header

ORDONANȚA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor

Data publicare: 12 martie 2020

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817