header

Ștefan Jianu – erou al luptei de la 1918

Data publicare: 3 martie 2021

Ștefan Jianu se naște la 4 August 1882 în Alibunar, localitate aflată în prezent în Republica Serbia.

Liceul inferior l-a studiat la Panciova, tot acolo mai făcut și clasa a V-a, a VI-a și a VII-a o absolvit-o la liceul românesc din Brașov, iar clasa a VIII-a și examenul de maturitate le-a susținut la liceul italian din Fiume. S-a înscris la Facultatea de Teologie din Cernăuți. Concomitent a studiat dreptul la Academia din Bratislava, pe atunci Pozsony.

Începând cu anul 1909 își începe activitatea la Consistoriul din Caransebeș, ca referent școlar. Duce o activitate intensă împotriva Legii școlare a lui Albert Apponyi din 1907, care impunea învățământul în limba maghiară.

În preajma evenimentelor din 1918 este unul dintre cei mai mari susținători ai Unirii Banatului cu România. A făcut parte din Sfatul Național Român din Caransebeș ales la 25 octombrie 1918, pe baza hotărârii luate la 12 octombrie 1918 de comitetul executiv al Partidul Național Român. Ștefan Jianu nu a putut fi de față la evenimentul din 25 octombrie, fiind deja căzut la pat.

Se stinge din viață de febră tifoidă în 15 noiembrie 1918, lăsând în urmă amintirea unui bun român, care a militat pentru unitatea națională.

Bibliografie

Lumina, an I,nr. 43, 1/14 noiembrie 1918, Caransebeș.

Moacă A., Cornean N., David I., Rudneanu C., Uroș – Doloveanu A., Un luptător bănățean Ștefan Jianu, Tiparul Tipografiei Diecezane, Caransebeș, 1935.