header

Vas de tip amforă descoperit în așezarea preistorică de la Balta Sărată (Caransebeș)

Data publicare: 7 septembrie 2020

Din diversitatea materialului arheologic descoperit în cadrul cercetărilor arheologice preventive din anul 2010, în situl preistoric de la Balta Sărată (Caransebeș), se distinge un vas de tip amforă a cărui context stratigrafic este marcat de un strat cu ceramică caracteristică fazei B a culturii Vinča.

Vasul ceramic, de formă bitronconică, a fost lucrat dintr-o pastă omogenă, semifină, ca degresant folosindu-se nisip cu mică și cuarț. De culoare brun-deschis (spre gălbui-închis), atât suprafața, cât și interiorul vasului au fost bine netezite, iar arderea s-a desfășurat în condiții oxidante, fapt dovedit de culoarea omogenă roșie-portocalie a pastei, datorată prezenței hematitului. Ca elemente decorative au fost folosite caneluri verticale și butoni conici extrași din pereții vasului. De asemenea, pe maxima circumferință, au fost modelate patru toarte prevăzute cu perforații verticale, iar atât acestea cât și cei patru butoni cu dispunerea lor simetrică pe partea superioară, dau impresia unui zigzag. Cum gura vasului lipsește, nu i se poate determina forma buzei și implicit a gâtului, ceea ce îngreunează determinarea funcționalității acestuia.

Spre deosebire de alte tipuri de vase, cele de tipul amforelor sunt mai rar semnalate în arealul de răspândire a culturii Vinča, însă sunt reprezentate prin mai multe variante tipologice și sunt prezente în toate cele patru faze (A, B, C, D) de evoluție a acestei civilizații. Din punct de vedere morfologic, asocierea elementelor decorative prezente pe suprafața vasului face din acesta un artefact rar întâlnit în repertoriul ceramicii al culturii menționate.