header

Unirea Principatelor Române, primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român

Data publicare: 21 ianuarie 2021

Unirea Principatelor Române – primul pas important pe calea

                              înfăptuirii statului național unitar român

În fiecare an, la 24 ianuarie, românii sărbătoresc Unirea Principatelor Române făurită în anul 1859 numită și ,,Mica Unire”, realizată sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. La 24 ianuarie 1859 prin Unirea Moldovei cu Țara Românească s-au pus bazele formării statul național român modern, eveniment de mare însemnătate în viața poporului român.

Lupta pentru înfăptuirea Unirii se regăsește în mod constant în întreaga viață economică și politică a țării, în întreaga sa existență culturală, avându-și temeiul în viețuirea neîntreruptă pe același teritoriu, în conștiința unității de origine și neam, de limbă și de obiceiuri. Unirea Principatelor a avut o uriașă însemnătate pentru evoluția social-politică a poporului nostru, ea a deschis noi perspective dezvoltării forțelor de producție, angajării României pe drumul civilizației moderne, constituind un moment epocal în procesul făuririi statului național unitar român.

Ca și celelalte acte definitorii ale istoriei poporului român, Unirea din 1859 s-a înfăptuit ca expresie a voinței poporului român, ca rezultat al luptei sale permanente, constituind pentru popoarele din Europa, o ilustrare convingătoare a aplicării în viață a principiului dreptului de autodeterminare, al Unirii celor două teritorii aparținând unuia și aceluiași popor.