header

Ședință de Consiliu Județean live pe facebook

Data publicare: 3 aprilie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

( 2 aprilie 2020)

 Ședința extraordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin

Președintele Silviu Hurduzeu a dispus convocarea de îndată a Consiliului Județean Caraș-Severin în ședință extraordinară pentru data de 3 aprilie 2020, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 53/19.02.2020 privind defalcarea sumei de  1.200.000 lei prevăzută în bugetul propriu al judetului Caraş-Severin la Cap.67-„ Cultură, recreere şi religie”, pe domenii de intervenţie( finanţare ), pe anul 2020.
  2. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 43.359,93 mii lei din excedentul bugetului local al Județului Caraș-Severin rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019, în valoare de 53.195,66 mii lei, în anul 2020.
  3. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 2.000 mii lei din excedentul bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă – secțiunea de funcționare pe anul 2020.
  4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Caraș-Severin, pe anul 2020.
  5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărarii Consiliului Județean nr. 48/19.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Caraș-Severin și finanțate pe către acesta pe sursa A, pe anul 2020, modificată.
  6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărarii Consiliului Județean nr. 50/19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Reșița, instituție de sub autoritatea Consiliului Județean Caraș-Severin  și finanțată de către acesta pe sursa F, pe anul 2020, modificată.
  7. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Judetean Caras Severin nr. 81/12.04.2018 privind aprobarea proiectului, faza DALI, a documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, a sustenabilitatii si a contributiei UAT Caras Severin – Consiliul Judetean Caras Severin la finantarea proiectului: ’’EXTINDEREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII UPU DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA RESITA, cu modificarile si completarile ulterioare.

Serviciul Comunicare

NOTA: Ședința va putea fi urmărită în cadrul unei transmisiuni LIVE pe contul de Facebook al Consiliului Județean Caraș-Severin.