header

1ANEXA NR.2la HCJSU nr.53/18.11.2020

Data publicare: 19 noiembrie 2020

1ANEXA NR.2la HCJSU nr.53/18.11.2020Măsurile prevăzute în HGR nr.967/2020,în vederea diminuării impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin, conform ratei de incidenţă constatată la data de 18.11.2020.

I. Măsurile prevăzute în HGR nr.967/2020 pentru unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin în care incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile este mai mare de 3 / 1.000 locuitori, respectiv Iablaniţa, Ticvaniu Mare,Vărădia, Şopotu Nou, Ezeriş, Forotic, Pojejena, Ramna şi Caransebeş:

Menționăm câteva dintre măsurile ce se iau de astăzi 19 noiembrie:

1. În spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie;

2. Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit punctelor 2 –21de la art.1 din Anexa nr.3 la HGR nr.967/2020;

3. Se interzice desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închiseşi/sau deschise, publice şi/sau private;

…..

7. Activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizual, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, şcolilor populare, de artă şi de meserii, precum şi evenimentele culturale în aer liber se pot desfăşura numai în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44şi al art. 71alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

8.Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacoleşi/sau concerte este interzisă;

9. Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise;

10. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

…..

14. Se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise și deschise.

….

20. Se permite organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naţionale a României în municipiile reşedinţă de judeţ, cu participarea a cel mult 100 de persoane, fără participarea publicului şi cu respectarea măsurilor.

…..
22. În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şiformarea unor asemenea grupuri;23.În toate localităţile se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 23,00 -5,00,

.

.