header

Strachină, din epoca Bronzului, descoperită la Balta Sărată

Data publicare: 18 octombrie 2021

Cu prilejul cercetărilor arheologice sistematice, efectuate în așezarea neolitică de la Balta Sărată în anul 1999, în secțiunea denumită S4/1999, a fost descoperit un mormânt de incinerație aparținând epocii bronzului, Grupul Cultural Balta Sărată.

Inventarul mormântului este alcătuit din șase vase fragmentare (o urnă, un vas mare cu două toarte, o strachină și trei cești), o fusaiola din lut și puține oase calcinate. Strachina de dimensiuni mari (diametrul de 0,43 cm) din pasta grosieră, de culoare cărămizie, prezintă urme de ardere secundară.

Are o toarta mică, iar ornamentarea este realizata pe umăr sub forma de ghirlande mari ce coboară pe vas intercalate de grupe de cate patru ornamente verticale, toate sunt realizate prin împunsături. Fundul străchinii este și el ornamentat cu un motiv solar obținut tot prin împunsături.

Strachina folosită drept capac s-a păstrat în proporție de aprox. 50%. Bibliografie Gheorghe Lazarovici et alii – „Despre grupul Balta Sărată. Note analitice”, în Tibiscum X, 2000, pp. 193-212

Gheorghe Lazarovici et alii – „Balta Sărată. Campaniile 1999 – 2003”, în Tibiscum XII, 2003, pp. 143-198

Sorin M. Petrescu – „Un mormânt de incinerație din Epoca Bronzului descoperit la Balta Sărată”, în Tibiscum X, 2000, pp. 255-262