header

Ștefan Velovan

Data publicare: 10 noiembrie 2021

Născut în anul 1852, în comuna Rusca Montană, Ştefan Velovan şi-a început studiile în Caransebeş şi Timişoara. Mai târziu, obţinând bursa Episcopiei din Caransebeş, pleacă pentru continuarea studiilor de filozofie la Viena, jar pentru cele de pedagogie, la Gotha. La înapoiere, Ştefan Velovan, ocupă postul de profesor şi director al Institutului pedagogic din Caransebeş. Ştefan Velovan părăsește Banatul în 1893 și se îndreaptă spre România, devenind profesor de pedagogie la Bucureşti, Câmpulung, iar mai târziu în Craiova. Colaborator asiduu al „Convorbirilor literare”, studiile de pedagogie, de logică, de psihologie, de morală şi de estetică, ale lui Ştefan Velovan, aborda probleme capitale, aplicate la nevoile imediate ale şcolii şi culturii românești de la acel timp. Mai public lucrări și în revistele „Convorbiri didactic e şi în „Chestiuni Metodice”. Titu Maiorescu îi încredințează la 1888 misiunea de a pregăti modernizarea școlilor de comerț din România. În acest scop lui Ștefan Velovan îi revine misiunea de a cerceta organizarea învățământului comercial din Austro – Ungaria, care să servească ca model celui românesc. Astăzi, o instituție de învățământ liceal din Craiova îi poartă numele Colegiul Național Pedagogic Ștefan Velovan – Craiova, iar motto-ul după care aceasta se ghidează este extrem de elocvent pentru întreaga activitate a ilustrului dascăl de dascăli: Voi forma învățători buni și-i voi trimite în popor, să propovăduiască cultura și iubirea de patrie.” –Stefan Velovan. Tot în Craiova, este amplasat un bust al pedagogului și publicistului Ștefan Velovan, operă în bronz a sculptorului Anghel Chiciu, a fost amplasat la 27 iunie 1935.Ștefan Velovan, a fost considerat cel mai mare pedagog român al timpului, dar și cel care a pus bazele învățământului pedagogic din România întregită. Spre sfârșitul vieții se retrage către locurile natale, iar la 26 iulie 1932 a decedat la Rusca Montană și este înmormântat în cimitirul ortodox din Caransebeș. Bibliografie Foaia Diecezană, an XLVIII, nr. 35 / 27 august 1933.Dragoș Lucian Țigău, „Mărturii inedite despre activitatea profesorului Ștefan Velovan din Caransebeș”, în Banatica, nr. 16/II, Imprimeria Mirton, Timișoara, 2003, pp. 201 – 22