header

Nașterea Maicii Domnului

Data publicare: 8 septembrie 2020

Nașterea Maicii Domnului este prăznuită de către Biserica Ortodoxă la data de 8 septembrie a fiecărui an. Această sărbătoare este cunoscută în popor și sub numele de Sfânta Maria Mică.

Sărbătoarea a fost stabilită în a opta zi din anul bisericesc, pentru că cifra opt simbolizează ziua veșniciei, viața fără de sfârșit, iar datorită ei, Fiul Cel Veșnic al lui Dumnezeu S-a întrupat, a biruit moartea și a dăruit oamenilor viața veșnică în Împărăția Cerurilor.

Nașterea Maicii Domnului, marchează hotarul astronomic dintre vară și toamnă. De asemenea, sărbătoarea anunță începutul unor activități specifice, precum culegerea unor plante și fructe tămăduitoare, bătutul nucilor, culesul viilor, semănatul grâului, orzului și secarei de toamnă.

În popor se spune că în această zi vor fi ascultate mai ales rugăciunile femeilor care vor să aibă copii, dar și ale celor însărcinate, pe care Maica Domnului le va ajuta să aibă o naștere ușoară. Și cei care vor să se căsătorească se pot ruga în această zi Maicii Domnului, ca să-și găsească perechea potrivită.

Preasfânta Fecioară, Născătoarea de Dumnezeu Maria s-a născut din părinți în vârstă, care mai înainte fuseseră fără copii, pe nume Ioachim și Ana, ca răspuns la rugăciunile lor.

Sfântul Ioan Damaschin spune că firea celor doi s-a biruit prin har și a rămas supusă acestuia. Nu a luat-o înaintea harului. A așteptat neroditoare, până când harul a înflorit rodul. Astfel, deși născută în chip firesc din drepții Iochim și Ana, Maica Domnului a fost și rodul rugăciunilor, făcute cu lacrimi și cu frângerea inimii, de către părinții ei, un rod al îndurării lui Dumnezeu, un copil dorit, cerut și dobândit prin rugăciune.

Părinții i-au pus numele Maria, care înseamnă Doamnă sau Stea, arătând mai înainte strălucirea vredniciei ei de Maică a Stăpânului tuturor.

La împlinirea vârstei de trei ani, părinții și-au împlinit făgăduința și au adus-o la templul din Ierusalim, eveniment prăznuit ca Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, la 21 noiembrie.

Astfel a venit pe lume aceea care a fost, este și va fi, fiica Părintelui Ceresc, Mama Fiului și mireasa Duhului Sfânt, Împărăteasa tuturor Sfinților, sprijinitoarea păcătoșilor, atotputernică ajutătoare și rugătoare pentru toți oamenii, Maica mântuirii noastre a tuturor, mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită, fără de asemănare, decât Serafimii, pe care o lăudăm în vecii vecilor. Amin.