciului administrativ-logistic, împuternicitului

c.3.3. Şedinţe ale Consiliului Ştiinţific al MJERG Caransebeş:

1; data 14.10.2012

Ordinea de zi:

c.4. perfecţionarea personalului: cursuri de perfecţionare pentru conducere şi restul personalului.

c.4.1. au urmat diverse forme de perfecţionare profesională angajaţi ai instituţiei, după cum urmează:

Cursuri iniţiere calculator organizat de CJM, serviciul URBANET în perioada octombrie-decembrie 2012

Bogdana Branca – muzeograf

Dimitrie Negrei – muzeograf

Gâlcă Georgel – referent PSI

Nicoleta Matei – conservator

c.4.2. evaluarea personalului din instituţie

În conformitate cu prevederile legale, tot personalul instituţiei a fost evaluat.

c.4.3. promovarea personalului din instituţie

În cursul anului 2011 nu s-au făcut promovări.

c.5. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau ale altor organisme de control, în perioada raportată.

Controlul efectuat de către Compartimentul audit public intern nu a semnalat nereguli, recomandările vizând completarea procedurilor scrise care reglementează activitatea instituţiei. Măsurile au fost implementate conform planului de acţiune vizat de către compartimentul menţionat.

c.5.1. Controalele efectuate de ISU Caraş-Severin –nu au semnalat nereguli

c.5.2. Controalele efectuate de ITM – nu au semnalat nereguli

d) Situaţia economico-financiară a instituţiei;

d.1. execuţia bugetară a perioadei raportate:

Total venituri =· 929.592 lei

Din care:

Total cheltuieli = 929.592 lei

Din care :

 1. Secţiunea de funcţionare

-cheltuieli cu bunuri şi servicii (încălzit- iluminat, carburanţi, poştă- telecomunicaţii, apă- canal- salubritate, alte bunuri şi servicii, convenţii civile săpături arheologice)·= 258.564 lei·;

-deplasări interne şi externe ( realizarea unui bogat calendar de activităţi·: târguri, simpozioane, vernisaje expoziţionale, precum şi participarea la simpozioane interne şi congrese ştiinţifice internaţionale)·= 37.830 lei

-cărţi , publicaţii şi materiale documentare ( editarea revistei «·Tibiscum·» – serie nouă, publicarea volumului «·Însemnări manuscrise pe cărţi vechi româneşti din bisericile eparhiei Caransebeşului·», autor V.Leu ) = 10.013lei

 1. Secţiunea de dezvoltare

În cadrul secţiunii de dezvoltare au fost efectuate plăţi în valoare totală de 64.886 lei,· pentru rate leasing autoturism, finalizându-se contractul, precum şi plăţi reabilitare clădire Jupa.

d.2. date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată:

Nr. crt.

Programul

Tip

proiect[1]

Denumire proiect

Deviz estimat

Deviz realizat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Dezvoltarea patrimoniului

cultural

Mediu

mediu

Bunuri culturale rezultate în urma cercetărilor

arheologice ( în curs de evaluare)

Bunuri culturale atrase prin donaţii

Bunuri culturale transferate de la alte instituţii

10.000

50.000

1.920

2.

Evidenţa şi clasarea

patrimoniului cultural

mobil

mic

mic

Redactare 45 Fişe Analitice de Evidenţă;

Inventariere în sistem clasic 206 artefacte;

Finalizare 20 dosare clasare în categoria Fond.

100

200

1.500

45

120

1.100

3.

Punerea în valoare a

patrimoniului prin

intermediul expoziţiilor

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

1.24 ianuarie „Unirea principatelor” – expoziţie fotodocumentară. În colaborare cu DJAN Caraş-Severin.

 1. „Enigmă şi adevăr” – expoziţie dedicată descoperirilor arheologice de la Caransebeş – Balta Sărată în anul 2010.

3.„Obiectivele turistice din judeţul Caraş – Severin” – expoziţie de fotografie

 1. „Neoliticul din Banat” – conferinţa susţinută de dr. Florin Draşoveanu
 2. Festivalul „Velişcu Boldea” – festival de muzică şi joc popular. În colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin.
 3. Târgul de mărţişor – expoziţie cu vânzare.
 4. „Im Memoriam Constantin Daicoviciu” – Simpozion internaţional, Ediţia a XXXVII-a.
 5. „Spirala culorilor” – Expoziţie de grafică computerizată. În colaborare cu Clubul copiilor şi elevilor din Carabsebeş.
 6. „Arta religioasă şi laică în Caraş-Severin” –expoziţie de pictură. Expoziţia prezintă o parte din pieste de valoare aflate în colecţia MJERG Caransebeş.
 7. „Târgul meşterilor populari” –

11.· Noaptea Muzeelor – activităţi dedicate Zilei Internaţionale a Muzeelor. A avut loc deschidera Rezervaţiei arheologice Tibiscum pentru publicul larg. Teatru pentru copii „Mica Sirenă”, „Gunoierul” (Teatrul de Vest Reşiţa). Piesa de teatru „ Nu eu nu regret nimic” (Teatrul Naţional Mihai Eminescu Timişoara). Toate expoziţile au fost deschise gratuit pemtru public.

 1. „Arta osului din preistorie până în zorii Evului Mediu” – expoziţie. În colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei – Cluj Napoca.
 2. „Comunităţilor etnice din Banat” – festival de dansuri populare. În colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin.
 3. Târgul cel mare de la Caransebeş – expoziţie cu vânzare de produse agricole.

15.· „Mozaic gastronomic European” – târg de produse tradiţionale româneşti.

16.· „Dănilă Prepeleac” – piesă de teatru pentru copii. În colaborare cu Teatrul de Vest Reşiţa.

 1. ·„Ion Săliştenu” – expoziţie de pictură
 2. „Asta-i Sara” – concert de colinde. În colaborare cu Episcopia Caransebeşului.

600

4.000

500

500

2.000

500

20.000

1.000

6.000

2.000

15.000

1.000

1.500

2.000

2.000

1.500

3.000

2.000

500

3.520

300

450

1.500

235

17.670

800

5.840

1.500

14.170

950

1.370

1.615

1.800

1.370

2.700

1.720

4.

Cercetarea ştiinţifică

Mediu

Mare

Mediu

Şantierul arheologic Caransebeş „Balta Sărată”

Şantierul arheologic Tibiscum – Jupa

Şantierul arheologic Zăvoi – Cimitoirul Ortodox.

4.000

5.000

5.000

3.500

5.000

4.908

5.

Activitatea editorială

Mediu

Buletinul ştiinţific al Muzeului „Tibiscum” Serie Nouă, nr. 1/2011.

Valeriu Leu – Monografie

8.000

3000

6.850

2.190

6.

Restaurarea şi

conservarea patrimoniului

cultural mobil

7.

Programe de pedagogie şi

educaţie muzeală

Mediu

· Noaptea muzeelor:

8.

Perfecţionarea

profesională a angajaţilor

Mic

· Cursuri iniţiere calculator organizat de CJM,

serviciul URBANET

1.000

800

9.

Promovarea imaginii

instituţiei

Alte materiale informative ( afişe, pliante,

broşuri, foi informative etc.).

1.000

970

10.

Reabilitarea infrastructurii

imobiliare prin lucrării de

intervenţii

Clădirea – sediul muzeului·:

Extinderea şi reparaţia sălilor de expoziţie

Extinderea şi reparaţia pavilionului administrativ

Repararea interioarelor muzeului

Clădire – Rezervaţie arheologică Tibiscum Jupa

Extinderea spaţiului prin construirea unei terase exterioare

Repararea acoperişului

Reabilitarea sistemului de încălzire şi apă calcă curentă

Reamenajarea spaţiilor clădirii

Rezervaţia arheologică Tibiscum Jupa

Amplasarea de panouri semnalizatoare pe drumul european

Refacerea împrejurimi din jurul rezervaţiei

Refacerea unui tronson al drumului roman

Refacerea căii de acces în rezervaţie

Site-ul arheologic de la Zăvoi

Amplasarea de panouri semnalizatoare

Reamenajarea sitului

8.500

8.000

8.500

20.000

15.000

10.000

59.270

16.000

26.000

4.400

6.500

8.000

10.000

4.000

106.273

8.200

7.570

8.050

15.000

5.590

7.500

59.158

15.600

25.190

4.300

6.200

7.500

7.700

4.000

Total:· programe

Total:

proiecte: mici medii· mari

Total:

lei

373.244

d.3. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%)

total venituri proprii = 66.164 lei; grad de acoperire a cheltuielilor = 7,12%, din care:

venituri din chirii = 48.528 lei; grad de acoperire a cheltuielilor = 5,21%;

vânzare carti····· =····· 441 lei ;grad de acoperire a cheltuielilor = 0,05%

vânzare bilete intrare in muzeu = 800 lei ;grad de acoperire a cheltuielilor = 0,1%

studii si cercetari( cercetari arheologice ) = 16.395 lei ;grad de acoperire a cheltuielilor = 1,76%.

d.3.1. gradul de crestere a veniturilor proprii în totalul veniturilor

Venituri proprii = 66.164 lei; Total venituri = 929.592 lei; ponderea veniturilor

proprii în total venituri = 7,12%

d.3.2.ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor

Cheltuieli de personal = 329.619 lei; cheltuieli totale = 929.592 lei; ponderea

cheltuielilor de personal în total cheltuieli = 35,46%

d.3.3. ponderea cheltuielilor de capital în bugetul total

Cheltuieli de capital = 64.886 lei; Cheltuieli totale = 929.592 lei; ponderea

cheltuielilor de capital în total cheltuieli = 6,98%

d.3.4. gradul de acoperire a salariilor din subvenţie:

Cheltuieli de personal = 329.619; Subvenţie = 361.000 lei; grad de acoperire

din subvenţie = 100%

Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât

contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte si convenţii

civile):

Cheltuieli totale = 929.592 lei; cheltuieli cu contracte şi convenţii civile = 113120 lei; ponderea lor în total cheltuieli = 12,16%

d.3.5. cheltuieli pe beneficiar, din care:

Anul

Subvenţii

Venituri proprii

Total cheltuieli

Nr.

beneficiari

Chelt.totale pe benef.

Chelt.din subv.pe benef.

Chelt.din venit.proprii pe benef.

2011

863.428

66.164

929.592

2.000

465

432

33

e). Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţei, conform sarcinilor si obiectivelor managementului:

e.1. scurtă prezentare a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în aceasta);

Programele implementate au vizat îndeplinirea misiunii specifice instituţiei muzeale pe palierul de timp 01.12.2010-31.12.2011 având ca obiective generale dezvoltarea patrimoniului, atragerea publicului vizitator, desfăşurarea de programe educative, încheierea de parteneriate cu instituţii culturale şi de cercetare din ţară şi străinătate.

Beneficiarii programelor sunt în principal, specialiştii instituţiei şi ai partenerilor, publicul vizitator, în special cel şcolar (prin programele de educaţie muzeală), precum şi comunităţile locale, autorităţile publice şi instituţiile implicate în protejarea patrimoniului naţional (Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional, Inspectoratul de Poliţie Judeţean) prin proiectul de inventariere a siturilor arheologice şi a monumentelor istorice de pe cuprinsul judeţului.

e.2. Scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în aceasta);

Proiectele răspund, în primul rând funcţiilor specifice ale muzeului, unele dintre ele continuându-şi derularea în anul 2011, pentru a asigura implementarea programelor.

Astfel, proiectul·:

e.2.1. Lucrări de consolidare şi restaurare la Cazarma Grănicerilor Caransebeş, azi Muzeul de Etnografie Caransebeş, jud. Caraş-Severin

Proiect iniţiat de Consiliul Judeţean Caraş – Severin privind reabilitarea Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş în valoare de 5 milioane de euro. Reparaţii capitale a muzeului cuprinzând: acoperişul, sălile de expoziţie, depozitele, după care organizarea spaţiilor expoziţionale (etnografia în mansarda clădirii, istoria Graniţei bănăţene la etajul I şi completarea spaţiilor destinate expoziţiilor temporare cu încă două săli). Organizarea curţii interioare şi modernizarea scenei.

e.2.2. Programul Teritoriu municipiului roman Tibiscum (Jupa, jud. Caraş-Severin)· Clădirea publică (Domus) de la Zăvoi, jud. Caraş-Severin

Teritoriu municipiului roman Tibiscum. Castrul auxiliar Teregova, jud. Caraş- Severin

Program iniţiat de Ministerul Culturii privind cercetarea arheologică în siturile aparţinătoare de Muzeul din Caransebeş (Tibiscum, Teregova, Bucoşniţa, Zăvoi). Acest proiect a fost iniţiat de Ministerul Culturii şi se derulează până în anul 2015. În cadrul acestui proiect este prevăzut a se realiza următoarele obiective:

a). Tibiscum. În cadrul rezervaţiei arheologice de la Tibiscum, în suprafaţă de 17 ha, vor fi continuate lucrările de conservare primară la clădirile I şi II din oraşul antic. Tot în această perioadă este prevăzută şi restaurarea porţii principalis de sinistra şi a porţii praetoria, care vor fi integrate în circuitul de vizitare· în aer liber a monumentelor existente la Tibiscum. Spaţiul expoziţional reprezentat de o sală de 200 mp va include expoziţia de arheologie (Preistorie, epocă romană şi medievală).

b). Teregova. Organizarea unui punct muzeistic în colaborare cu Liceul· şi Primăria comunei Teregova

c). Bucoşniţa. Extinderea cercetărilor la Villa Rustica şi deschiderea unui punct muzeistic în incinta acesteia.

d). Zăvoi. Obiectivul prioritar este achiziţionarea casei şi a terenului în suprafaţă de 1.700 mp, pe care se află obiectivul arheologic şi transformarea acestora în spaţii expoziţionale în aer liber şi amenajarea unui muzeu

e.2.3. Proiect: Erasmus adaptat pentru participarea studenţilor şi cadrelor didactice din Marea Britanie la cercetările arheologice de la Zăvoi

Programul de învăţare continuă 2007-2013. Programul de învăţare continuă (LLP) este un program de finanţare europeană care sprijină educaţia şi formarea profesională în Europa. LLP oferă finanţare pentru toate etapele învăţării de-a lungul vieţii; pentru activităţile de la şcoală, la colegiu, la universitate, la locul de muncă şi în comunitate. LLP este alcătuită din mai multe programe diferite, oferind o varietate de oportunităţi: Erasmus – sprijină mobilitatea studenţilor şi a personalului ES întreaga Europă, atât pentru angajare în muncă şi în scopuri de studiu.

e.2.4. Turism biocultural – Drumul roman

Proiect finanţat din fonduri europene care prevede folosirea drumurilor antice pentru agrement şi călărie. Acest proiect implică folosirea traseului natural reprezentat de fluviul Dunărea pentru a aduce turişti la Orşova din Germania iar de aici pe vechile drumuri romane se foloseşte traseul antic până la Sarmizegetusa.

e.3. Analiza PROGRAMULUI MINIMAL realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu subvenţia/alocaţia primită: (2011)

Program/ proiect

Scop

Beneficiari

Perioada de realizare

Finanţare (subvenţie/alocaţie şi surse atrase/venituri proprii)

Observaţii

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Denumire iniţială/modificată

Declarat/atins

Estimat/realizat

Estimat/realizat

Estimat/realizat

Denumire iniţială/modificată

„Unirea Principatelor”

Valorificarea expoziţională a patrimoniului MJERG Caransebeş

Concurs interliceal

Vizitatorii muzeelor;

Elevii din clasele IX-XII -atins

24 ianuarie 2011

600 / 500

Enigmă şi adevăr !

„Descoperiri arheologice la Caransebeş-Balta Sărată”

Valorificarea expoziţională a patrimoniului MJERG Caransebeş

vizitatorii

muzeelor;

Elevii din

clasele I-XII –

atins

Februarie 2011

4.000 / 3.520

„Neoliticul din Banat”

Conferinţă susţinută de prof. univ. dr.

Florin Draşoveanu – Universitatea Alba Iulia

Profesorii de istorie şi tinerii pasionaţi de arheologie

Februarie 2011

500 / 450

„Târgul de Mărţişor”

Expoziţie· cu vănare de mărţişoare lucrate manual

Vizitatorii muzeelor

28.02-1.03. 2011

500 / 235

„In Memoriam Constantini Daicoviciu”

Diseminarea

rezultatelor

cercetărilor din

ultimul an în

domeniile arheologie,

istoriei,

si etnografiei.

specialisti în domeniul arheologiei, istoriei şi etnografiei· – atins:

10-12. 03.2011

20.000 / 17.670

Meşteşuguri tradiţionale în Caraş- Severin

Promovare meşteşugurilor tradiţionale din jud. Caraş – Severin

vizitatorii

muzeelor;

Elevii din

clasele I-XII

Aprilie 2011

500 / 500

Parada Portului Popular

Promovarea portului popular

Locuitorii municipiului Caransebeş

27 – 28. 04. 2011

Festivalul de poezie populara in grai bănaţean

Promovare tinerilor poeţi care scriu în grai bănăţean

Poeţii în grai bănăţean şi elevii claselor V – XII

27 – 28 05

„Învierea Domnului”

Conferinţă susţinută de P.S.S. Lucian, Episcopul Caransebeşului

Publicul larg

Mai 2011

1.000

Arta religioasă şi laică în Caraş – Severin

Valorificarea patrimoniului mobil a MJERG Caransebeş

vizitatorii

muzeelor;

Elevii din

clasele I-XII –

atins

Mai 2011

6.000 / 5.840

Deschiderea complexului arheologic roman în aer liber de la Tibiscum

Promovare turistică a Rezervaţiei arheologice de la Tibiscum

turistii care

vizitează

regiunea Banatului

Mai 2011

Spectacol al Teatrului G. A. Petculescu din Reşiţa

Elevii preşcolari şi cei din clasele primare – atins

14.05.2011

„Noaptea muzeelor”

Valorificarea patrimoniului mobil a MJERG Caransebeş

Publicul larg

14.05.2011

15.000 / 14.170

„Târgul meşterilor populari”

Promovarea meşterilor populari din ţară

Publicul larg

19 – 21.05.2011

2.000 / 1.500

Societatea de Istorie şi Arheologie din Caransebeş

Fidelizarea

publicului larg.

Acesta

va cuprinde

persoane din

diverse categorii

sociale ce vor

participa direct la

activitatii muzeale

Publicul larg

Mai 2011

200 / 200

„Caransebeşul şi Banatul în secolul al XIX-lea”

Conferinţă susţinută de prof. univ. dr. Ioan Munteanu, Universitatea de Vest Timişoara

Profesorii de istorie.

Elevii calselor IX-XII

Iunie 2011

Nu s-a tinut

Simpozionul Naţional· de Etnoreligie „Idei, credinţe, simboluri”

Sf. Botez şi taina Cununiei

Tema ; FAMILIA

Diseminarea

rezultatelor

cercetărilor din

ultimul an în

domeniile istoriei,

etnografiei si teologie.

Specialişti în domeniul istoriei,

etnografiei si teologie.

14-15.05.2011

Nu s-a tinut

Săpături arheologice la Tibiscum

cercetarea

urmelor de locuire

din epoca

romană)

– atins

patrimoniului

muzeal

– atins

domeniul

arheologiei

Iulie – august 2011

5.000 / 5.000

Săpături arheologice la Caransebeş – Balta Sarata

cercetarea

urmelor de locuire

din epoca

neolitică.

– atins

patrimoniului

muzeal .

– atins

domeniul

arheologiei

Iunie – iulie 2011

4.000 / 3.500

Săpături arheologice la Zăvoi

cercetarea

urmelor de locuire

din epoca

romană)

– atins

patrimoniului

muzeal

– atins

domeniul

arheologiei

-atins

August – septembrie 2011

5.000 / 4.908

Portul Popular din Lunca Timisului (Lugoj) şi cel de pe Valea Timişului (Caransebeş)

Promovarea portului popular din Banat

Locuitorii municipiului Lugoj;

Turistii

August 2011

500 / 500

„Târgul turismului”

(„Roadele toamnei”)

Promovarea produselor tradiţionale bănăţene.

Vizitatorii muzeelor, turistii care

vizitează

regiunea Banatului

-atins

25-27.09.2011

2.000 / 1.615

„Munţii Ţarcului”

Promovarea turistică.

Conferinţă susţinută de

Ing. Cornel Galescu şi prof. Cornel Hamat

Vizitatorii muzeelor, turistii care

vizitează

regiunea Banatului

-atins

Septembrie 2011

Nu s-a tinut

Din istoria luptei anticomuniste din Banat.

Valorificarea expoziţională a patrimoniului MJERG Caransebeş

-··· atins

masă rotundă

Elevii calselor IX-XII

Octombrie 2011

Nu s- tinut

Despre Istoria Banatului în sec. XX

Conferinţă susţinută de Prof. univ. dr. Doru Radosav (Universitatea Babeş – Bolyai),

Profesorii de istorie.

Elevii calselor IX-XII

Octombrie 2011

Nu s-a tinut

P.S.S. Lucian, Episcopul Caransebeşului

„Viaţa şi activitatea PS Veniamin Nistor” Episcopul Caransebesuluii

Conferinţă susţinută de P.S.S. Lucian, Episcopul Caransebeşului

Publicul larg

Noiembrie 2011

200 / 200

Concertul tradiţional de colinde.

Alaiul de Crăciun

Promovarea ansamblurilor corale din judeţ

Publicul larg

8.12.2011-

.

2000 / 1.720

e.4. Managementul de proiect: centralizatorul de programe/proiecte/beneficiari:

Nr. crt.

Programul

Tipul proiectului

Numărul de

proiecte

Numărul de …*

Numărul de

beneficiari

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Dezvoltarea

patrimoniului cultural

Proiecte mici

Proiecte medii

Proiecte mari

1

1

1 2 specialişti

1 3 specialişti

Evidenţa şi clasarea

patrimoniului cultural

mobil

Proiecte mici

Proiecte medii

Proiecte mari

5

45 Fişe Analitice

de Evidenţă 206 piese

inventariate clasic

20 dosare clasare

5 specialişti

Punerea în valoare a

patrimoniului prin intermediul expoziţiilor

Proiecte mici

Proiecte medii

Proiecte mari

5

5 expoziţii (două

la sediul

instituţiei)

expoziţia

permanentă

10.000 de

vizitatori (dintre

care 2000 la

expoziţiile din

afara sediului)

Cercetarea ştiinţifică

Proiecte mici

Proiecte medii

Proiecte mari

5

Cercetare

arheologică

sistematică

arheologice

preventive

arheologice

arheologice de

suprafaţă

Documentare

Cercetare arheologică

sistematică

siturilor

arheologice

-5 specialişti

-4 beneficiari (2

persoane fizice, 2

persoane juridice)

-7 persoane fizice

şi 2 persoane

juridice

autorităţile locale

Activitatea editorială

Proiecte mici

Proiecte medii

Proiecte mari

1

2

Anuarul Muzeului „Tibiscum”

Monografia „Balta Sărată”

760 vizitatori

6 specialişti

autori de studii

2 autori

Restaurarea şi

conservarea patrimoniului

cultural mobil

Proiecte mici

Proiecte medii

Proiecte mari

obiecte metal şi ceramică

293 fişe Conservare

Conservarea drumului roman de la Tinbiscum.

2 specialişti

3 specialişti

3 specialişti

Programe de pedagogie şi

educaţie muzeală

Proiecte mici

Proiecte medii

Proiecte mari

1

„Noaptea Muzeelor”

2000 preşcolari,

şcolari, liceeni

500 persoane

Perfecţionarea

profesională a angajaţilor

Proiecte mici

Proiecte medii

Proiecte mari

Promovarea imaginii

instituţiei

Proiecte mici

Proiecte medii

Proiecte mari

1

Reabilitarea

infrastructurii imobiliare

prin lucrări de intervenţie

Proiecte mici

Proiecte medii

Proiecte mari

Lucrare intervenţie

Lucrări reabilitare

5 specialişti

5 specialişti

e.5. evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului;

-1000 vizitatori ale expoziţiilor organizate în afara sediului instituţiei.

e.6. servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii, rezultate din misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal, după caz;

e.6.1. Festivalul „Velişcu Boldea” – festival de muzică şi joc popular. În colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin.

e.6.2. „Spirala culorilor” – Expoziţie de grafică computerizată. În colaborare cu Clubul copiilor şi elevilor din Carabsebeş.

e.6.3. „Arta osului din preistorie până în zorii Evului Mediu” – expoziţie. În colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei – Cluj Napoca.

e.6.4.”Comunităţilor etnice din Banat” – festival de dansuri populare. În colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin.

e.6.5. „Mozaic gastronomic European” – târg de produse tradiţionale româneşti.

e.6.6.· „Dănilă Prepeleac” – piesă de teatru pentru copii. În colaborare cu Teatrul de Vest Reşiţa.

e.6.7. „Ion Săliştenu” – expoziţie de pictură

e.6.8.Şuşara – Rovină. Cercetare arheologică preventivă

e.6.9.Tibiscum – Jupa. Cercetare arheologică preventivă

e.6.10.Caransebeş – Şeşul Roşu. Cercetare arheologică preventivă

e.7. alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz;

e.8. indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%).

f). Evoluţia economico-financiară a instituţei, pentru următoarea perioadă de management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de căre autoritate:

f.1. tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului;

Nr.

crt.

Denumire indicatori

cod

Anul

2012

1.

TOTAL VENITURI

000110

815.000

2.

VENITURI CURENTE

000210

65.000

3.

VENITURI DIN PRESTĂRII SERVCII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI (din proprietate)

0013

65.000

4.

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

65.000

5.

Alte venituri din prestări servicii şi alte acrivităţi

331050

6.

Donaţii şi sponsorizări

371001

7.

SUBVENŢII PENTRU INSTITUŢII PUBLICE

431009

750.000

8.

TOTAL CHELTUIELI

00

815.000

9.

CHELTUIELI CURENTE

01

790.000

10.

TITLUL I – CHELTUIELI DE PERSONAL

10

360.000

11.

Cheltuieli salariale în bani

1001

282.000

12.

Salarii de bază

100101

282.000

13.

Alte sporuri

100106

14.

Fond de premii

100108

15.

Fond pentru posturile ocupate prin cumul

100110

16.

Indemnizatii plătite unor personae din afara unităţii

100112

17.

Indemnizaţii de delegare

100113

18.

Contribuţii

1003

78.000

19.

Contribuţii de asigurări sociale de stat

100301

59.000

20.

Contribuţii de asigurări de şomaj

100302

1.500

21.

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

100303

14.500

22.

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli

profesionale

100304

500

23.

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

100306

2.500

24.

TITLUL II – BUNURI ŞI SERVICII

20

430.000

25.

Bunuri şi servicii

2001

160.000

26.

Reparaţii curente

2002

220.000

27.

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

28.

Deplasări, detaşări, transferări

2006

29.

Materiale de laborator

2009

30.

Cercetare-dezvoltare

2010

31.

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

2011

10.000

32.

Consultanţă şi expertiză

2012

33.

Pregătire profesională

2013

2.000

34.

Protecţia muncii

2014

35.

Studii şi cercetări

2016

36.

Alte cheltuieli

2030

37.

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

25.000

38.

TITLUL X – ACTIVE NEFINANCIARE (inclusiv reparaţii

capitale)

71

39.

Active fixe

7101

25.000

40.

Alte active fixe

710130

25.000

f.2. tabelul investiţiilor în programe din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului;

Nr.

crt.

Denumirea

programului /

proiectului

cultural

Nivelul de

interes / grupuri

ţintă

Descrierea sumară a

programului/

proiectului/ şi a coorganizatorilor

Rezultatele

aşteptate

Suma

estimată

Perioada de

desfăşurare

1.

Programul Naţional

De

Restaurare

2011 – 2013

Naţional/

Ministerul

Culturii, Cultelor

şi Patrimoniului

Naţional

(MCCPN),

Direcţia

Judeţeană de

Cultură şi

Patrimoniu

Cultural, Caraş – Severin,

autorităţile

administraţiei

publice locale.

Proiect:

Lucrări de reabilitare la Cazarma Grănicerilor – Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, jud. Caraş-Severin

În colaborare cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectv Institutul Naţional al Patrimoniului

Proiect iniţiat de Consiliul Judeţean Caraş – Severin privind reabilitarea Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş în valoare de 15 milioane de euro. Reparaţii capitale a muzeului cuprinzând: acoperişul, sălile de expoziţie, depozitele, după care organizarea spaţiilor expoziţionale (etnografia în mansarda clădirii, istoria Graniţei bănăţene la etajul I şi completarea spaţiilor destinate expoziţiilor temporare cu încă două săli). Organizarea curţii interioare şi modernizarea scenei din incinta acesteia.

O mai bună

protejare a

monumentului.

Realizarea

unei baze de

cercetare şi valorificare a patrimoniului.

.

10.000.0000 lei

2012-2013

2.

Programul

„Dacia romană”

-2012 – 2015

Internaţional,

naţional.

Proiect:

Cercetarea şi valorificarea teritoriu municipiului antic Tibiscum (Jupa, jud. Caraş-Severin).

În colaborare cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectiv Comisia naţională de arheologie.

Program iniţiat de Ministerul Culturii privind cercetarea arheologică în siturile aparţinătoare de Muzeul din Caransebeş (Tibiscum, Teregova şi Zăvoi). Acest proiect a fost iniţiat de Ministerul Culturii şi se derulează până în anul 2015. În cadrul acestui proiect este prevăzut a se realiza următoarele obiective:

a.Conservarea, cercetarea şi reabilitarea Rezervaţiei Arheologice de la Tibiscum

În cadrul rezervaţiei arheologice de la Tibiscum, în suprafaţă de 17 ha, vor fi continuate lucrările de conservare primară la clădirile I şi II din oraşul antic. Tot în această perioadă este prevăzută şi restaurarea porţii principalis de sinistra şi a porţii praetoria, care vor fi integrate în circuitul de vizitare· în aer liber a monumentelor existente la Tibiscum. Spaţiul expoziţional reprezentat de o sală de 200 mp va include expoziţia de arheologie (Preistorie, epocă romană şi medievală).

b.Conservarea, cercetarea şi punerea în valoare a Clădirii publice (Domus) de la Zăvoi, jud. Caraş – Severin.

Obiectivul prioritar este achiziţionarea casei şi a terenului în suprafaţă de 1.000 mp, pe care se află obiectivul arheologic şi transformarea acestora în spaţii expoziţionale în aer liber şi amenajarea unui muzeu.

c.Conservarea, cercetarea şi punerea în valoare a Castrului militar auxiliar de la Teregova, jud. Caraş – Severin.

Organizarea unui punct muzeistic în colaborare cu Liceul şi Primăria comunei Teregova

d.Conservarea şi extinderea cercetărilor la Villa Rustica de la Bucoşniţa, jud. Caraş – Severin.

Extinderea cercetărilor la Villa Rustica şi deschiderea unui punct muzeistic în incinta acesteia.

Cunoaşterea trecutului şi punerea în valoare a monumentelor în vederea valorificării trecutului prin mijloacele moderne de promovare.

72.800 lei

2012 2015

3.

Programul

„Cultura 2007 – 2013″

Internaţional,

naţional.

Proiect:

Lindenfeldt – „istoria recuperată”

În colaborare cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

a.Achiziţionarea şi restaurarea ruinelor „Căminului Cultural” din Lindenfeldt.

Căminul Cultural din localitatea Lindenfeld se află într-o stare de ruină. El aparţine statului român fiind administrat de primăria Comunei Buchin.

b.Organizarea

„Muzeului minorităţii peme”

din Munţii Banatului.

În anii 1827-1828, Camera aulică a Imperiului austriac a colonizat în munţii Semenic, în general la altitudini de 800-1.000 m, câteva sute de ţărani germani care proveneau din zona Klattau din Pădurea Boemiei. Datorită locului de provenienţă, ei au fost denumiţi „pemi” (Deutschböhmen), diferenţiindu-se astfel de celelalte ramuri ale germanilor din Banat, precum şvabii sau […]A treia ramură, cea a pemilor (germani provenind din Boemia), trăieşte, în măsura în care a mai rămas, în partea muntoasă a Banatului (masivul Semenicului), în localităţile Gărâna, Brebu Nou şi Lindenfeld, precum şi în Sadova Veche şi Caransebeşu Nou din valea Timişului.

c.Reconstituirea arcului istoric intre Boemia si Banat.

Punerea în valoare atât documentară cât şi turistică a zonei în care s-au instalat aceşti colonişti.

Creşterea

interesului

pentru

cunoaşterea

istoriei minorităţilor naţionale şi

atragerea

publicului

vizitator spre aşezările umane din Munţii Banatului.

75.000 lei

2012 2013

4.

Programul GRAMPUS „Heritage and Training Limited”

Internaţional,

naţional.

Proiect:

Graduate European Archaeology Skills Eschange – 2011 (Absolvent European de Arheologie Schimb Abilitati – 2011).

Proiect: Erasmus adaptat pentru participarea studenţilor şi cadrelor didactice din Marea Britanie la cercetările arheologice de la Zăvoi

Programul de învăţare continuă 2007-2013. Programul de învăţare continuă (LLP) este un program de finanţare europeană care sprijină educaţia şi formarea profesională în Europa. LLP oferă finanţare pentru toate etapele învăţării de-a lungul vieţii; pentru activităţile de la şcoală, la colegiu, la universitate, la locul de muncă şi în comunitate. LLP este alcătuită din mai multe programe diferite, oferind o varietate de oportunităţi: Erasmus – sprijină mobilitatea studenţilor şi a personalului ES întreaga Europă, atât pentru angajare în muncă şi în scopuri de studiu.

Cunoaşterea reciprocaă a studenţilor şi participarea la săpăturile din România. Cunoaşterea potenţialului turistic al României de către studenţii englezi.

2.000 Lei

2012

5.

Programul

IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia pentru perioada 2012 – 2013.

Internaţional,

naţional.

Proiect:

„Research, Preservation and Presentation of the Banat· Heritage: Current State and Long Term Strategy”,Vârşet 2011 – 2012, ( Cercetare, Conservare şi Prezentarea Patrimoniului din Banat: Starea actuală şi strategie pe termen lung „).

Acest proiect a reunit muzeele din Banatul istoric în vederea conlucrării şi organizării de expoziţii şi punerea în valoare a patrimoniului existent.

Colaborarea muzeelor din spaţiul Bănăţean în cunoaşterea mai bună a trecutului pe aceste locuri.

Punerea în valoare a monumentelor existente în Banat.

2.500 lei

2012.

f.3. Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de bilete/tarife practicate din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului;

Venituri proprii 2012 : Pentru anul 2012 se estimează venituri proprii în valoare de 65.000 lei, reprezentând venituri din proprietate, respectiv venituri din concesiuni şi închirieri. Din acestea 25.000 lei, sunt destinaţi secţiunii de dezvoltare (pentru achiziţii de cărţi şi obiecte de etnografie), iar diferenţa de 40.000 lei, pentru alte cheltuieli de funcţionare.

f.4. Proiecţia obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a managementului, în raport cu lista obiectivelor prevăzute în contractul de management;

Anul

2012

Venituri total a.c.

815.000

Venituri proprii

65.000

Subvenţii

750.000

Cheltuieli total

815.000

Cheltuieli personal

360.000

Salarii

282.000

Contribuţii

78.000

Bunuri şi servicii

430.000

Bunuri şi servicii

160.000

Reparaţii curente

220.000

Obiecte de inventar

Deplasări

38.000

Publicaţii

10.000

Pregătire profesională

2.000

Cheltuieli de capital

25.000

Gradul de acoperire din surse atrase / venituri a cheltuielilor instituţiei

8,00

Gradul de creştere a surselor atrase / veniturilor proprii în totalul veniturilor.

8 %

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor.

44,2

Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total.

3,1

Gradul de acoperire a salariilor din subvenţii.

100%

Cheltuieli pe beneficiar total din care:

Subvenţii

Venituri proprii

81,5

75

6,5

f.5. Analiza swot a următoarei perioade de raportare a managementului, după caz;

PUNCTE TARI··························································· PUNCTE SLABE

patrimoniului cultural al instituţiei;

proiecte culturale de interes regional, naţional şi internaţional;

scoaterea la concurs a posturilor vacante;

interesului publicului (mass-media de toate

tipurile, instituţiile de spectacole ş.a.);

OPORTUNITĂŢI············································ AMENINŢĂRI

privind specificul cultural central-est european;

nerambursabile prin proiecte naţionale şi

europene;

determină tendinţa de alocare a veniturilor

realizate de populaţie în favoarea bunurilor

materiale şi în detrimentul produselor culturale;

similare;

recreere în rândul persoanelor active.

f.6. Propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului privind indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor.

Indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor este de 100%

Dr. Adrian Ardeţ

Manager

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al

Regimentului de Graniţă Caransebeş

[1] proiect mic: până la 5.000 lei

proiect mediu: între 5.000-20.000 lei

proiect mare: peste 20.000 leiRAPORT DE ACTIVITATE

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Consiliul Judeţean Caraş – Severin, denumit în continuare autoritatea, pentru Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş aflat în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, precum şi cu cele ale Regulamentului de evaluare.

Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului se fac în baza următoarelor criterii de evaluare:

 1. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăsoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent;
 2. Îmbunătăţirea activităţii instituţiei;
 3. Organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei;
 4. Situaţia economico-financiară a instituţiei;
 5. Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate;
 6. Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate.

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 01.01.2012 la 31.12.2012, reprezentând a doua evaluare.

Activitatea Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş în cursul anului 2012 s-a desfăşurat pe coordonatele stabilite de Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003, modificată şi completată de Legea nr.12/2006 şi pe baza obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă pe anul 2012.

Structura raportului de activitate

Partea I.

a)··························· Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent:

a.1. Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi -tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfăşurate împreună cu acestea;

a.1.1. Muzeul Banatului Timişoara (MBT)

a.1.2. Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei – Cluj Napoca (MNIT)

a.1.3. Muzeul de Istorie,Etnografie şi Artă Plastică – Lugoj (MIEAPL)

a.1.4. Teatrul Naţional Mihai Eminescu – Timişoara (TNMET)

a.1.5. Teatrul de Vest – Reşiţa (TVR)

a.1.6. Universitatea de Vest Timişoara (UVT)

a.1.7. Muzeul Graniceresc Năsăud (MGN)

a.1.8. Primăria comunei Orlat (PCO).

a. 1.9. Casa de Cultură „George Suru” Caransebeş (CCC)

a.1.10. Episcopia Ortodoxă a Caransebeşului (EOC)

a.1.11. Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Caraş-Severin (DJANCJ)

a.1.12. Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin (CJCPCTCJ)

a.1.13. Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural (ANTREC)

a.1.14. Camera Agricolă Caraş – Severin (CACS)

a.1.15. Liceul Teoretic Traian Doda – Caransebeş

a.1.16. Liceul C.D.Loga – Caransebeş

a.1.17. Grup Şcolar Forestier – Caransebeş

a.1.18. Grup Şcolar Auto- Caransebeş

a.1.19. Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini – Caransebeş

a.1.20. Liceul Bănăţean Oţelu Roşu

a.2. Participare în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, invitat, participant etc.) la programe/proiecte europene/internaţionale.

a.2.1. Programul GRAMPUS: „Heritage and Training Limited”

Proiect:

Graduate European Archaeology Skills Eschange – 2012 (Absolvent European de Arheologie Schimb Abilitati – 2012).

Proiect: Erasmus adaptat pentru participarea studenţilor şi cadrelor didactice din Marea Britanie la cercetările arheologice de la Zăvoi

Programul de învăţare continuă 2007-2013. Programul de învăţare continuă (LLP) este un program de finanţare europeană care sprijină educaţia şi formarea profesională în Europa. LLP oferă finanţare pentru toate etapele învăţării de-a lungul vieţii; pentru activităţile de la şcoală, la colegiu, la universitate, la locul de muncă şi în comunitate. LLP este alcătuită din mai multe programe diferite, oferind o varietate de oportunităţi: Erasmus – sprijină mobilitatea studenţilor şi a personalului ES întreaga Europă, atât pentru angajare în muncă şi în scopuri de studiu.

Cunoaşterea reciprocaă a studenţilor şi participarea la săpăturile din România. Cunoaşterea potenţialului turistic al României de către studenţii englezi.

a.2.2. Programul: IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia pentru perioada 2012 – 2013.

Proiect:

„Research, Preservation and Presentation of the Banat· Heritage: Current State and Long Term Strategy”,Vârşet 2011 – 2012, ( Cercetare, Conservare şi Prezentarea Patrimoniului din Banat: Starea actuală şi strategie pe termen lung „).

Acest proiect a reunit muzeele din Banatul istoric în vederea conlucrării şi organizării de expoziţii şi punerea în valoare a patrimoniului existent.

Colaborarea muzeelor din spaţiul Bănăţean (Muzeul Banatului Montan Reşiţa, Muzeul Banatului Timişoara şi Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş din România şi Muzeul Vârşeţ, Muzeul Panciova, Muzeul Biserica Albă, Muzeul Kikinda, Muzeul Zrenjanin, Muzeul Naţional Beograd şi Institutul de Arheologie Beograd di Serbia) în cunoaşterea mai bună a trecutului pe aceste locuri.

Punerea în valoare a monumentelor existente în Banat.

a.3. Acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei;

Activităţile culturale ale MJERG Caransebeş sunt promovate prin diverse mijloace (afişe, pliante, fluturaşi, comunicate de presă, articole în presa locală şi centrală, zilua muzeelor etc., reportaje radiu şi TV, afişarea evenimentelor pe internet; circulare şi afişe trimise la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş – Severin şi la toate şcolile din municipiul Caransebeş şi din jurul Caransebeşului).

a.3.1. Afişe: 260

a.3.2. Comunicate de presă: 16

a.3.3. Articole în presa locală şi, după caz, în presa centrală: 47

a.3.4. Reportaje radio: 19

a.3.5. Reportaje TV: TVR 1, 2, Bucureşti, Banat TV şi TVR Timişoara: 8

a.3.6. Afişare pe pagina de internet a MJERG Caransebeş – www.muzeul-caransebes.ro

a.3.7. Afişarea evenimentelor în reţeaua muzeală prin CIMEC

a.3.8. Apariţii pe internet: 98 – inclusiv toate apariţiile din presa scrisă care sunt postate şi pe site-urile ziarelor respective

a.3.9. Circulare şi afişe trimise la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş – Severin şi la toate şcolile din municipiul Caransebeş.

a.4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi PR/strategii media;

a.4.1. Programe pedagogice şi de educaţie muzeală

a.4.1.1. „Noaptea muzeelor”. În anul 2012, pe data de 19 mai Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş s-a înscris în programul cultural european „Noaptea muzeelor” prin manifestări dedicate publicului: vizitarea gratuită a muzeului, inclusiv a TEZAUR-ului cu un program prelungit şi în cursul nopţii. Programul a fost divers, tema propusă a fost legată de un obiect de patrimoniu care are o poveste. În acest sens în colecţiile muzeului din Caransebeş a fost prezentată o sabie cruciată de secolul al XI-lea.

Deschiderea programului

Prezentarea Spadei Cruciate

Nobilul UBUL, castelan al Cetăţii Caransebeşului participă alături de alţi 2000 de cavaleri trimişi de regele Bela al III-lea (1172 – 1196) să se alăture împăratului Frederic Barbarossa care împreună cu regele Franţei Filip al II-lea şi cel al Angliei Richard I Inimă de Leu, conduce a III-a cruciadă (1189 – 1192).

Deschiderea complexului arheologic roman în aer liber de la Tibiscum

Porta Principalis de Sinistra

Crosul „CAVALERILOR” pe traseul: Centrul cartierului Jupa – Rezervaţia arheologică

Spectacol de teatru pentru copii.

Teatrului de Vest din Reşiţa

Prezintă: LUMEA MEDIEVALĂ A POVEŞTILOR

Deschiderea expoziţiilor:

1.····· „Granita Banateana in imagini”

2.····· „Meşteşuguri tradiţionale din Banat”

3.····· „Arta religioasă şi laică în Caraş – Severin”

4.····· „Statuia Împărătesei Sissi”

5.····· „Casa din Lemn” a pădurarului de la Marga

Dansuri tradiţionale din Banat

Participă ansamblurile folclorice din: Armeniş, Bolvaşniţa, Bocşa şi Vermeş.

Spectacol de Teatru

Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara

Prezintă piesa: VREAU SĂ FIU PROST

Vizionarea Finalei Ligii Campionilor

BAYERN MUNCHEN vs CHELSEA LONDON

Expoziţie de artă plastică contemporană Ion Sălişteanu

vernisarea expoziţiei Arta religioasă şi laică în Caraş – Severin, Deschiderea complexului arheologic roman în aer liber de la Tibiscum şi organiyarea Târgului Meşterilor populari.

Crearea unei atmosfere atrăgătoare prin iluminarea a curţii interioare a muzeului în cursul nopţii (14-15 mai) şi prezentarea de către Teatrul de Vest din Reşiţa a piesei „Mica Sirenă” iar în Avla Musei Caransebesiensis a avut loc spectacolul organizat de Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara.

Toate acestea au determinat ca 2300 de vizitatori să participe la

programul oferit de muzeu. În cadrul acestui program de anvergură prilejuit de Ziua Internaţională a Muzeelor (18 mai) participă anual peste 2.000 de muzee cu profile diverse, de rang naţional din întreaga Europă.

a.4.1.2. „Muzeul Viu”. Program de educaţie muzeală, interactivă şi interdisciplinară, dedicat preşcolarilor, ciclului gimnazial şi liceal. Acest program de educaţie muzeală doreşte să stimuleze inovaţia la nivelul educaţiei permanente, să angajeze o audienţă majoră în acest program, să realizeze „un potenţial” şi „o alternativă” educaţională care să schimbe vieţile tinerilor, chiar să dezvolte comunitatea.

Obiectivul principal al acestui proiect este ca muzeul să ofere prin acest program educaţional, celor care doresc mai mult, o plajă mai largă de activităţi. Muzeul va putea astfel să valorifice colecţiile sale într-un sens mult mai larg, iar şcolile vor avea prin acest program un support educaţional pentru înţelegerea mai bună a unor teme propuse în curricula naţională şcolară, pe diversele paliere ale materiilor studiate în şcoli.

Vizita activă tematică se desfăşoară într-una din sălile de expoziţie ale Muzeului de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş şi propune o abordare interdisciplinară şi interactivă a temei alese, utilizând principiile pedagogiei active.

În cadrul workshop-urilor se vor pune în practică diverse modalităţi tehnico-practice de a folosi noţiunile legate de patrimoniul muzeal într-un cadru interdisciplinar (vezi – colaj, desen, tempera, acuarelă, modelaj – pentru cei mici).

Temele propuse, structurate în cicluri de 4-5 lecţii, au fost alese în funcţie de diversele

discipline de învăţământ, dar şi de lucrările din patrimoniul muzeului. Aceste teme sunt valabile pentru toate ciclurile şcolare, abordarea fiind diferenţiată în funcţie de vârsta şi pregătirea.

Temele vizitelor active:

 1. „Oraşul meu, ieri şi azi. Locul în care trăiesc şi învăţ”.

2.”De la Roma la Tibiscum” Din istoria unui oraş antic..

3.”Ceasul şi timpul”.

 1. „Evenimente istorice în Ţările Române” (24 ianuarie, 1 decembrie).
 2. „Case şi aşezări de demult” (neolitic, epocă romană şi ev mediu).
 3. „Dacii şi romanii”.
 4. „Legende, mituri şi istorie”.
 5. „La pas, agale, prin muzeu”.
 6. „Personalităţi locale”

a.4.2. Activităţi de promovare

a.4.2.1. Conferinţe de presă

Conferinţele de presă au fost organizate pentru a oferi informaţii suplimentare privind activităţile ştiinţifice şi culturale organizate de muzeu sau găzduite de acesta:

-16 ianuarie 2012 – conferinţă de presă privind organizarea Zilei naţionale a Culturii şi Zilei Unirii

-28 februarie 2012 – conferinţă de presă privind organizarea Târgului de Mărţişor şi Simpozionului Naţional „In memoriam Constantini Daicoviciu”

-15 mai 2012 – conferinţă de presă privind organizarea Nopţii Muzeelor.

-19 iunie 2012 – conferinţă de presă privind organizarea spectacolului susţinut de Maia Morgenstern

-18 septembrie 2012 – conferinţă de presăî privind rezultatele cercetărilor arheologice de la Caransebeş „Balta Sărată”, Tibiscum – Jupa şi Zăvoi.

-11 octombrie 2011 – conferinţă de presă privind organizarea „Târgului Mare” de la Caransebeş, în colaborare cu Camera Agricolă Caraş – Severin.

a.4.2.2. Comunicate de presă

În cursul anului 2012 au fost redactate 7 comunicate de presă distribuite mijloacelor specifice de informare (16 ianuarie, 28 februarie, 15 mai, 19 iunie, 11 septembrie, 18 septembrie şi 11 octombrie).

a.4.2.3. Parteneriate media

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş a întreţinut relaţii constante de colaborare cu mass-media locală (tv, radio, presă scrisă), ceea ce a contribuit la crearea şi menţinerea unei imagini pozitive asupra activităţilor instituţiei.

În perioada anului 2012, partenerii media ai muzeului au fost: Radio Reşiţa, TV Banat, TVR Timişoara, Radio Timişoara şi Jurnalul de Caraş – Severin, 7 Zile, Adevărul, Ziua, Redeşteptarea etc.

a.4.2.4. Site-ul web al muzeului·: Site-ul web al muzeului (www muzeul-caransebes.ro) a fost elaborat. Regândirea site-ului muzeului şi demararea lucrărilor de reînnoire a acestuia. Încheierea unor parteneriate cu instituţii/organizaţii culturale din judeţ

Încheierea unor parteneriate cu instituţii/organizaţii culturale din judeţ

Înscrierea MJERG Caransebeş pe site-uri turistice, culturale (în urma protocolului încheiat cu ANTREC)

Lansarea unor noi proiecte adresate publicului larg: Noaptea Muzeelor şi Târgul cel mare de la Caransebeş

Monitorizarea presei

Monitorizarea site-urilor unde apare menţionat MJERG Caransebeş şi corectarea informaţiilor eronate care apar pe acestea

Reorganizarea „Rezervaţiei arheologice Tibiscum” şi redeschiderea ei pentru publicul larg.

a.4.2.5. Stand cu publicaţii de specialitate şi materiale de promovare (anuare, cataloage, pliante de expoziţii, ilustrate).

Pe data de 19 mai a fost deschis Magazinul Muzeului „MUSEUM” Tourist Shop

Confecţionarea şi montarea panourilor informative în „Rezervaţia arheologică Tibiscum”.

Confecţionarea şi montarea panourilor de semnalizare a „Rezervaţiei arheologice Tibiscum”, pe marginea şoşelei E70.

Confecţionarea şi montarea panourilor de semnalizare a „Clădirii publice (Domus) de la Zăvoi”, pe marginea şoşelei D.N.68.

Organizarea unor lecţii deschise pe diverse teme (Arheologie, Istorie), pentru publicul larg.

Organizarea Zilelor Porţilor Deschise în Rezervaţia arheologică Tibiscum

Organizarea Conferinţelor de presă

a.5. Apariţii în presa de specialitate – dosar de presă aferent perioadei de raportare (Anexa 1)

a.5.1. Mediatizare :

Evenimentele şi activităţile specifice, ştiinţifice şi culturale, desfăşurate sub egida Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş au fost mediatizate prin intermediul serviciilor specializate de transmitere a comunicatelor de presă.

Evenimentele cu cel mai mare impact în mass-media locală au fost vernisajele de expoziţii, cercetările arheologice sistematice şi de suprafaţă, implementarea proiectelor de importanţă locală şi regională, work-shop-urile pe diferite teme din cadrul programului „Muzeul Viu”. De interes mediatic au fost şi bunurile culturale de excepţie din patrimoniul muzeului, precum cele clasate în categoria juridică Fond şi Tezaur.

a.5.2. Articole publicate de angajaţii muzeului în reviste şi volume de specialitate din ţară şi străinătate:

Studii:

1.····· Adrian Ardeţ, Dimitrie Negrei, Caransebeş – Balta Sărată. Studiu monografic asupra cercetărilor arheologice preventive, Timişoara, 2012

 1. Adrian Ardeţ, Radu Ardevan, Tibiscum. Monedele romane. Cluj – Napoca, 2012.

Articole:

1······· Adrian Ardeţ – Roman Banat at the end of the First Century AD

and Early second Century AD Research, în Preservation and Presentation of Banat Heritage: Current State and Long Term Strategy, Vrsac, 2012, p. 27-35

2 Adrian Ardeţ, Lucia Carmen Ardeţ, Ana Hamat – Cercetările arheologice de la Tibiscum – Jupa, în Cronica Cercetărilor arheologice din România, Bucuresti 2012,· pct. 35

3 Adrian Ardeţ, Lucia Carmen Ardeţ, Dimitrie Negrei – Cercetările arheologice de la Zăvoi, Jud. Caraş – Severin, în Cronica Cercetărilor arheologice din România, Bucureşti 2012, pct. 93

4 Adrian Ardeţ – Eros de la Tibiscum, în ActaMC/Tibiscum, S.N. 2/2012

5 Adrian Ardeţ, Dimitrie Negrei – Cercetările arheologice preventive de la Caransebeş – Balta Sărată. Raport preliminar în ActaMC/Tibiscum, serie nouă 2/2012.

6 Bogdana Branca – Liceul de Fete Reșița în prima jumătate a secolului XX, în Studii și cercetări bănățene, Reșița, 2012

7 Bogdana Branca – Societatea Femeilor Creştin Ortodoxe din Caransebeş, în ActaMC/Tibiscum, , nr. 2/2012, S. N, Caransebeş, 2012, sub tipar

8 Bogdana Branca, Recenzie: Ovidiu Roşu, Pavel Jumanca – Amintiri. Anii tinereţii, Editura David Press Print, Timişoara 2011, în ActaMC/Tibiscum, SN, Nr. 2/2012

9 Bogdana Branca – School and Education in Montainous Banat, în Research, Preservation and Presentation of Banat Heritage:Current State and Long Term Strategy, Vârsac, Serbia, 2012

10··· Ana Hamat, Recenzie – G. Bounegru, R. Ciobanu, R. Ota, D. Anghel- Lux, util şi estetic la Apulum. Podoabe şi accesorii vestimentare. Catalog de expoziţie în BHAUT XIII, Timişoara 2012, p. 203- 206.

11··· Ana Hamat, Influenţe elenistice în arta podoabelor din Dacia Romană. Motivul „ Nodul lui Hercule”, în BHAUT XIII, Timişoara, 2012, p. 57- 75.

12··· Ana Hamat, Podoabe feminine descoperite pe teritoriul Drobetei antice, I, Podoabe pentru împodobirea mâinilor, ActaMC/Tibiscum S.N. 2, Caransebeş 2012, sub tipar.

13··· Ana Hamat, Podoabe feminine descoperite pe teritoriul Drobetei antice. Podoabe pentru împodobirea capului şi a gâtului, Drobeta XXII, Drobeta Turnu- Severin 2012, sub tipar.

14··· Ana Hamat, Roman lamps from south- west of Dacia, sub tipar

15··· Carmen Neumann, Obiceiuri de primăvară cu măşti. Alaiul berbecilor din Slatina Timiş, în ActaMC/Tibiscum, S:N. 2/2012 sub tipar

16··· Neluţu Rada, Arhitectura caselor ţărăneşti din Banatul de munte. Studiu de caz: satul Rugi, în ActaMC/Tibiscum, S.N., 2/2012.

17

a.6. Profilul beneficiarului actual:

În cursul anului 2012, Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, respectiv expoziţiile de la sediul instituţiei din Caransebeş şi muzeele din judeţ (Rezervaţia Arheologică Tibiscum – Jupa şi Villa Romana de la Zăvoi, au fost vizitate de 10.000 de vizitatori din care 5.000 plătitori. La aceştia trebuie adăugaţi cei 10.000 de vizitatori care au participat la Târgurile şi expoziţiile organizate atât la sediu cât şi la Rezervaţia arheologică de la Tibiscum.

Pe categorii de vârstă, pentru vizitatorii cu plată, situaţia statistică este următoarea: străini -600; adulţi – 1.500; copii, elevi şi pensionari – 2.900. În categoria vizitatorilor fără plată includem publicul prezent la vernisaje, la diferite manifestări culturale, delegaţii oficiale, preşcolari, şcolari şi elevi care beneficiază de o intrare gratuită în cadrul programului de educaţie muzeală

Cel mai numeros public al MJERG Caransebeş este, în momentul actual, alcătuit din elevii din ciclurile primare, gimnaziale şi liceale din judeţul Caraş-Severin, cu precădere din municipiul Caransebeş

Prietenii Muzeului – o categorie generic denumită astfel, fiind alcătuită din adulţi şi adolescenţi care sunt fie colaboratori voluntari apropiaţi ai MJERG, fie prieteni direcţi ai angajaţilor, fie membri ai familiilor acestora, fie persoane care sunt prezente la toate evenimentele organizate de muzeu – vizitatori loiali, un grup de cca. 50 de persoane.

a. 6.1 Estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari

 1. studenţi
 2. activi social – angajaţi
 3. inacitivi social – şomeri
 1. adulţii activi social – cei care sunt angajaţi
 2. adulţii inactivi social – şomerii, adulţii aflaţi în concediu de boală, în concediu de creştere a copilului etc.
 1. turiştii români
 2. turiştii străini

a.7. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiar – măsurători cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată;

Deşi ştim care sunt categoriile de public care beneficiază direct sau indirect de serviciile muzeului, nu cunoaştem foarte bine necesităţile acestora. Astfel, este necesară efectuarea unor studii specializate în vederea obţinerii acestor informaţii. Momentan MJERG Caransebeş nu are specialişti în acest domeniu, dar pe viitor această activitate poate fi realizată fie prin angajarea de specialişti fie prin încheierea de contracte cu specialişti din alte muzee sau instituţii de profil.

a.8. Analiza utilizării spaţiilor instituţiei:

 1. spaţii destinate publicului:

a. spaţii de primire

Rezervaţia arheologică Tibiscum: este prevăzută cu un spaţiu, în care vizitatorii îşi pot lăsa bagajele şi hainele. Nu există un spaţiu special destinat garderobei. Există un punct sanitar amenajat în clădirea rezervaţiei.

b. spaţii de prezentare

spaţiile expoziţionale: la sediul MJERG din Caransebeş spaţiile expoziţionale ocupă o suprafaţă de cca. 200 m2 (9 săli), holul, de cca. 30 m2, este destinat în prezent Expoziţiei de fotografie „Obiectivele turistice din judeţul Caraş – Severin”

2.spaţii de producţie

 1. spaţii administrative:
 1. alte spaţii folosite de instituţie

a.9. Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după caz:

a.9.1. Clădirea – sediul muzeului·:

Extinderea şi reparaţia sălilor de expoziţie

Extinderea şi reparaţia pavilionului administrativ

Repararea interioarelor muzeului

a.9.2. Clădire – Rezervaţie arheologică Tibiscum Jupa

Extinderea spaţiului prin construirea unei terase exterioare

Repararea acoperişului

Reabilitarea sistemului de încălzire şi apă calcă curentă

Reamenajarea spaţiilor clădirii

a.9.3 Rezervaţia arheologică Tibiscum Jupa

Amplasarea de panouri semnalizatoare pe drumul european

Refacerea împrejurimi din jurul rezervaţiei

Refacerea unui tronson al drumului roman

Refacerea căii de acces în rezervaţie

a.9.4. Site-ul arheologic de la Zăvoi

Amplasarea de panouri semnalizatoare

Reamenajarea sitului

b) Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei;

b.1. Proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei;

b.1.1. Vernisaje ale următoarelor expoziții:

1.····· 01.03.2012. Numitorul comun: Moartea (Expozitia a fost realizată de Centrul de Investigare a Crimelor Comunismului din România (CICCR) şi Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj cu sprijinul Fundaţiei Konrad Adenauer,). Coordonator: Bogdana Branca

2.····· 11.04.2012 „Granița Bănățeană în imagini” (Expoziţia a fost realizată ca urmare a donaţiei făcute muzeului de către Domnul Colonel Liviu Groza). Coordonator: Ana Hamat

3.····· 23.04.2012. „Meșteșuguri tradiționale din Banat” (Expoziţie de etnografie realizată împreună cu Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă Plastică – Lugoj. Coordonator: Carmen Neumann

4.····· 21.06.2012. „Bărbați în arta textilă românească” (Expoziţie realizată împreună cu Uniunea Artiştilor Plastici din România, Filiala Arte Decorative Bucureşti). Coordonator : Carmen Neumann

5.····· 13.09.2012. „Grup 4+4″ (Expoziţie de artă plastică contemporană realizată împreună cu Uniunea Artiştilor Plastici din România, Filiala Arte Decorative Bucureşti). Coordonator: Bogdana Branca şi Dimitrie Negrei

6.····· 05.10.2012. Arme din colectia muzeului caransebesan. Coordonator: George Gâlcă

7.····· 12.10.2012. „Arta fotografică și turismul în Banatul de munte” (Expoziţia reprezintă o donaţie de fotografii inedite din Munţii Banatului, donaţie făcută de către Domnul prof. Cornel Hamat). Coordonator: Lucian Ionescu

8.····· 13.11.2012. Cartea veche si tiparul la Caransebes. Coordonator: Dorina Grecu

9.····· 29.11.2012. „Caransebeșul și Marea Unire” (Expoziţie realizată împreună cu Domnul Col(r). Liviu Groza). Coordonator: Ana Hamat

b.1.2. Manifestări cu caracter de masă:

16.04.2012 Parada Portului Popular. Rerprezintă o acţiune realizată împreună cu Episcopia Ortodoxă a Caransebeşului. Parada portului popular s-a desfăşurat pe traseul Catedrala Învierii Domnului – Parcul General Ioan Drăgălina. Coordonator: Carmen Neumann

19.05.2012. „Noaptea Muzeelor”. Coordonator: Adrian Ardeţ şi Bogdana Branca

Manifestare complexă care a inclus pe lângă deschiderea expoziţiilor şi organizarea de spectacole şi activităţi sportive. În acest sens la sediul Muzeului din Caransebeş s-au deschis manifestările după următorul program:

Program Noaptea Muzeelor 19 mai 2012

Nr.

Ora

Locul desfăşurării

Tema

Participanţi

1.

10.00

Muzeul Caransebeş

Scena din curte

Deschiderea programului

Prezentarea Spadei Cruciate

Nobilul UBUL, castelan al Cetăţii Caransebeşului participă alături de alţi 2000 de cavaleri trimişi de regele Bela al III-lea (1172 – 1196) să se alăture împăratului Frederic Barbarossa care împreună cu regele Franţei Filip al II-lea şi cel al Angliei Richard I Inimă de Leu, conduce a III-a cruciadă (1189 – 1192).

Membrii colectivului Muzeului din Caransebeş îmbrăcaţi în costume de epocă

Castelanul Caransebeşului – Nobilul Ubul

Împăratul Germaniei – Frederic I Barbarossa

Soţia Gertruda de Sulzbach

Regele Ungariei Bela al III-lea

Agnès de Châtillon soţia lui Bela al III-lea

Prinţesa Maria

Prinţesa Ileana

Cavalerul Ştefan

Cavalerul Petru

2.

11.00

Muzeul de Arheologie Jupa

Deschiderea complexului arheologic roman în aer liber de la Tibiscum

Porta Principalis de Sinistra

Oficialităţi ale Judeţului Caraş – Severin

3.

12.00

Muzeul de Arheologie Jupa

Crosul „CAVALERILOR” pe traseul: Centrul cartierului Jupa – Rezervaţia arheologică

Clubului Sportiv Şcolar din Caransebeş,

secţia atletism

.

4.

13.00

Muzeul de Arheologie Jupa

Scena de la

Porta Principalis de Sinistra

. Spectacol de teatru pentru copii.

Teatrului de Vest din Reşiţa

Prezintă: LUMEA MEDIEVALĂ A POVEŞTILOR

5.

14.00

Muzeul Caransebeş

Scena din Curte

Deschiderea expoziţiilor:

6.······ „Granita Banateana in imagini”

7.······ „Meşteşuguri tradiţionale din Banat”

8.······ „Arta religioasă şi laică în Caraş – Severin”

9.······ „Statuia Împărătesei Sissi”

10.··· „Casa din Lemn” a pădurarului de la Marga

11.··· Expoziţie de artă plastică contemporană Ion Sălişteanu

În curtea muzeului vor fi prezente două restaurante amenajate de-o parte şi de alta a curţii.

Pictori şi artişti plastici îşi vor expune tablourile.

Fachiri şi artişti ai circului vor încălzi atmosfera.

6.

16.00

Muzeul Caransebeş

Dansuri tradiţionale din Banat

Participă ansamblurile folclorice din:

Armeniş, Bolvaşniţa, Bocşa şi Vermeş.

7.

18.00

Muzeul Caransebes

Scena din Curte

Recital de muzică populară în aer liber.

Susţinut de solista:

STANA STEPANESCU

8.

19.00

Muzeul Caransebes

Sala de spectacole

Spectacol de Teatru

Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara

Prezintă piesa:

VREAU SĂ FIU PROST

9.

20.30

Muzeul Caransebes

Scena din Curte

Recital de muzică folk

Cu participarea solistului

MIRCEA BANICIU

10.

21.45

Muzeul Caransebes

Scena din Curte

Vizionarea Finalei Ligii Campionilor

BAYERN MUNCHEN vs CHELSEA LONDON

11.

24.00

Întoarcerea nobilului Ubul din cruciadă şi depunerea spadei.

Spectacol de muzică ţi lumini

„Caransebeş Party”

Membrii colectivului Muzeului din Caransebeş îmbrăcaţi în costume de epocă

Prezintă – DJ Darius

b.1.3. Spectacole de teatru

24 iunie 2012. Teatru Evreiesc de Stat Bucureşti. O femeie singură, interpretat de celebra actriță Maia Morgenstern

b.1.4. Târguri şi manifestări pentru toate categoriile de public.

27 februarie – 02. Târgul Mărţişorului, Ediţia a II-a, responsabil Dorina Grecu.

12-14 octombrie 2012, Târgurile de Toamnă ale Muzeului, Ediția a-II-a, a Târgului Mare de Sfânta Paraschiva.

06 – 21 decembrie 2012. „Târgul de Crăciun”. Coordonator: Dorina Agrosoaiei.

20 decembrie 2012. Concert de colinde „Asta-i Sara !”, în colaborare cu Episcopia Caransebeşului. Coordonator: Bogdana Branca

b.1.5. Simpozioane, conferinţe, mese rotunde.

15.01.2012 Ziua Nationala a Culturii Romane (masă rotundă). Coordonator Dorina Grecu.

23.01.2012 Constantin Galescu si Romeo Dunca la Polul Sud (Conferinţă). Coordonator: Lucian Ionescu

24.01.2012 Dezbatere / Concurs interliceal „Cuza Vodă şi Unirea” : Coordonator: Georgel Galca

24.01.2012 Şedinţa Societăţii de Istorie şi Arheologie din Caransebeş. Coordonator: Bogdana Branca

29 februarie – 03 martie 2012. Simpozionul Internaţional „Constantini Daicoviciu”

Coordonatori: Adrian Ardet, Dorina Dragomir, Dimitrie Negrei, Nicoleta Matei şi Bogdana Branca

Cel de-al XXXVIII-lea simpozion memorial organizat la Caransebeş, şi-a propus omagierea istoricului col(r) Liviu Groza, fondator al muzeului, ajuns la frumoasa vârsta de 80 de ani.

Liviu Groza (n. 10 iulie 1932, Caransebeş este un istoric român specializat în istorie militară, în special cea a Banatului. Tot anul acesta dedicăm lucrările simpozionului istoricului Valeriu Leu, care adacă ar fi trăit ar fi împlinit 60 de ani.

Valeriu Leu este un nume de rezonanţă în ceea ce priveşte istoria modernă a Banatului, specialist expert în Comisiile de doctorat de la Universitatea „Babeş – Bolyai” şi secretar executiv al Asociaţiei Istoricilor din Transilvania şi Banat.

Autor a mai multor volume şi articole ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate, premiat pentu activitatea sa în anul 1996 de către Academia Română, Valeriu Leu rămâne, aşa cum spunea cineva, „un lord al cercetării istorice bănăţene”, un om care a lăsat Banatului Montan o moştenire valoroasă, un om care şi-a închinat viaţa vremurilor de după el.

Simpozionul ştiinţific organizat de Muzeul din Caransebeş se adresează de-o potrivă arheologilor (preistoricieni, romanişti şi medievişti), dar şi istoricilor care studiază perioadele modernă şi contemporană.

Lucrările s-au desfăşurat pe secţiuni după cum urmează:

Secţiunea 1: Rapoarte arheologice şi arheologie

.·········· Secţiunea 2: Arheologie clasică romană

Secţiunea 3: Istorie şi civilizaţie

Program

Miercuri, 29 Februarie, 2012 – după-amiază –

Sosirea participanţilor şi oaspeţilor la simpozion la Hotel I GeAS ** din Caransebeş.

Joi, 1 Martie, 2012 – dimineaţă

11.00 – 12.00

Primirea şi înregistrarea participanţilor la simpozion

(Secretariatul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, P-ţa Gen. I. Dragalina, nr. 2).

12.00 – 12.30

Ceremonia de deschidere a Simpozionului Internaţional.

Salutul din partea Preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş – Severin.

Prezentarea Revistei Acta Musei Caransebesiensis – Tibiscum, Serie nouă, 1/2011

Comunicări în plen

12.30 – 12.45

Col. (r.) Liviu Groza (Caransebeş) – Apărarea Banatului în perioada militar – grănicerească

12.45 – 13.00

Prof. Univ. Dr. Vesna Girardi Jurkić (University of Zagreb, Croatian Studies, Department of Latinity, Zagreb – Croatia), Mirko Jurkić (Juraj Dobrila University, Pula – Croatia) – Roman Pola, the exile of roxolanes king P. Aelius Rasparaganum and his son P. Aelius Peregrinus

13.00 – 13.30

Prof. Univ. Dr. Ioan Piso (Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj – Napoca) – Der Jupiterkult in Dakien und in Pannonien

13.30 – 14.00

Vernisajul expoziţiei:

Numitorul comun: Moartea

Expoziţie realizată de Centrul de Investigare a Crimelor Comunismului din România (CICCR) şi Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj cu sprijinul Fundaţiei Konrad Adenauer

14.00 – 16.00

Masa de prânz la Restaurantul „Ge A.S.” din Caransebeş.

16.00

Comunicări pe secţiuni

Secţiunea I

Rapoarte arheologice

Sala „Hadrian Daicoviciu”

Moderatori:

Prof. Univ. Dr. Florin Draşoveanu

Secretar: Andrei Bălărie

Secţiunea II

Arheologie clasică

„Aula Musei Caransebesiensis”

Moderatori:

Prof. Univ.Dr. Ioan Piso

Secrear: Ana – Cristina Hamat

Secţiunea III

Istorie

Sala „Iancu de Hunedoara”

Moderatori:

Prof.Univ. Dr. Dumitru Jompan

Secretar: Daciana Vuia

16.00 – 16.15

 1. Alexandru Szentmiklosi, Bernhard Heeb, Andrei Bălărie (Muzeul Banatului Timişoara) – Cercetările arheologice de la Corneşti-Iarcuri. Campania 2011
 2. Cristina Džin (Centre for Archaeological Research, IRCA, Institute of Social Sciences, Pula – Croatia) – Istrian Setidii and Dacia
 3. Ioan Haţegan (Institutul de Ştiinţe Socio – Umane „Titu Maiorescu”, Timişoara) – Districtul medieval Caran – Sebeş

16.15 – 16.30

 1. Alexandru Szentmiklosi, Mircea Mare, Andrei Bălărie (Muzeul Banatului, Timişoara) – Cercetări arheologice de salvare din Piaţa 700. Cartierul medieval Palanca Mare
 2. Adrian Ardeţ (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş) – Masclianae. O aşezare romană dispărută în deşertul Africii la mijlocul secolului I d. Chr şi apărută în Dacia
 3. Ligia Boldea (Muzeul Banatului Montan, Reşiţa) – Asupra unor controverse fiscale în Caransebeşul primei jumătăţi a secolului al XVII- lea

16.30 – 16.45

 1. Cristian Floca, Alexandru Szentmiklosi (Muzeul Banatului, Timişoara) – Cercetările perieghetice sistematice din hotarul localităţii Liebling (jud. Timiş)
 2. Doina Benea (CSIATIM Timişoara) – Sistemul defensiv în sud- vestul Daciei (III). Cursul Mureşului Inferior
 3. Costin Feneşan (Bucureşti) –

„Rânduiala” din 1833 a breslei reunite a meşteşugarilor din Caransebeş şi de pe teritoriul Regimentului de Graniţă nr. 13 româno- ilir

16.45 – 17.00

 1. Ioan Bejinariu (Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău) – Descoperiri recente, semnificative pentru cunoaşterea perioadei târzii şi finale a primei epoci a fierului din nord – vestul României
 2. Felix Marcu, George Cupcea (Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei, Cluj- Napoca) – Cadastrul arheologic
 3. Vasile Zaberca (Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa) – Primăria comunei urbane Reşiţa. Organizare şi funcţionare, potrivit legii administrative din iunie 1925

17.00 – 17.15

 1. Flavius Bozu (Muzeul Banatului Montan, Reşiţa) – Descoperiri arheologice şi monetare din hotarul comunei Vărădia, consemnate de către Bódog Milleker
 2. Ovidiu Ţentea (Muzeul Naţional de Istorie a României Bucureşti) – Despre rolul primelor fortificaţii romane din sud-estul Daciei
 3. Constantin Brătescu (Caransebeş) – O personalitate marcantă a Mehedinţului: prof. I. Şt. Paulian, legături de suflet cu Banatul în prima jumătate a sec. XX

17.15 – 17.30

 1. Gabriel Crăciunescu (Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu – Severin) – Noi descoperiri la Drobeta romană
 2. Călin Timoc (Universitatea de Vest, Timişoara) – Despre arhitectura castrului mare de la Tibiscum
 3. Radu Păiuşan (Universitatea de Vest, Timişoara) – Din istoricul Partidului Naţional Popular în a doua jumătate a anului 1946

17.30 – 17.45

 1. Ovidiu Ţentea, Alexandru Raţiu (Muzeul Naţional de Istorie a Romîniei Bucureşti), Cercetări arheologice în castrul de la Mălăieşti (Jud. Prahova)
 2. Radu Ota (Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia) – Câteva consideraţii cu privire la adorarea cultului lui Liber Pater-Dionysos la Apulum
 3. Eusebiu Narai (Universitatea de Vest, Timişoara) – Aspecte privind activitatea partidului comunist din judeţul Severin în perioada

1944- 1946

17.45 – 18.00

 1. Adrian Ardeţ, Dimitrie Negrei (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş), Sote Angeleski (Cluj – Napoca) – Zăvoi. Cercetări arheologice din anul 2011
 2. Mariana Crînguş- Balaci (Universitatea de Vest, Timişoara) – Stelele aniconice din sud- vestul Daciei Romane. Tipologie şi influenţe interprovinciale
 3. Carmen Albert (Muzeul Banatului Montan, Reşiţa) – Biografia unei scriitoare – Maria Dogaru

18.00 – 18.30

Pauză de cafea

Comunicări:

Moderatori:

Prof. Univ. Dr. Adrian Bejan

Secretar: Andrei Stavilă

Comunicări:

Moderatori:

Conf.Univ.Dr. Liviu Petculescu

Secretar: Flavius Bozu

Comunicări:

Moderatori:

Prof.Univ.Dr. Vasile Zaberca

Secretar: Carmen Maria Neumann

18.30 – 18.45

 1. Adrian Ardeţ, Lucia C. Ardeţ, Ana C. Hamat (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş) – Tibiscum. Cercetările arheologice din oraşul roman. Campania 2011
 2. Atalia Ştefănescu Oniţiu (Universitatea de Vest, Timişoara) – Femeia, trup şi reprezentare, în antichitatea romană
 3. Dana A. Bălănescu(Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Caraş-Severin, Reşiţa), Constantin Z. Stoicoviciu (Reşiţa) – Edificii din Banatul de munte, proiectate de renumiţi arhitecţi străini şi români (sec. XIX- XX)

18.45 – 19.00

 1. Lavinia Grumeza (Alba – Iulia) – Necropola sarmatică de pe tronsonul autostrăzii Arad – Timişoara (Giarmata, situl nr. 10)
 2. Radu Ardevan (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj- Napoca) – Câteva observaţii de epigrafie numismatică

10 Maria Poneţchi (Caransebeş) – Portret Gheorghe Dobreanu

19.00 – 19.15

 1. Dumitru Ţeicu (Muzeul Banatului Montan, Reşiţa) – Cercetări de arheologie preventivă în Munţii Cernei
 2. Cosmin Matei (Universitatea de Vest, Timişoara) – Un mic depozit monetar roman, de bronz, descoperit în clădirea a XI -a vicusului de la Tibiscum (Jupa), jud. Caraş- Severin
 3. Dumitru Jompan (Caransebeş) – Compozitorul bănăţean Timotei Cipariu şi ASTRA sibiană

19.15 – 19.30

 1. Mircea Mare, Alexandru Szentmiklosi, Andrei Bălărie (Muzeul Banatului, Timişoara) – Fortificaţia bastionară de sec. XVIII din Piaţa 700. Cercetarile arheologice preventive de la cladirea City Business Center
 2. Viorica Rusu Bolindeţ (Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei, Cluj- Napoca) – Aprovizionarea şi consumul de ceramică terra sigillata în Dacia romană în epoca Severilor
 3. Cătălin Balaci (Muzeul Satului Bănăţean,Timişoara) – Gospodăria tradiţională bănăţeană de câmpie, în secolele XIX- XX. Studiu de caz: Becicherecu Mic

19.30 – 19.45

 1. Doru Marta, Gruia Fazekaş (Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea) – O descoperire medievală timpurie de la Oradea – Salca
 2. Simona Regep (Universitatea de Vest, Timişoara) – Observaţii asupra unui tip de opaiţ
 3. Daciana Vuia (Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă Plastică, Lugoj) – Imaginea naşterii în sensibilitatea tradiţională bănăţeană

19.45 – 20.00

 1. Bogdan Ciupercă, Alin Anton (Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti) – Cercetări arheologice la biserica mânăstirii Suzana, jud. Prahova
 2. Liana Oţa (Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, Bucureşti) – Vasele de metal ca inventar funerar în Moesia Inferior (sec. I – III)
 3. Maria Mândroane (Muzeul Satului Bănăţean,Timișoara) – Caransebeş: şcoală veche, carte veche. Profil C-tin Diaconovici Loga

20.00

Cina la Restaurantul „Ge A.S.” din Caransebeş

Vineri, 2 Martie, 2012

Zi de excursie pe traseul Oraviţa – Anina – Caransebeş

8.30

Plecarea spre Oraviţa

10.00

Sosirea în oraşul Oraviţa

10.00 – 10.15

Vizitarea oraşului Oraviţa

10.15 – 10.30

Cuvântul de salut din partea primarului oraşului Oraviţa

10.30 – 11.30

Vizitarea primului teatru din România, construit în anul 1817 după proiectul arhitectului John Malosse, decorurile interioare realizate de Francis Knee după proiectele Platzgher sunt o copie a teatrului din Viena

11.30 – 12.00

Vizitarea celei mai vechi farmacii montanistice din România, fondată în anul 1763 de către Edward Wint

12.00 – 12.30

Vizitarea Prefecturii Judeţului Caraş, a Bisericii Romano – Catolice şi a monumentului închinat împărătesei Sissi.

12.30 – 14.30

Masa de prânz la Restaurantul „Casablanca”din centrul oraşului Oraviţa

14.40

Sosirea în gara din Oraviţa, construită în anul 1849, prima gară din România

14.45

Plecarea cu trenul spre Anina (Steierdorf)

14.45 – 16.36

Călătorie cu trenul de epocă. Traseul este supranumit „Semeringul Banatean”, construită intre anii 1845-1854. Linia· are o lungime totala de 34 km pe o diferenta de nivel de 340 m, străbătând 14 tunele.

16.36

Sosirea în gara Anina (Steierdorf)

16.36 – 17.15

Vizitarea oraşului Anina

17.15

Plecarea cu autobuzul spre Caransebeş

20.00

Dineu oferit de către organizatori în incinta Muzeului, în sala „Iancu de Hunedoara”.

Sâmbătă, 3 Martie, 2012

9.00

Comunicări pe secţiuni:

Secţiunea I

Arheologie

„Aula Musei Caransebesiensis”

Moderatori:

Conf.Univ.Dr. Dumitru Ţeicu

Secretar: Lavinia Grumeza

Secţiunea II

Arheologie Clasică

„Sala Hadrian Daicoviciu”

Moderatori:

Prof.Univ.Dr. Doina Benea

Secretar: George Bounegru

Secţiunea III

Istorie

„Sala Iancu de Hunedoara”

Moderatori:

Dr. Carmen Albert

Secretar: Bogdana Branca

9.00 – 9.15

 1. Dimitrie Negrei (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş) – Piese neolitice inedite din colecţia Muzeului Caransebeşean
 2. Carmen Ciongradi (Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei, Cluj – Napoca) – Monumente romane de piatră din Napoca
 3. Adrian Magina (Muzeul Banatului Montan, Reşiţa) – Limbă, etnie şi cultură scrisă în Caransebeşul secolelor XVI – XVII

9.15 – 9.30

 1. Ovidiu Rogozea (Timişoara), Analiza ceramicii Culturii Banatului din nivelul 5c de la Sanandrei (jud. Timis)
 2. Sanja Shao (Muzeul Oraşului Vârşet, Serbia) – Roman culture in South Banat
 3. Livia Magina (Muzeul Banatului Montan, Reşiţa) – Topografia urbană a Caransebeşului medieval

9.30 – 9.45

 1. Florin Draşovean (Muzeul Banatului, Timişoara) – Începuturile eneoliticului în România
 2. Emilian Bota (Cluj- Napoca) – Elemente arhitectonice din Colonia Dacica Sarmizegetusa
 3. Mihai Deheleanu (Timişoara), Mentalităţi medievale în spaţiul românesc

9.45 – 10.00

 1. Alexandru Hegy (Muzeul Banatului, Timişoara) – Un ciocan de minerit preistoric descoperit la Zadareni (jud. Arad)
 2. Gică Băeştean (Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva) – O reconsiderare a planului Coloniei Dacica Sarmizegetusa
 3. Cristina Feneşan (Institutul de Studii Orientale „Sergiu Al. George” Bucureşti), Un registru de Kadiu din anii 1673 – 1675 despre satele din sangjakul de Caransebeş şi Lugoj

10.00 – 10.15

 1. Andrei Stavilă (Muzeul Banatului, Timişoara) – Analiza materialului ceramic din aşezarea de epoca bronzului de la Timişoara – „Fratelia”
 2. Dorel Bondoc (Muzeul Olteniei, Craiova) – Amforele romane de la Cioroiul Nou
 3. Carina Babeu (Direcţia Judeţeană Caraş- Severin a Arhivelor Naţionale, Caransebeş) – Acordarea medaliei de onoare protopopului de Caransebeş – Ioan Tomici- de către împăratul Austriei, Francisc (5 octombrie 1834)

10.15 – 10.30

 1. Caius Sacarin (Muzeul Banatului Montan, Reşiţa) – Consideraţii privind Cultura Vatina în Clisura Dunării
 2. Liviu Petculescu (Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti) , Mitar Cristina (Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva) – Podoabe descoperite recent în aşezarea civilă de la Micia
 3. Lavinia Micu (Direcţia Judeţeană Caraş – Severin a Arhivelor Naţionale, Caransebeş) – Înfiinţarea Reuniunii de economie rurală din Caransebeş în condiţiile specifice ale practicării agriculturii şi ramurilor acesteia în graniţa militară bănăţeană

10.30 – 10.45

 1. Aurel Rustoiu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj – Napoca) – Mariana Egri (Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj – Napoca) – Grupul Padea – Panagjurski Kolonii in Transilvania
 2. George Bounegru (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia) – Instrumente antice de scris, aflate în colecţia vechea a MNUAI
 3. Ovidiu Roşu (Direcţia Judeţeană· Caraş – Severin a Arhivelor Naţionale, Caransebeş) – Memoriile învăţătorului Pavel Jumanca referitoare la alegerea învăţătorului confesional din Caransebeş în anul 1907

10.45 – 11.00

 1. Andrei Georgescu (Muzeul Banatului, Timişoara) – Un idol dacic din lut descoperit la Pecica-Şanţul Mare
 2. Ana – Cristina Hamat (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş) – Podoabe în Dacia Superior. Inele şi pietre de inel asociate cu logodna în lumea romană
 3. Bogdana Branca (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş) – I. Bibel – om de cultură

11.00 – 11.15

 1. Răzvan Pinca (Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă Plastică, Lugoj) – Consideraţii cu privire la geografia istorică a Banatului de răsărit în evul mediu. Căile de comunicaţie
 2. Adrian Bejan (Universitatea de Vest, Timişoara) – Banatul în secolele V – VI. Relaţiile acestui teritoriu cu hunii şi gepizii
 3. Vasile Râmneanţu (Universitatea de Vest, Timişoara) – Receptarea invadării Cehoslovaciei din august 1968 în judeţul Timiş

11.15 – 11.30

 1. Silviu Oţa (Muzeul Naţional de Istorie al României, Bucureşti) – Despre brăţările turnate (sec. X – XIII)
 2. Alexandru Popa (Muzeul Naţional al Carpaţiilor Răsăriteni, Sf. Gheorghe) – Paradigma romanizării şi importurile romane în Barbaricum?
 3. Carmen Neumann (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş) – Furca de tors, între utilitate şi simbolistică

11.30 – 11.45

 1. Ovidiu Bozu (Muzeul Banatului Montan Reşiţa) – Un cuptor de ars oale descoperit la Pojejena, jud.Caraş-Severin (sec. ·XVII.-XVIII)
 2. Bogdan Ciupercă (Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti) – Piese de armament descoperite între Carpaţi şi Dunăre, secolele VIII – X
 3. Maria Hadiji, Ioana Popiţiu (Muzeul Satului Bănăţean, Timişoara) – Podoabe festive de argint prezente în colecţia Muzeului Satului Bănăţean
 4. Răzvan Găvan (Muzeul Banatului, Timişoara) – Restaurarea mozaicului pavimentar de la mănăstirea Bizerea

12.00 – 12.30

Pauză de cafea

12.30 – 13.00

Discuţii

Discursul final şi închiderea Simpozionului Internaţional

13.00 – 16.00

Banchetul la finalul Simpozionului la Restaurantul „Armando” din Caransebeş.

16.00

Plecarea participanţilor din Caransebeş

15.06.2012. Şedinţa Societăţii de Istorie şi Arheologie din Caransebeş. Coordonator: Carmen Neumann

13 septembrie 2012, Conferința Națională a Regimentelor Românești de Graniță,, Coordonator: Bogdana Branca

28 septembrie 2012. Şedinţa Societăţii de Istorie şi Arheologie din Caransebeş. Coordonator: Nicoleta Matei

12 octombrie 2012, Conferința Națională de Etnografie: „Banatul alpin și zonele învecinate”. Coordonator: Carmen Neumann

23 noiembrie 2012 Conferinta regionala: Preistoria Banatului. Coordonator: Dimitrie Negrei

b.1.6. Proiecte culturale şi educaţionale

b.1.6.1. Proiectul de cercetare arheologică: Programul „Dacia romană” 2012 – 2015

Proiect:

Cercetarea şi valorificarea teritoriu municipiului antic Tibiscum (Jupa, jud. Caraş-Severin).

În colaborare cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectiv Comisia naţională de arheologie.

Program iniţiat de Ministerul Culturii privind cercetarea arheologică în siturile aparţinătoare de Muzeul din Caransebeş (Tibiscum, Teregova şi Zăvoi). Acest proiect a fost iniţiat de Ministerul Culturii şi se derulează până în anul 2015. În cadrul acestui proiect este prevăzut a se realiza următoarele obiective:

Conservarea, cercetarea şi reabilitarea Rezervaţiei Arheologice de la Tibiscum

În cadrul rezervaţiei arheologice de la Tibiscum, în suprafaţă de 17 ha, vor fi continuate lucrările de conservare primară la clădirile I şi II din oraşul antic. Tot în această perioadă este prevăzută şi restaurarea porţii principalis de sinistra şi a porţii praetoria, care vor fi integrate în circuitul de vizitare· în aer liber a monumentelor existente la Tibiscum. Spaţiul expoziţional reprezentat de o sală de 200 mp va include expoziţia de arheologie (Preistorie, epocă romană şi medievală).

Conservarea, cercetarea şi punerea în valoare a Clădirii publice (Domus) de la Zăvoi, jud. Caraş – Severin.

Obiectivul prioritar este achiziţionarea casei şi a terenului în suprafaţă de 1.000 mp, pe care se află obiectivul arheologic şi transformarea acestora în spaţii expoziţionale în aer liber şi amenajarea unui muzeu.

Conservarea, cercetarea şi punerea în valoare a Castrului militar auxiliar de la Teregova, jud. Caraş – Severin.

Organizarea unui punct muzeistic în colaborare cu Liceul şi Primăria comunei Teregova

Conservarea şi extinderea cercetărilor la Villa Rustica de la Bucoşniţa, jud. Caraş – Severin.

Extinderea cercetărilor la Villa Rustica şi deschiderea unui punct muzeistic în incinta acesteia.

b.1.6.2. Proiect de conservare şi valorificare a patrimoniului:

Programul „Cultura 2007 – 2013″

Proiect:

Lindenfeldt – „istoria recuperată”

În colaborare cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

Achiziţionarea şi restaurarea ruinelor „Căminului Cultural” din Lindenfeldt.

Căminul Cultural din localitatea Lindenfeld se află într-o stare de ruină. El aparţine statului român fiind administrat de primăria Comunei Buchin.

Organizarea „Muzeului minorităţii peme” din Munţii Banatului.

În anii 1827-1828, Camera aulică a Imperiului austriac a colonizat în munţii Semenic, în general la altitudini de 800-1.000 m, câteva sute de ţărani germani care proveneau din zona Klattau din Pădurea Boemiei. Datorită locului de provenienţă, ei au fost denumiţi „pemi” (Deutschböhmen), diferenţiindu-se astfel de celelalte ramuri ale germanilor din Banat, precum şvabii sau […]A treia ramură, cea a pemilor (germani provenind din Boemia), trăieşte, în măsura în care a mai rămas, în partea muntoasă a Banatului (masivul Semenicului), în localităţile Gărâna, Brebu Nou şi Lindenfeld, precum şi în Sadova Veche şi Caransebeşu Nou din valea Timişului.

Reconstituirea arcului istoric intre Boemia si Banat.

Punerea în valoare atât documentară cât şi turistică a zonei în care s-au instalat aceşti colonişti.

b.1.6.3. Proiect educaţional privind conservarea obiceiurilor tradiţionale „Carnavalul copiilor”, 24 februarie 2012, Bal mascat la intrarea în post, organizat împreună cu Şcoala Generală Petroşniţa. Coordonator: Ana Hamat

b.1.6.4. Proiect educaţional „Școala altfel” 2-6 Aprilie 2012. În colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş – Severin. Coordonator: Carmen Neumann

b.1.6.5. Proiect educaţional „Arheologia-o poartă către trecut”, 5 septembrie – 15 octombrie 2012. În colaborare cu Episcopia Ortodoxă a Caransebeşului şi Societatea Femeilor Ortodoxe Caransebeş. Coordonator: Ana Hamat

b.1.7. Cercetarea patrimoniului:

b.1.7.1. Valorificarea patrimoniului prin publicaţii:

b.1.7.1.1. Buletinul Stiintific: Acta Musei Caransebesiensis – Tibiscum, Serie Nouă. nr. 2/2012, coordonator Bogdana Branca

b.1.7.1.2. Adrian Ardeţ, Dimitrie Negrei, Caransebeş – Balta Sărată. Studiu monografic asupra cercetărilor arheologice preventive, Timişoara, 2012

b.1.7.1.3. Adrian Ardeţ, Radu Ardevan, Tibiscum. Monedele romane. Cluj – Napoca, 2012.

b.1.7.1.4. Buletinul Stiintific al Societatii de Istorie si Arheologie Caransebes. Coordonator: Nicoleta Matei

b.1.7.2.Completarea patrimoniului muzeal prin donaţii de obiecte şi artă.

b.1.7.2.1. Aciziţionarea a 24 de picturi reprezentând operele maestrului Ion Sălişteanu

b.1.7.2.2. Achiziţionarea prin donaţie a unei părţi din coleţia Domnului Col(r). Liviu Groza, reprezentând piese şi documente ce au aparţinut unor generali din Regimentul Nr. 13 Româno – Bănăţean.

b.1.7.3. Programul de educaţie muzeală interactivă şi interdisciplinară

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş oferă o

largă diversitate de activităţi şi valorifică patrimoniul său cultural mult mai atractiv, şcolile având prin acest program un suport educaţional pentru înţelegerea mai bună a unor teme propuse în curricula naţională şcolară, pe diversele paliere ale materiilor studiate în şcoli. O serie de bunuri culturale mobile din colecţiile muzeale au fost şi sunt altfel valorificate în cadrul atelierelor programului dezvoltând creativitatea prezentului, proiecţia creativităţii din trecut, încorporată în conceptul de „patrimoniu cultural” şi dreptul fundamental al accesului la ele prin circulaţie, diseminare, cooperare.

b.1.7.3.1. Parteneriat cu Cercul de arheologie „Constantin Daicoviciu” de la Liceul Teoretic „Traian Doda” din Caransebeş.

În cadrul şedinţelor lunare elevii sunt familiarizaţi cu obiectele aflate în patrimoniul muzeului.

b.1.7.3.2. Parteneriat cu cercul de Etnografie al Elevilor ce fiinţează la Liceul Pedagogic C.D. Loga din Caransebeş.

La sfârşitul fiecărei lunii elevii sunt prezenţi în muzeu unde în funcţie de preocupări însuşesc tehnica ţesutului, a broderiei s-au a torsului.

b.1.7.4. Cercetarea interdisciplinară de teren etnografică şi arheologică.

Din punct de vedere etnografic, obiectivul principal al programului este valorizarea secvenţială a celui mai vechi meşteşug practicat în Caransebeş şi împrejurimi, creşterea animalelor, prin expunere permanentă, editarea unui volum cu studii şi articole de specialitate şi al unui catalog-album de expoziţie. Pe lângă zona Caransebeşului a fost abordată şi zona Văii Almăjului.

Cercetarea arheologică de teren este indispensabilă în vederea efectuării de noi cercetări arheologice.

b.1.7.5. Temele de cercetare abordate de specialiştii Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş în anul 2012

b.1.7.5.1. Viata spirituală în neoliticul dezvoltat din Banat. Reprezintă lucrarea de doctorat a muzeografului Dimitrie Negrei

b.1.7.5.2. Multiculturalitatea Banatului în perioada interbelică. Reprezintă tema pentru doctorat a muzeografe Bogdana Branca.

b.1.7.5.3. Podoabe şi piese vestimentare din Banatul antic. Teza de doctorat susţinută în anul 2011 de către muzeografa Ana Hamat.

b.1.7.5.4. Tradiţii şi meşteşuguri în Banatul de Munte. Muzeograf Carmen Neumann.

b.1.7.5.5. Arhitectura populară în satele Banatului Montan. Muzeograf Neluţu Rada.

b.1.8. Restaurare, conservare:

b.1.8.1. Restaurare

Menţionăm faptul că Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş nu dispune în schema sa de un restaurator.

Activitatea de restaurare-conservare s-a desfăşurat în cadrul Laboratului de restaurare ceramică şi metal din incinta instituţiei (cu sprijinul Muzeului Banatului din Timişoara) fiind restaurate obiecte provenite din săpături arheologice şi bunuri

culturale mobile din patrimoniul muzeului. Totodată, s-au efectuat investigaţii şi activităţi specific în cadrul mai multor proiecte de cercetare.

b.1.8.1. Conservare:

În perioada de referinţă s-a desfăşurat activitatea permanentă de conservare preventivă (aerisire, desprăfuire, întreţinerea curăţeniei), în conformitate cu normele legale în vigoare, atât în spaţiile de depozitare, cât şi în spaţiile de expunere. Folosind aparatura specifică (termohigrometru şi dezumidificator) au fost monitorizaţi factorii de microclimat din spaţiile sus-menţionate. Pentru expoziţiile temporare planificate, în paralel cu măsurătorile preventive de conservare, au fost pregătite pentru expunere 100 de volume carte veche românească şi străină. A fost demarată operaţiunea de reaşezare, după principiul tipodimensionării, a bunurilor culturale mobile într-un sistem de protecţie reînnoit – cutii şi mape de carton cu PH neutru, conform normelor de conservare.

S-a verificat starea de conservare a pieselor din patrimoniul muzeal

S-a continuat consemnarea informaţiilor despre obiectele din colecţii în registrul de evidenţă.

S-a efectuat dezinfecţia şi dezinsecţia spaţiilor de depozitare şi expunere, a patrimoniului istoric, arheologic şi etnografic ( ţesături, port popular, ceramică, lemn).

S-au curăţat şi aerisit bunurile de natură organică (textile), în acelaşi timp cu curăţarea şi dezinfectarea spaţiilor din cadrul Secţiei de Etnografie.

S-a verificat starea de conservare a bunurilor culturale şi muzeistice din depozite.

S-au continuat operaţiile de îndepărtare· a depunerilor de diferite naturi, de pe stratul pictural al icoanelor.

Au fost efectuate operaţii de conservare şi restaurare la obiectele metalice de patrimoniu prin: desprăfuire, degresare, tratarea părţii din lemn şi aplicarea stratului protector atât partea lemnoasă cât şi partea metalică.

b.1.9. Evidenţa şi clasarea patrimoniului:

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş dispune de un expert atestat (1 specialist – arheologie, 1 debutant – arheologie, 1 specialist – istorie, 1 specialist etnografie şi 1 debutant etnografie).

În cadrul procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile aflate în administrarea muzeului, în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost finalizate 20 dosare cu propuneri de clasare a bunurilor culturale mobile din colecţiile de arheologie.

Au fost redactate 60 Fişe Analitice de Evidenţă pentru piese din colecţiile de istorie modernă, fondul documentar de carte şi monumentele istorice memoriale.

Este în derulare activitatea de evidenţă computerizată a inventarului ştiinţific pentru colecţiile din fondul tezaur şi este actualizată evidenţa digitală la colecţiile de arheologie.

Registrele de inventar, patrimoniu istoric, au fost completate cu bunurile culturale noi intrate: 800 obiecte în anul 2012 provenite din cercetarea preventivă efectuată la şoseaua de centură a Municipiului Caransebeş.

La Departamentul Arheologie au fost inventariate în sistemul clasic (registrul de inventar) 206 de artefacte descoperite la Tibiscum, Balta Sărată şi Zăvoi, format electronic 2500 poziţii din registrele de inventariere clasice.

b.1.10. Achiziţii şi donaţii:

În cadrul programului de dezvoltare a colecţiilor existente, în cursul anului 2012 au intrat în patrimoniul muzeal 60 obiecte în valoare de 50.000 lei, obiecte provenite din cercetare de teren etnografică şi donaţii, iar în biblioteca muzeului au intrat, prin schimburi, achiziţii şi donaţii, 50 volume.

b.2. Proiectele proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în proximitate: judeţ, judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări, etc.);

b.2.1. Proiectul de cercetare interdisciplinară Histria – Banat, între Centru de Cercetări arheologice de la Pola (Croaţia) şi Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş.

b.2.2. Proiectul: Conferinţa Naţională a Regimentelor Romîneşti de Graniţă din Transilvania şi Banat, realizat împreună cu Primăria Comunei Oralat (jud. Sibiu) şi Muzeul Grăniceresc din Năsăud (Jud. Bistriţa Năsăud).

b.2.3. Amenajarea şi conservarea castrului roman de la Teregova, în colaborare cu Centru de Studii Romane din Cluj – Napoca şi Primăria comunei Teregova. Colectiv: prof. Univ. Dr. Ioan Piso responsabi, dr. Adrian Ardeţ, Lucia Carmen Ardeţ şi Felix Marcu

b.2.4. Conservarea şi amenajarea fortificaţiei de pământ de la Zăvoi, în colaborare cu Primăria comunei Zăvoi. Colectiv: Adrian Ardeţ responsabi, Lucia Carmen Ardeţ, Dimitrie Negrei, Ana Hamat membrii

b.2.5. Şantierul arheologic „Autostrada Lugoj – Deva” ( jud. Timiş). Cercetări arheologice preventive desfăşurat în perioada 1 aprilie – 30 iulie 2012, în colaborare cu Muzeul Banatului din Timişoara. Au participat: Dimitrie Negrei şi Ana Hamat

b.2.6. Şantierul arheologic Tincova – Sacu. Cercetare arheologică preventivă

b.2.7. Şantierul arheologic Tibiscum – Jupa balastieră. Cercetare arheologică preventivă

b.2.8. Şantierul arheologic Tibiscum – Jupa (Cosmote). Cercetare arheologică preventivă

b.2.9. Şantierul arheologic Caransebeş – Şeşul Roşu. Cercetare arheologică preventivă

b.2.10. Şantierul arheologic Iaz, Cercetare arheologică preventivă

b.2.11. Şantierul arheologic Sălbăgelul Nou, Cercetare arheologică preventivă

b.2.12. Protejarea ansamblului roman (villa rustica) de la Bucoşniţa, în colaborare cu Primăria Comunei Bucoşniţa.

b.2.13. Protejarea ansamblului roman (villa rustica) de la Petroşniţa, în colaborare cu Primăria Comunei Bucoşniţa.

b.2.14. Protejarea ansamblului roman (villa rustica) de la Valea Timişului (Cârpa), în colaborare cu Primăria Comunei Buchin.

b.3. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel naţional/internaţional, în UE, după caz, alte state).

b.3.1. IVth International Congress of International Lychnological Association, Ptuj (Slovenia), 15- 19 mai 2012, Comunicarea: Ana Hamat, Roman lamps from south- west of Dacia.

b.3.2. 28th Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores, From Broken Pottery to lost identity in Roman Times , Catania (Italia), 23 – 30 Septembrie 2012, Comunicarea: Adrian Ardeţ, North African Amphorae found in Roman Dacia.

b.3.3. Archaeological Heritage – its Role in Education, Presentation and Popularization of Science, Viminacium (Serbia), 5 – 8 Octombrie 2012, Comunicarea: Adrian Ardeţ., Roman road between Moesia Superior and Dacia, a possible Via Traiana Nova.

b.3.4. International Archaeological Symposium „Public and private games from prehistory to the Middle ages”. Pula – Medulin – Rovinj (Croaţia), 21 – 24 Noiembrie 2012, Comunicarea: Adrian Ardeţ, Anfiteatro construito dai Romani in Dacia.

b.3.5. Al 38-lea Simpozion International „Constantini Daicoviciu”, Caransebeş, 1 -3 martie 2012,

Adrian Ardeţ, Masclianae. O aşezare romană dispărută în deşertul Africii la mijlocul secolului I d. Chr. şi apărută în Dacia.

Adrian Ardeţ, Dimitrie Negrei (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş), Sote Angeleski (Cluj – Napoca) – Zăvoi. Cercetări arheologice din anul 2011

Adrian Ardeţ, Lucia C. Ardeţ, Ana C. Hamat (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş) – Tibiscum. Cercetările arheologice din oraşul roman. Campania 2011

Dimitrie Negrei (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş) – Piese neolitice inedite din colecţia Muzeului Caransebeşean

Bogdana Branca (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş) – I. Bibel – om de cultură

Ana – Cristina Hamat (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş) – Podoabe în Dacia Superior. Inele şi pietre de inel asociate cu logodna în lumea romană

Carmen Neumann (Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş) – Furca de tors, între utilitate şi simbolistică

b.3.6. A XXI-a Ediţie a manifestărilor cultural dedicate „Zilelor Crainei Bănăţene”, Petnic, 24 martie 2012.

Adrian Ardeţ, Rolul muzeului din Caransebeş în punerea în valoare a personalităţilor Văii Almăjului

Carmen Neumann, „ Evoluţie şi permenenţa în meşteşugul ţesutului şi arta decorării interiorelor ţăraneşti

b.3.7. Simpozionul Internaţional „Taină şi comuniune”, ediţia a VI-a., Caransebeş, 24 aprilie 2012.

Adrian Ardeţ, Bogdana Branca, Filaret Musta, Elena Biju – făuritori de destine româneşti

b.3.8. Simpozionul Internaţional „Oameni de seamă ai Banatului”, Şopotul Nou, 5 mai 2012.

Adrian Ardeţ, Rolul Muzeului de Graniţă din Caransebeş în punerea în valoare a patrimoniului Văii Almăjului

Bogdana Branca, Învăţământul românesc din Valea Almăjului

b.3.9. Simpozionul Naţional de Etnografie, organizat de Muzeul Regiunii Portilor de Fier, Drobeta Turnu – Severin, 11 -12 mai, 2012.

Carmen Neumann, Caraşovenii

b.3.10. Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice, Ediţia XLVI, Tg. Mureş, 23 – 26 mai 2012

Adrian Ardeţ, Lucia Carmen Ardeţ, Dimitrie Negrei, Ana Hamat, Cercetările arheologice de la Tibiscum din campania 2011

Adrian Ardeţ, Lucia Carmen Ardeţ, Dimitrie Negrei, Cercetările arheologice de la Zăvoi – Cimitirul Ortodox, din Campania 2011.

b.3.11. Sesiunea Internaţională de comunicări ştiinţifice „Arheologia mileniului I p. Chr. „ Ediţia a XI-a, Ploieşti, 23 – 26 august, 2012.

Adrian Ardeţ, Vilele romane din Dacia în secolele II – IV d. Chr.

b.3.12. Conferinţa Naţională a Regimentelor de Graniţă, Caransebeş, 13 septembrie 2012,

Adrian Ardeţ, Graniţa Bănăţeană şi românii

Bogdana Branca, Rolul învăţământului de limbă română în Imperiul habsburgic

b. 3.13. Simpozion: ,,Meserii tradiţionale ale satului bănăţean”, Festivalul Satului Bănăţean, Şopotu Vechi, 28 – 29 septembrie, 2012.

Carmen Neumann, Taranul meşter de pasiune şi necesitate

Neluţu Rada, Aspecte legate de practicarea cojocăritului din satele de pe Valea Timişului

b.3.14. Colocviile CNCPCT, Băile Herculane, 3 – 6 octombrie 2012., ediţia a XIX-a.

Adrian Ardeţ, Situri arheologice de epoca romană în Banatul Montan. Studiu de caz: Tibiscum

Bogdana Branca, Cazarma grănicerilor din Caransebeş

b.3.15. Simpozionul Internaţional „Oltenia interferenţe culturale”, Craiova, 5 – 7 octombrie 2012.

Dimitrie Negrei, Tipologia figurinelor antropomorfe din Banat

b.3.16. Simpozionul Naţional „Monumente sculpturale din Dacia şi provinciile limitrofe” – Între artă şi meşteşug, Alba – Iulia, 18 – 20 octombrie 2012,

Ana Hamat Reprezentările de bijuterii în portretistica funerară feminină din Dacia Superior

b.3.17. Simpozionul naţional Arheologia în Oltenia, Drobeta Turnu – Severin, ediţia a XIV-a,1 – 2 noiembrie 2012.

Ana Hamat, Arta prelucrării bijuteriilor pe teritoriul Drobetei

b. 3.18. Festivalul Almăjului. Simpozionul „ Despre almajeni si faptele lor”, Dalboşeţ, ·3 -4 noiembrie, 2012.

Carmenn Neumann, Neluţu Rada, Viaţa şi activitatea generalului Traian Doda

b.3.19. Seminarul Naţional de educaţie muzeală „Produse şi producţii culturale muzeale”, Ediţia a VII-a, Bucureşti, 15 noiembrie 2012.

Adrian Ardeţ, Bogdana Branca, Situl arheologic Tibiscum redeschis publicului

b.3.20. Conferinţa Internaţională„ Mobilitatea colecţiilor muzeale”, Bucureşti, noiembrie 2012. Carmen Neumann, Nicoleta Matei, Conservarea patrimoniului la Muzeul din Caransebeş.

b.3.21. Colocviu Vasile Pârvan 130 de ani de la naştere, Universitatea Bucureşti, Departamentul de Istorie antică, Arheologie şi Istoria Artei, Bucureşti 14 decembrie 2012.

Adrian Ardeţ, Activitatea lui Vasile Pârvan şi rolul acestuia în cadrul organizării Comisiei Naţionale a monumentelor, filiala Banat

b.4. Proiecte şi programe în care Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş a participat în calitate de coorganizator/partener:

b.4.1. Expoziţia „Meşteşuguri tradiţionale din Banat” organizată în parteneriat cu Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă Plastică – Lugoj la sediul Muzeului din Caransebeş (25 aprilie 2012). Organizatori Carmen Neumann şi Neluţu Rada

b.4.2. Proiectul naţional Arheologia- o poartă către trecut, organizat în parteneriat cu Episcopia Caransebeşului şi Societatea Femeilor Ortodoxe din Caransebeş.

Proiectul s+a desfăşurat în incinta complexului arheologic de la Tibiscum (15 septembrie – 15 octombrie 2012). Ana Hamat, Marian Gavrilă şi Dimitrie Negrei.

b. 4.3. Festivalul „Gugulan cu car cu mere”, organizat de Grădiniţa cu program prelungit nr. 4 Caransebeş.

c) Organizarea/sistemul al instituţiei;

c.1. Măsuri de reglementare internă: nu au fost modificate prevederile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, respectiv Regulamentul de Ordine Interioară;

c.1.1. Modificarea Regulamentului Intern:

Optimizarea reglementărilor cu privire la obligaţiile personalului legate de accesul în spaţiile muzeului, măsurile PSI şi conservare.

c.2. Propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în perioada raportată, după caz;

c.3. Delegarea responsabilităţilor: activitatea consiliilor de conducere, după caz, ale celorlalte organe colegiale, modificarea limitelor de competenţe în cadrul conducerii pe perioada evaluată etc.

c.3.1. Şedinţe ale Consiliului de Administraţie: 4

Întrunit în şedinţa din 10.01.2011

Ordinea de zi:

Proiectul de buget pe anul 2011

Întrunit în şedinţa din 08.02.2011

Ordinea de zi:

Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi ale Statelor de funcţii ale Muzeului judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, ca urmare a reîncadrării personalului potrivit prevederilor Legii-Cadru nr.284/2010.

Întrunit în şedinţa din 17.03.2011

Ordinea de zi:

Raportul de activitate pe anul 2010

Diverse

Întrunit în şedinţa din 08.11.2011

Ordinea de zi:

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV,

Raportul de inventariere a patrimoniului Muzeului Judeţean Caransebeş pe anul 2011;

Calendarul de activităţi pe luna Decembrie;

Proiect privind atribuirea unor săli după numele personalităţilor care şi-au adus o contribuţie la dezvoltarea Muzeului Judeţean Caransebeş.

c.3.2. Şedinţe operative:

Săptămânal s-au desfăşurat şedinţe operative cu participarea directorului, şefilor departamentelor Arheologie şi Istorie, şefului Serviciului administrativ-logistic, împuternicitului

c.3.3. Şedinţe ale Consiliului Ştiinţific al MJERG Caransebeş:

1; data 14.10.2012

Ordinea de zi:

c.4. perfecţionarea personalului: cursuri de perfecţionare pentru conducere şi restul personalului.

c.4.1. au urmat diverse forme de perfecţionare profesională angajaţi ai instituţiei, după cum urmează:

Cursuri iniţiere calculator organizat de CJM, serviciul URBANET în perioada octombrie-decembrie 2012

Bogdana Branca – muzeograf

Dimitrie Negrei – muzeograf

Gâlcă Georgel – referent PSI

Nicoleta Matei – conservator

c.4.2. evaluarea personalului din instituţie

În conformitate cu prevederile legale, tot personalul instituţiei a fost evaluat.

c.4.3. promovarea personalului din instituţie

În cursul anului 2011 nu s-au făcut promovări.

c.5. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau ale altor organisme de control, în perioada raportată.

Controlul efectuat de către Compartimentul audit public intern nu a semnalat nereguli, recomandările vizând completarea procedurilor scrise care reglementează activitatea instituţiei. Măsurile au fost implementate conform planului de acţiune vizat de către compartimentul menţionat.

c.5.1. Controalele efectuate de ISU Caraş-Severin –nu au semnalat nereguli

c.5.2. Controalele efectuate de ITM – nu au semnalat nereguli

d) Situaţia economico-financiară a instituţiei;

d.1. execuţia bugetară a perioadei raportate:

Total venituri =· 929.592 lei

Din care:

Total cheltuieli = 929.592 lei

Din care :

 1. Secţiunea de funcţionare

-cheltuieli cu bunuri şi servicii (încălzit- iluminat, carburanţi, poştă- telecomunicaţii, apă- canal- salubritate, alte bunuri şi servicii, convenţii civile săpături arheologice)·= 258.564 lei·;

-deplasări interne şi externe ( realizarea unui bogat calendar de activităţi·: târguri, simpozioane, vernisaje expoziţionale, precum şi participarea la simpozioane interne şi congrese ştiinţifice internaţionale)·= 37.830 lei

-cărţi , publicaţii şi materiale documentare ( editarea revistei «·Tibiscum·» – serie nouă, publicarea volumului «·Însemnări manuscrise pe cărţi vechi româneşti din bisericile eparhiei Caransebeşului·», autor V.Leu ) = 10.013lei

 1. Secţiunea de dezvoltare

În cadrul secţiunii de dezvoltare au fost efectuate plăţi în valoare totală de 64.886 lei,· pentru rate leasing autoturism, finalizându-se contractul, precum şi plăţi reabilitare clădire Jupa.

d.2. date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată:

Nr. crt.

Programul

Tip

proiect[1]

Denumire proiect

Deviz estimat

Deviz realizat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Dezvoltarea patrimoniului

cultural

Mediu

mediu

Bunuri culturale rezultate în urma cercetărilor

arheologice ( în curs de evaluare)

Bunuri culturale atrase prin donaţii

Bunuri culturale transferate de la alte instituţii

10.000

50.000

1.920

2.

Evidenţa şi clasarea

patrimoniului cultural

mobil

mic

mic

Redactare 45 Fişe Analitice de Evidenţă;

Inventariere în sistem clasic 206 artefacte;

Finalizare 20 dosare clasare în categoria Fond.

100

200

1.500

45

120

1.100

3.

Punerea în valoare a

patrimoniului prin

intermediul expoziţiilor

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

Mic

1.24 ianuarie „Unirea principatelor” – expoziţie fotodocumentară. În colaborare cu DJAN Caraş-Severin.

 1. „Enigmă şi adevăr” – expoziţie dedicată descoperirilor arheologice de la Caransebeş – Balta Sărată în anul 2010.

3.„Obiectivele turistice din judeţul Caraş – Severin” – expoziţie de fotografie

 1. „Neoliticul din Banat” – conferinţa susţinută de dr. Florin Draşoveanu
 2. Festivalul „Velişcu Boldea” – festival de muzică şi joc popular. În colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin.
 3. Târgul de mărţişor – expoziţie cu vânzare.
 4. „Im Memoriam Constantin Daicoviciu” – Simpozion internaţional, Ediţia a XXXVII-a.
 5. „Spirala culorilor” – Expoziţie de grafică computerizată. În colaborare cu Clubul copiilor şi elevilor din Carabsebeş.
 6. „Arta religioasă şi laică în Caraş-Severin” –expoziţie de pictură. Expoziţia prezintă o parte din pieste de valoare aflate în colecţia MJERG Caransebeş.
 7. „Târgul meşterilor populari” –

11.· Noaptea Muzeelor – activităţi dedicate Zilei Internaţionale a Muzeelor. A avut loc deschidera Rezervaţiei arheologice Tibiscum pentru publicul larg. Teatru pentru copii „Mica Sirenă”, „Gunoierul” (Teatrul de Vest Reşiţa). Piesa de teatru „ Nu eu nu regret nimic” (Teatrul Naţional Mihai Eminescu Timişoara). Toate expoziţile au fost deschise gratuit pemtru public.

 1. „Arta osului din preistorie până în zorii Evului Mediu” – expoziţie. În colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei – Cluj Napoca.
 2. „Comunităţilor etnice din Banat” – festival de dansuri populare. În colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin.
 3. Târgul cel mare de la Caransebeş – expoziţie cu vânzare de produse agricole.

15.· „Mozaic gastronomic European” – târg de produse tradiţionale româneşti.

16.· „Dănilă Prepeleac” – piesă de teatru pentru copii. În colaborare cu Teatrul de Vest Reşiţa.

 1. ·„Ion Săliştenu” – expoziţie de pictură
 2. „Asta-i Sara” – concert de colinde. În colaborare cu Episcopia Caransebeşului.

600

4.000

500

500

2.000

500

20.000

1.000

6.000

2.000

15.000

1.000

1.500

2.000

2.000

1.500

3.000

2.000

500

3.520

300

450

1.500

235

17.670

800

5.840

1.500

14.170

950

1.370

1.615

1.800

1.370

2.700

1.720

4.

Cercetarea ştiinţifică

Mediu

Mare

Mediu

Şantierul arheologic Caransebeş „Balta Sărată”

Şantierul arheologic Tibiscum – Jupa

Şantierul arheologic Zăvoi – Cimitoirul Ortodox.

4.000

5.000

5.000

3.500

5.000

4.908

5.

Activitatea editorială

Mediu

Buletinul ştiinţific al Muzeului „Tibiscum” Serie Nouă, nr. 1/2011.

Valeriu Leu – Monografie

8.000

3000

6.850

2.190

6.

Restaurarea şi

conservarea patrimoniului

cultural mobil

7.

Programe de pedagogie şi

educaţie muzeală

Mediu

· Noaptea muzeelor:

8.

Perfecţionarea

profesională a angajaţilor

Mic

· Cursuri iniţiere calculator organizat de CJM,

serviciul URBANET

1.000

800

9.

Promovarea imaginii

instituţiei

Alte materiale informative ( afişe, pliante,

broşuri, foi informative etc.).

1.000

970

10.

Reabilitarea infrastructurii

imobiliare prin lucrării de

intervenţii

Clădirea – sediul muzeului·:

Extinderea şi reparaţia sălilor de expoziţie

Extinderea şi reparaţia pavilionului administrativ

Repararea interioarelor muzeului

Clădire – Rezervaţie arheologică Tibiscum Jupa

Extinderea spaţiului prin construirea unei terase exterioare

Repararea acoperişului

Reabilitarea sistemului de încălzire şi apă calcă curentă

Reamenajarea spaţiilor clădirii

Rezervaţia arheologică Tibiscum Jupa

Amplasarea de panouri semnalizatoare pe drumul european

Refacerea împrejurimi din jurul rezervaţiei

Refacerea unui tronson al drumului roman

Refacerea căii de acces în rezervaţie

Site-ul arheologic de la Zăvoi

Amplasarea de panouri semnalizatoare

Reamenajarea sitului

8.500

8.000

8.500

20.000

15.000

10.000

59.270

16.000

26.000

4.400

6.500

8.000

10.000

4.000

106.273

8.200

7.570

8.050

15.000

5.590

7.500

59.158

15.600

25.190

4.300

6.200

7.500

7.700

4.000

Total:· programe

Total:

proiecte: mici medii· mari

Total:

lei

373.244

d.3. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%)

total venituri proprii = 66.164 lei; grad de acoperire a cheltuielilor = 7,12%, din care:

venituri din chirii = 48.528 lei; grad de acoperire a cheltuielilor = 5,21%;

vânzare carti····· =····· 441 lei ;grad de acoperire a cheltuielilor = 0,05%

vânzare bilete intrare in muzeu = 800 lei ;grad de acoperire a cheltuielilor = 0,1%

studii si cercetari( cercetari arheologice ) = 16.395 lei ;grad de acoperire a cheltuielilor = 1,76%.

d.3.1. gradul de crestere a veniturilor proprii în totalul veniturilor

Venituri proprii = 66.164 lei; Total venituri = 929.592 lei; ponderea veniturilor

proprii în total venituri = 7,12%

d.3.2.ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor

Cheltuieli de personal = 329.619 lei; cheltuieli totale = 929.592 lei; ponderea

cheltuielilor de personal în total cheltuieli = 35,46%

d.3.3. ponderea cheltuielilor de capital în bugetul total

Cheltuieli de capital = 64.886 lei; Cheltuieli totale = 929.592 lei; ponderea

cheltuielilor de capital în total cheltuieli = 6,98%

d.3.4. gradul de acoperire a salariilor din subvenţie:

Cheltuieli de personal = 329.619; Subvenţie = 361.000 lei; grad de acoperire

din subvenţie = 100%

Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât

contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte si convenţii

civile):

Cheltuieli totale = 929.592 lei; cheltuieli cu contracte şi convenţii civile = 113120 lei; ponderea lor în total cheltuieli = 12,16%

d.3.5. cheltuieli pe beneficiar, din care:

Anul

Subvenţii

Venituri proprii

Total cheltuieli

Nr.

beneficiari

Chelt.totale pe benef.

Chelt.din subv.pe benef.

Chelt.din venit.proprii pe benef.

2011

863.428

66.164

929.592

2.000

465

432

33

e). Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţei, conform sarcinilor si obiectivelor managementului:

e.1. scurtă prezentare a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în aceasta);

Programele implementate au vizat îndeplinirea misiunii specifice instituţiei muzeale pe palierul de timp 01.12.2010-31.12.2011 având ca obiective generale dezvoltarea patrimoniului, atragerea publicului vizitator, desfăşurarea de programe educative, încheierea de parteneriate cu instituţii culturale şi de cercetare din ţară şi străinătate.

Beneficiarii programelor sunt în principal, specialiştii instituţiei şi ai partenerilor, publicul vizitator, în special cel şcolar (prin programele de educaţie muzeală), precum şi comunităţile locale, autorităţile publice şi instituţiile implicate în protejarea patrimoniului naţional (Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional, Inspectoratul de Poliţie Judeţean) prin proiectul de inventariere a siturilor arheologice şi a monumentelor istorice de pe cuprinsul judeţului.

e.2. Scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în aceasta);

Proiectele răspund, în primul rând funcţiilor specifice ale muzeului, unele dintre ele continuându-şi derularea în anul 2011, pentru a asigura implementarea programelor.

Astfel, proiectul·:

e.2.1. Lucrări de consolidare şi restaurare la Cazarma Grănicerilor Caransebeş, azi Muzeul de Etnografie Caransebeş, jud. Caraş-Severin

Proiect iniţiat de Consiliul Judeţean Caraş – Severin privind reabilitarea Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş în valoare de 5 milioane de euro. Reparaţii capitale a muzeului cuprinzând: acoperişul, sălile de expoziţie, depozitele, după care organizarea spaţiilor expoziţionale (etnografia în mansarda clădirii, istoria Graniţei bănăţene la etajul I şi completarea spaţiilor destinate expoziţiilor temporare cu încă două săli). Organizarea curţii interioare şi modernizarea scenei.

e.2.2. Programul Teritoriu municipiului roman Tibiscum (Jupa, jud. Caraş-Severin)· Clădirea publică (Domus) de la Zăvoi, jud. Caraş-Severin

Teritoriu municipiului roman Tibiscum. Castrul auxiliar Teregova, jud. Caraş- Severin

Program iniţiat de Ministerul Culturii privind cercetarea arheologică în siturile aparţinătoare de Muzeul din Caransebeş (Tibiscum, Teregova, Bucoşniţa, Zăvoi). Acest proiect a fost iniţiat de Ministerul Culturii şi se derulează până în anul 2015. În cadrul acestui proiect este prevăzut a se realiza următoarele obiective:

a). Tibiscum. În cadrul rezervaţiei arheologice de la Tibiscum, în suprafaţă de 17 ha, vor fi continuate lucrările de conservare primară la clădirile I şi II din oraşul antic. Tot în această perioadă este prevăzută şi restaurarea porţii principalis de sinistra şi a porţii praetoria, care vor fi integrate în circuitul de vizitare· în aer liber a monumentelor existente la Tibiscum. Spaţiul expoziţional reprezentat de o sală de 200 mp va include expoziţia de arheologie (Preistorie, epocă romană şi medievală).

b). Teregova. Organizarea unui punct muzeistic în colaborare cu Liceul· şi Primăria comunei Teregova

c). Bucoşniţa. Extinderea cercetărilor la Villa Rustica şi deschiderea unui punct muzeistic în incinta acesteia.

d). Zăvoi. Obiectivul prioritar este achiziţionarea casei şi a terenului în suprafaţă de 1.700 mp, pe care se află obiectivul arheologic şi transformarea acestora în spaţii expoziţionale în aer liber şi amenajarea unui muzeu

e.2.3. Proiect: Erasmus adaptat pentru participarea studenţilor şi cadrelor didactice din Marea Britanie la cercetările arheologice de la Zăvoi

Programul de învăţare continuă 2007-2013. Programul de învăţare continuă (LLP) este un program de finanţare europeană care sprijină educaţia şi formarea profesională în Europa. LLP oferă finanţare pentru toate etapele învăţării de-a lungul vieţii; pentru activităţile de la şcoală, la colegiu, la universitate, la locul de muncă şi în comunitate. LLP este alcătuită din mai multe programe diferite, oferind o varietate de oportunităţi: Erasmus – sprijină mobilitatea studenţilor şi a personalului ES întreaga Europă, atât pentru angajare în muncă şi în scopuri de studiu.

e.2.4. Turism biocultural – Drumul roman

Proiect finanţat din fonduri europene care prevede folosirea drumurilor antice pentru agrement şi călărie. Acest proiect implică folosirea traseului natural reprezentat de fluviul Dunărea pentru a aduce turişti la Orşova din Germania iar de aici pe vechile drumuri romane se foloseşte traseul antic până la Sarmizegetusa.

e.3. Analiza PROGRAMULUI MINIMAL realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu subvenţia/alocaţia primită: (2011)

Program/ proiect

Scop

Beneficiari

Perioada de realizare

Finanţare (subvenţie/alocaţie şi surse atrase/venituri proprii)

Observaţii

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Denumire iniţială/modificată

Declarat/atins

Estimat/realizat

Estimat/realizat

Estimat/realizat

Denumire iniţială/modificată

„Unirea Principatelor”

Valorificarea expoziţională a patrimoniului MJERG Caransebeş

Concurs interliceal

Vizitatorii muzeelor;

Elevii din clasele IX-XII -atins

24 ianuarie 2011

600 / 500

Enigmă şi adevăr !

„Descoperiri arheologice la Caransebeş-Balta Sărată”

Valorificarea expoziţională a patrimoniului MJERG Caransebeş

vizitatorii

muzeelor;

Elevii din

clasele I-XII –

atins

Februarie 2011

4.000 / 3.520

„Neoliticul din Banat”

Conferinţă susţinută de prof. univ. dr.

Florin Draşoveanu – Universitatea Alba Iulia

Profesorii de istorie şi tinerii pasionaţi de arheologie

Februarie 2011

500 / 450

„Târgul de Mărţişor”

Expoziţie· cu vănare de mărţişoare lucrate manual

Vizitatorii muzeelor

28.02-1.03. 2011

500 / 235

„In Memoriam Constantini Daicoviciu”

Diseminarea

rezultatelor

cercetărilor din

ultimul an în

domeniile arheologie,

istoriei,

si etnografiei.

specialisti în domeniul arheologiei, istoriei şi etnografiei· – atins:

10-12. 03.2011

20.000 / 17.670

Meşteşuguri tradiţionale în Caraş- Severin

Promovare meşteşugurilor tradiţionale din jud. Caraş – Severin

vizitatorii

muzeelor;

Elevii din

clasele I-XII

Aprilie 2011

500 / 500

Parada Portului Popular

Promovarea portului popular

Locuitorii municipiului Caransebeş

27 – 28. 04. 2011

Festivalul de poezie populara in grai bănaţean

Promovare tinerilor poeţi care scriu în grai bănăţean

Poeţii în grai bănăţean şi elevii claselor V – XII

27 – 28 05

„Învierea Domnului”

Conferinţă susţinută de P.S.S. Lucian, Episcopul Caransebeşului

Publicul larg

Mai 2011

1.000

Arta religioasă şi laică în Caraş – Severin

Valorificarea patrimoniului mobil a MJERG Caransebeş

vizitatorii

muzeelor;

Elevii din

clasele I-XII –

atins

Mai 2011

6.000 / 5.840

Deschiderea complexului arheologic roman în aer liber de la Tibiscum

Promovare turistică a Rezervaţiei arheologice de la Tibiscum

turistii care

vizitează

regiunea Banatului

Mai 2011

Spectacol al Teatrului G. A. Petculescu din Reşiţa

Elevii preşcolari şi cei din clasele primare – atins

14.05.2011

„Noaptea muzeelor”

Valorificarea patrimoniului mobil a MJERG Caransebeş

Publicul larg

14.05.2011

15.000 / 14.170

„Târgul meşterilor populari”

Promovarea meşterilor populari din ţară

Publicul larg

19 – 21.05.2011

2.000 / 1.500

Societatea de Istorie şi Arheologie din Caransebeş

Fidelizarea

publicului larg.

Acesta

va cuprinde

persoane din

diverse categorii

sociale ce vor

participa direct la

activitatii muzeale

Publicul larg

Mai 2011

200 / 200

„Caransebeşul şi Banatul în secolul al XIX-lea”

Conferinţă susţinută de prof. univ. dr. Ioan Munteanu, Universitatea de Vest Timişoara

Profesorii de istorie.

Elevii calselor IX-XII

Iunie 2011

Nu s-a tinut

Simpozionul Naţional· de Etnoreligie „Idei, credinţe, simboluri”

Sf. Botez şi taina Cununiei

Tema ; FAMILIA

Diseminarea

rezultatelor

cercetărilor din

ultimul an în

domeniile istoriei,

etnografiei si teologie.

Specialişti în domeniul istoriei,

etnografiei si teologie.

14-15.05.2011

Nu s-a tinut

Săpături arheologice la Tibiscum

cercetarea

urmelor de locuire

din epoca

romană)

– atins

patrimoniului

muzeal

– atins

domeniul

arheologiei

Iulie – august 2011

5.000 / 5.000

Săpături arheologice la Caransebeş – Balta Sarata

cercetarea

urmelor de locuire

din epoca

neolitică.

– atins

patrimoniului

muzeal .

– atins

domeniul

arheologiei

Iunie – iulie 2011

4.000 / 3.500

Săpături arheologice la Zăvoi

cercetarea

urmelor de locuire

din epoca

romană)

– atins

patrimoniului

muzeal

– atins

domeniul

arheologiei

-atins

August – septembrie 2011

5.000 / 4.908

Portul Popular din Lunca Timisului (Lugoj) şi cel de pe Valea Timişului (Caransebeş)

Promovarea portului popular din Banat

Locuitorii municipiului Lugoj;

Turistii

August 2011

500 / 500

„Târgul turismului”

(„Roadele toamnei”)

Promovarea produselor tradiţionale bănăţene.

Vizitatorii muzeelor, turistii care

vizitează

regiunea Banatului

-atins

25-27.09.2011

2.000 / 1.615

„Munţii Ţarcului”

Promovarea turistică.

Conferinţă susţinută de

Ing. Cornel Galescu şi prof. Cornel Hamat

Vizitatorii muzeelor, turistii care

vizitează

regiunea Banatului

-atins

Septembrie 2011

Nu s-a tinut

Din istoria luptei anticomuniste din Banat.

Valorificarea expoziţională a patrimoniului MJERG Caransebeş

-··· atins

masă rotundă

Elevii calselor IX-XII

Octombrie 2011

Nu s- tinut

Despre Istoria Banatului în sec. XX

Conferinţă susţinută de Prof. univ. dr. Doru Radosav (Universitatea Babeş – Bolyai),

Profesorii de istorie.

Elevii calselor IX-XII

Octombrie 2011

Nu s-a tinut

P.S.S. Lucian, Episcopul Caransebeşului

„Viaţa şi activitatea PS Veniamin Nistor” Episcopul Caransebesuluii

Conferinţă susţinută de P.S.S. Lucian, Episcopul Caransebeşului

Publicul larg

Noiembrie 2011

200 / 200

Concertul tradiţional de colinde.

Alaiul de Crăciun

Promovarea ansamblurilor corale din judeţ

Publicul larg

8.12.2011-

.

2000 / 1.720

e.4. Managementul de proiect: centralizatorul de programe/proiecte/beneficiari:

Nr. crt.

Programul

Tipul proiectului

Numărul de

proiecte

Numărul de …*

Numărul de

beneficiari

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Dezvoltarea

patrimoniului cultural

Proiecte mici

Proiecte medii

Proiecte mari

1

1

1 2 specialişti

1 3 specialişti

Evidenţa şi clasarea

patrimoniului cultural

mobil

Proiecte mici

Proiecte medii

Proiecte mari

5

45 Fişe Analitice

de Evidenţă 206 piese

inventariate clasic

20 dosare clasare

5 specialişti

Punerea în valoare a

patrimoniului prin intermediul expoziţiilor

Proiecte mici

Proiecte medii

Proiecte mari

5

5 expoziţii (două

la sediul

instituţiei)

expoziţia

permanentă

10.000 de

vizitatori (dintre

care 2000 la

expoziţiile din

afara sediului)

Cercetarea ştiinţifică

Proiecte mici

Proiecte medii

Proiecte mari

5

Cercetare

arheologică

sistematică

arheologice

preventive

arheologice

arheologice de

suprafaţă

Documentare

Cercetare arheologică

sistematică

siturilor

arheologice

-5 specialişti

-4 beneficiari (2

persoane fizice, 2

persoane juridice)

-7 persoane fizice

şi 2 persoane

juridice

autorităţile locale

Activitatea editorială

Proiecte mici

Proiecte medii

Proiecte mari

1

2

Anuarul Muzeului „Tibiscum”

Monografia „Balta Sărată”

760 vizitatori

6 specialişti

autori de studii

2 autori

Restaurarea şi

conservarea patrimoniului

cultural mobil

Proiecte mici

Proiecte medii

Proiecte mari

obiecte metal şi ceramică

293 fişe Conservare

Conservarea drumului roman de la Tinbiscum.

2 specialişti

3 specialişti

3 specialişti

Programe de pedagogie şi

educaţie muzeală

Proiecte mici

Proiecte medii

Proiecte mari

1

„Noaptea Muzeelor”

2000 preşcolari,

şcolari, liceeni

500 persoane

Perfecţionarea

profesională a angajaţilor

Proiecte mici

Proiecte medii

Proiecte mari

Promovarea imaginii

instituţiei

Proiecte mici

Proiecte medii

Proiecte mari

1

Reabilitarea

infrastructurii imobiliare

prin lucrări de intervenţie

Proiecte mici

Proiecte medii

Proiecte mari

Lucrare intervenţie

Lucrări reabilitare

5 specialişti

5 specialişti

e.5. evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului;

-1000 vizitatori ale expoziţiilor organizate în afara sediului instituţiei.

e.6. servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii, rezultate din misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal, după caz;

e.6.1. Festivalul „Velişcu Boldea” – festival de muzică şi joc popular. În colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin.

e.6.2. „Spirala culorilor” – Expoziţie de grafică computerizată. În colaborare cu Clubul copiilor şi elevilor din Carabsebeş.

e.6.3. „Arta osului din preistorie până în zorii Evului Mediu” – expoziţie. În colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei – Cluj Napoca.

e.6.4.”Comunităţilor etnice din Banat” – festival de dansuri populare. În colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin.

e.6.5. „Mozaic gastronomic European” – târg de produse tradiţionale româneşti.

e.6.6.· „Dănilă Prepeleac” – piesă de teatru pentru copii. În colaborare cu Teatrul de Vest Reşiţa.

e.6.7. „Ion Săliştenu” – expoziţie de pictură

e.6.8.Şuşara – Rovină. Cercetare arheologică preventivă

e.6.9.Tibiscum – Jupa. Cercetare arheologică preventivă

e.6.10.Caransebeş – Şeşul Roşu. Cercetare arheologică preventivă

e.7. alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz;

e.8. indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%).

f). Evoluţia economico-financiară a instituţei, pentru următoarea perioadă de management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de căre autoritate:

f.1. tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului;

Nr.

crt.

Denumire indicatori

cod

Anul

2012

1.

TOTAL VENITURI

000110

815.000

2.

VENITURI CURENTE

000210

65.000

3.

VENITURI DIN PRESTĂRII SERVCII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI (din proprietate)

0013

65.000

4.

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

65.000

5.

Alte venituri din prestări servicii şi alte acrivităţi

331050

6.

Donaţii şi sponsorizări

371001

7.

SUBVENŢII PENTRU INSTITUŢII PUBLICE

431009

750.000

8.

TOTAL CHELTUIELI

00

815.000

9.

CHELTUIELI CURENTE

01

790.000

10.

TITLUL I – CHELTUIELI DE PERSONAL

10

360.000

11.

Cheltuieli salariale în bani

1001

282.000

12.

Salarii de bază

100101

282.000

13.

Alte sporuri

100106

14.

Fond de premii

100108

15.

Fond pentru posturile ocupate prin cumul

100110

16.

Indemnizatii plătite unor personae din afara unităţii

100112

17.

Indemnizaţii de delegare

100113

18.

Contribuţii

1003

78.000

19.

Contribuţii de asigurări sociale de stat

100301

59.000

20.

Contribuţii de asigurări de şomaj

100302

1.500

21.

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

100303

14.500

22.

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli

profesionale

100304

500

23.

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

100306

2.500

24.

TITLUL II – BUNURI ŞI SERVICII

20

430.000

25.

Bunuri şi servicii

2001

160.000

26.

Reparaţii curente

2002

220.000

27.

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

28.

Deplasări, detaşări, transferări

2006

29.

Materiale de laborator

2009

30.

Cercetare-dezvoltare

2010

31.

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

2011

10.000

32.

Consultanţă şi expertiză

2012

33.

Pregătire profesională

2013

2.000

34.

Protecţia muncii

2014

35.

Studii şi cercetări

2016

36.

Alte cheltuieli

2030

37.

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

25.000

38.

TITLUL X – ACTIVE NEFINANCIARE (inclusiv reparaţii

capitale)

71

39.

Active fixe

7101

25.000

40.

Alte active fixe

710130

25.000

f.2. tabelul investiţiilor în programe din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului;

Nr.

crt.

Denumirea

programului /

proiectului

cultural

Nivelul de

interes / grupuri

ţintă

Descrierea sumară a

programului/

proiectului/ şi a coorganizatorilor

Rezultatele

aşteptate

Suma

estimată

Perioada de

desfăşurare

1.

Programul Naţional

De

Restaurare

2011 – 2013

Naţional/

Ministerul

Culturii, Cultelor

şi Patrimoniului

Naţional

(MCCPN),

Direcţia

Judeţeană de

Cultură şi

Patrimoniu

Cultural, Caraş – Severin,

autorităţile

administraţiei

publice locale.

Proiect:

Lucrări de reabilitare la Cazarma Grănicerilor – Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, jud. Caraş-Severin

În colaborare cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectv Institutul Naţional al Patrimoniului

Proiect iniţiat de Consiliul Judeţean Caraş – Severin privind reabilitarea Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş în valoare de 15 milioane de euro. Reparaţii capitale a muzeului cuprinzând: acoperişul, sălile de expoziţie, depozitele, după care organizarea spaţiilor expoziţionale (etnografia în mansarda clădirii, istoria Graniţei bănăţene la etajul I şi completarea spaţiilor destinate expoziţiilor temporare cu încă două săli). Organizarea curţii interioare şi modernizarea scenei din incinta acesteia.

O mai bună

protejare a

monumentului.

Realizarea

unei baze de

cercetare şi valorificare a patrimoniului.

.

10.000.0000 lei

2012-2013

2.

Programul

„Dacia romană”

-2012 – 2015

Internaţional,

naţional.

Proiect:

Cercetarea şi valorificarea teritoriu municipiului antic Tibiscum (Jupa, jud. Caraş-Severin).

În colaborare cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectiv Comisia naţională de arheologie.

Program iniţiat de Ministerul Culturii privind cercetarea arheologică în siturile aparţinătoare de Muzeul din Caransebeş (Tibiscum, Teregova şi Zăvoi). Acest proiect a fost iniţiat de Ministerul Culturii şi se derulează până în anul 2015. În cadrul acestui proiect este prevăzut a se realiza următoarele obiective:

a.Conservarea, cercetarea şi reabilitarea Rezervaţiei Arheologice de la Tibiscum

În cadrul rezervaţiei arheologice de la Tibiscum, în suprafaţă de 17 ha, vor fi continuate lucrările de conservare primară la clădirile I şi II din oraşul antic. Tot în această perioadă este prevăzută şi restaurarea porţii principalis de sinistra şi a porţii praetoria, care vor fi integrate în circuitul de vizitare· în aer liber a monumentelor existente la Tibiscum. Spaţiul expoziţional reprezentat de o sală de 200 mp va include expoziţia de arheologie (Preistorie, epocă romană şi medievală).

b.Conservarea, cercetarea şi punerea în valoare a Clădirii publice (Domus) de la Zăvoi, jud. Caraş – Severin.

Obiectivul prioritar este achiziţionarea casei şi a terenului în suprafaţă de 1.000 mp, pe care se află obiectivul arheologic şi transformarea acestora în spaţii expoziţionale în aer liber şi amenajarea unui muzeu.

c.Conservarea, cercetarea şi punerea în valoare a Castrului militar auxiliar de la Teregova, jud. Caraş – Severin.

Organizarea unui punct muzeistic în colaborare cu Liceul şi Primăria comunei Teregova

d.Conservarea şi extinderea cercetărilor la Villa Rustica de la Bucoşniţa, jud. Caraş – Severin.

Extinderea cercetărilor la Villa Rustica şi deschiderea unui punct muzeistic în incinta acesteia.

Cunoaşterea trecutului şi punerea în valoare a monumentelor în vederea valorificării trecutului prin mijloacele moderne de promovare.

72.800 lei

2012 2015

3.

Programul

„Cultura 2007 – 2013″

Internaţional,

naţional.

Proiect:

Lindenfeldt – „istoria recuperată”

În colaborare cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

a.Achiziţionarea şi restaurarea ruinelor „Căminului Cultural” din Lindenfeldt.

Căminul Cultural din localitatea Lindenfeld se află într-o stare de ruină. El aparţine statului român fiind administrat de primăria Comunei Buchin.

b.Organizarea

„Muzeului minorităţii peme”

din Munţii Banatului.

În anii 1827-1828, Camera aulică a Imperiului austriac a colonizat în munţii Semenic, în general la altitudini de 800-1.000 m, câteva sute de ţărani germani care proveneau din zona Klattau din Pădurea Boemiei. Datorită locului de provenienţă, ei au fost denumiţi „pemi” (Deutschböhmen), diferenţiindu-se astfel de celelalte ramuri ale germanilor din Banat, precum şvabii sau […]A treia ramură, cea a pemilor (germani provenind din Boemia), trăieşte, în măsura în care a mai rămas, în partea muntoasă a Banatului (masivul Semenicului), în localităţile Gărâna, Brebu Nou şi Lindenfeld, precum şi în Sadova Veche şi Caransebeşu Nou din valea Timişului.

c.Reconstituirea arcului istoric intre Boemia si Banat.

Punerea în valoare atât documentară cât şi turistică a zonei în care s-au instalat aceşti colonişti.

Creşterea

interesului

pentru

cunoaşterea

istoriei minorităţilor naţionale şi

atragerea

publicului

vizitator spre aşezările umane din Munţii Banatului.

75.000 lei

2012 2013

4.

Programul GRAMPUS „Heritage and Training Limited”

Internaţional,

naţional.

Proiect:

Graduate European Archaeology Skills Eschange – 2011 (Absolvent European de Arheologie Schimb Abilitati – 2011).

Proiect: Erasmus adaptat pentru participarea studenţilor şi cadrelor didactice din Marea Britanie la cercetările arheologice de la Zăvoi

Programul de învăţare continuă 2007-2013. Programul de învăţare continuă (LLP) este un program de finanţare europeană care sprijină educaţia şi formarea profesională în Europa. LLP oferă finanţare pentru toate etapele învăţării de-a lungul vieţii; pentru activităţile de la şcoală, la colegiu, la universitate, la locul de muncă şi în comunitate. LLP este alcătuită din mai multe programe diferite, oferind o varietate de oportunităţi: Erasmus – sprijină mobilitatea studenţilor şi a personalului ES întreaga Europă, atât pentru angajare în muncă şi în scopuri de studiu.

Cunoaşterea reciprocaă a studenţilor şi participarea la săpăturile din România. Cunoaşterea potenţialului turistic al României de către studenţii englezi.

2.000 Lei

2012

5.

Programul

IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia pentru perioada 2012 – 2013.

Internaţional,

naţional.

Proiect:

„Research, Preservation and Presentation of the Banat· Heritage: Current State and Long Term Strategy”,Vârşet 2011 – 2012, ( Cercetare, Conservare şi Prezentarea Patrimoniului din Banat: Starea actuală şi strategie pe termen lung „).

Acest proiect a reunit muzeele din Banatul istoric în vederea conlucrării şi organizării de expoziţii şi punerea în valoare a patrimoniului existent.

Colaborarea muzeelor din spaţiul Bănăţean în cunoaşterea mai bună a trecutului pe aceste locuri.

Punerea în valoare a monumentelor existente în Banat.

2.500 lei

2012.

f.3. Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de bilete/tarife practicate din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului;

Venituri proprii 2012 : Pentru anul 2012 se estimează venituri proprii în valoare de 65.000 lei, reprezentând venituri din proprietate, respectiv venituri din concesiuni şi închirieri. Din acestea 25.000 lei, sunt destinaţi secţiunii de dezvoltare (pentru achiziţii de cărţi şi obiecte de etnografie), iar diferenţa de 40.000 lei, pentru alte cheltuieli de funcţionare.

f.4. Proiecţia obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a managementului, în raport cu lista obiectivelor prevăzute în contractul de management;

Anul

2012

Venituri total a.c.

815.000

Venituri proprii

65.000

Subvenţii

750.000

Cheltuieli total

815.000

Cheltuieli personal

360.000

Salarii

282.000

Contribuţii

78.000

Bunuri şi servicii

430.000

Bunuri şi servicii

160.000

Reparaţii curente

220.000

Obiecte de inventar

Deplasări

38.000

Publicaţii

10.000

Pregătire profesională

2.000

Cheltuieli de capital

25.000

Gradul de acoperire din surse atrase / venituri a cheltuielilor instituţiei

8,00

Gradul de creştere a surselor atrase / veniturilor proprii în totalul veniturilor.

8 %

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor.

44,2

Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total.

3,1

Gradul de acoperire a salariilor din subvenţii.

100%

Cheltuieli pe beneficiar total din care:

Subvenţii

Venituri proprii

81,5

75

6,5

f.5. Analiza swot a următoarei perioade de raportare a managementului, după caz;

PUNCTE TARI··························································· PUNCTE SLABE

patrimoniului cultural al instituţiei;

proiecte culturale de interes regional, naţional şi internaţional;

scoaterea la concurs a posturilor vacante;

interesului publicului (mass-media de toate

tipurile, instituţiile de spectacole ş.a.);

OPORTUNITĂŢI············································ AMENINŢĂRI

privind specificul cultural central-est european;

nerambursabile prin proiecte naţionale şi

europene;

determină tendinţa de alocare a veniturilor

realizate de populaţie în favoarea bunurilor

materiale şi în detrimentul produselor culturale;

similare;

recreere în rândul persoanelor active.

f.6. Propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului privind indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor.

Indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor este de 100%

Dr. Adrian Ardeţ

Manager

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al

Regimentului de Graniţă Caransebeş

[1] proiect mic: până la 5.000 lei

proiect mediu: între 5.000-20.000 lei

proiect mare: peste 20.000 lei