header

Tibiscum, serie nouă

Data publicare: 4 noiembrie 2020

ACTA MVSEI CARANSEBESIENSIS, TIBISVUM, SERIA 2018 a ieșit de sub tipar, un volum științific apărut la editura Mega din Cluj – Napoca, la care și-au adus contribuția 23 de cercetători și oameni de cultură din țară și străinătate.

Periodicul științific este structurat pe mai multe capitole: Arheologie, Istorie și Etnografie și cuprinde toate comunicările expuse în cadrul Simpozionului Internațional In Memoriam Constantin și Hadrian Daicoviciu. Printre aceste se regăsesc rezultatele cercetărilor arheologice preventive din anul 2015 de la Băile Herculane, (colectiv Adrian Ardeț, Iulian Leonti, Lavinia Grumeza, Dinitrie Negrei, Siviu Ardeț), sau „Sunt orașe și târguri în Neolitic?” – partea I, comunicare semnată de prof. univ. dr. Gheorghe Lazarovici și Cornelia Magda Lazarovici, Contribuții la studierea evenimentelor din anul 1821 în județul Vâlcea – Dragoș Ionuț Ecaterinescu, Influențe politice și culturale ale Valahiei asupra Despotatului de la Vidin în Evul Mediu, autor Slavoljub Gacovic, sau despre Viața și activitatea primului Patriarh al României – Miron Cristea de Ana Șoșoi, sau „Contribuții la cunoașterea obiceiurilor de înmormântare de pe valea Timișului”- Florina Civig, sau „Aspecte ale vieții politice în Banat între anii 1938 – 1942” de Radu Păiușan și Daniel Floca și lista poate continua.