header

L E G E pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

Data publicare: 12 martie 2020

http://www.cdep.ro/proiecte/2005/600/00/5/leg_pl605_05.pdf