header

Furcă de tors

Data publicare: 16 septembrie 2020

Furca de tors provine din localitatea Armeniş , confecţionată din lemn cu formă fusiformă, la mijloc prevăzută cu suport pentru lână cu oglindă, sculptată cu motive geometrice.

Torsul este îndeletnicirea femeiască cea mai răspândită, şi are o vechime multimilenară fiind ocupaţia direct legată de confecţionarea îmbrăcămintei.

Furcile de tors din Banat se definesc nu numai prin diversitatea formelor, dar şi printr-o ornamentică bogată şi variată, executată cu gust estetic şi cu multă migală.

Furcile de lemn întâlnite în gospodăria ţaranului român din Banat, prin frumuseţea decorativă şi varietatea lor reliefează simţul înăscut pentru frumos al poporului nostru, fantezia lui creatoare îmbinată cu o deosebită maiestrie în redarea plastică a formelor şi motivelor ornamentale. Tinerii feciori contecționau furci de tors pentru fetele din sat, sezătorile fiind momentele de etalare a frumuseții lor.